Tarieven waterschap Rijn en IJssel afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Rijn en IJssel.

Belastingtarieven 2021 waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijven € 55,76  per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 64,93 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0321% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 57,07 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,64 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0081% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,27 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 114,14 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 28,54 per hectare

Belastingtarieven 2020 Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 63,09 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0312% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 55,46 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,53 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0078% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,86 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 110,92 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 27,72 per hectare

Belastingtarieven 2019 Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2019
Zuiveringsheffing bedrijven € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 61,25 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0303% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 53,84 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,43 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0076% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,46 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 107,69 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 26,92 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Rijn en Ijssel

Belasting Tarief 2018
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 59,47 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0294% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 52,27 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,33 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0074% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,07 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 104,55 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 26,14 per hectare