Tarieven waterschap Drents Overijsselse Delta afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Belastingtarieven 2021 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijven € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 57,65 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 106,57 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,044% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,011% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 78,78 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 19,69 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 5,01 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 157,55 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 39,39 per hectare

Belastingtarieven 2020 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 101,10 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,0436% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,0109% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks € 77,90 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 19,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,63 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 155,79 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 38,95 per hectare

Belastingtarieven 2019 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2019
Zuiveringsheffing bedrijven € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 57,28 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 98,92 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,04530% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,01133% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks € 73,35 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 18,34 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,51 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 146,69 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 36,67 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Drents Overijsselse Delta

Belasting Tarief 2018
Zuiveringsheffing bedrijven € 52,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 52,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 52,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 52,87 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 96,37 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks 0,04600% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks 0,01150% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks € 70,93 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks € 17,73 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 4,39 per hectare
Ongebouwd wegen binnendijks € 141,85 per hectare
Ongebouwd wegen buitendijks € 35,46 per hectare