Tarieven waterschap Rijn en IJssel afgelopen vijf jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Rijn en IJssel.

Belastingtarieven 2024 

Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2024
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 65,40 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 65,40 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 65,40 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 65,40 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 83,27 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0351% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 59,62 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,59 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0088 van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,91 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 119,24 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 29,82 per hectare

 

Belastingtarieven 2023

Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2023
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 62,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 62,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 62,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 62,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 79,91 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0337% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 57,22 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,36 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0084% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,31 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 114,44 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 28,62 per hectare

 

Belastingtarieven 2022

Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2022
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 58,61  per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 58,61 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 58,61 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 58,61 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 76,54 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0320% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 54,26 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,17 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0080% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,57 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 108,52 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 27,14 per hectare

Belastingtarieven 2021

Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 55,76  per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 55,76 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 64,93 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0321% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 57,07 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,64 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0081% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 14,27 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 114,14 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 28,54 per hectare

Belastingtarieven 2020

Waterschap Rijn en IJssel

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 53,43 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 63,09 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0312% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 55,46 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 3,53 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0078% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 13,86 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 110,92 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 27,72 per hectare