Tarieven waterschap Drents Overijsselse Delta afgelopen vijf jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Belastingtarieven 2024 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2024
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 75,98 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 75,98 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 75,98 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 75,98 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 128,24 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,04260% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,01065% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 90,51 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 22,63 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 6,39 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 181,03 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 45,26 per hectare

Belastingtarieven 2023 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2023
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten €66 ,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 66,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 66,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 66,89 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 115,46 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0392% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0098% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 88,28 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 22,07 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,59 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 176,55 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 44,14 per hectare

 

Belastingtarieven 2022 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2022
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 60,10 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 60,10 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 60,10 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 60,10 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 109,46 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0424% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0106% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 81,90 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 20,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,21 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 163,80 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 40,95 per hectare

Belastingtarieven 2021 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 106,57 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,044% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,011% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 78,78 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 19,69 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,01 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 157,55 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 39,39 per hectare

Belastingtarieven 2020 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijfsruimten € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woonruimten € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijfsruimten € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woonruimten € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 101,10 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0436% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0109% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 77,90 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 19,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,63 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 155,79 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 38,95 per hectare