Tarieven waterschap Rijn en IJssel afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Rijn en IJssel.

Belastingtarieven 2020 Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 63,09 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0312% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 55,46 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,53 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0078% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,86 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 110,92 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 27,72 per hectare

Belastingtarieven 2019 Waterschap Rijn en Ijssel

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 51,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 61,25 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0303% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 53,84 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,43 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0076% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,46 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 107,69 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 26,92 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Rijn en Ijssel

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 50,36 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 59,47 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0294% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 52,27 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,33 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0074% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,07 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 104,55 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 26,14 per hectare

 

Belastingtarieven 2017 waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief
Zuiveringsheffing bedrijven € 48,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 48,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 48,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 48,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 57,74 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0286% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks €50,75 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,23 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0071% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 12,69 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 101,50 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 25,38 per hectare