Woo-verzoeken

Hieronder vindt u een overzicht van eerdere Woo-verzoeken. Voor 2022 heette dit WOB-verzoeken.

2024

21 maart 2024: Woo-verzoek over belastingdeurwaarders

12 januari 2024: Woo-verzoek over watersysteemheffing

12 januari 2024: Woo-verzoek over zuiveringsheffing

3 januari 2024: Woo-verzoek over openbaarheid vergadering

2 januari 2024: Woo-verzoek over doelgerichtheid watersysteemheffing

2023

1 november 2023: Woo-verzoek over de WOZ

20 oktober 2023: Woo-verzoek over kwijtscheldingsaanvragen onroerende-zaakbelasting (OZB)

29 augustus 2023: Woo-verzoek over o.a. de WOZ

4 augustus 2023: Woo-verzoek over de toeristenbelasting in Dalfsen

4 augustus 2023: Woo-verzoek over publiekrechtelijk rechtspersoon en bevoegdheid