Invorderingsrente

Soms moet u rente betalen. Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald.

Hoeveel rente moet u betalen?

U moet rente betalen als u na de datum (de vervaldatum) op het aanslagbiljet betaalt. Dit rekenen wij automatisch uit nadat uw betaling door ons is verwerkt. Hoe later u betaalt, hoe hoger bedrag aan rente wordt. U betaalt alleen rente als het rentebedrag meer is dan € 23,00.

De invorderingsrente is gelijk aan de wettelijke rente. Deze is 2%. 

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf over te maken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer dat op de rentebrief staat. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig: DEUTNL2A.

Bent u het niet eens met de rente die u moet betalen?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. U moet binnen zes weken na de datum op de rentebrief (de dagtekening) bezwaar maken. Lees meer over bezwaar maken.

Vraagt u niet om uitstel van betaling? Betaal dan binnen 14 dagen het totale bedrag dat in de rentebrief staat.

Wanneer betaalt GBLT rente aan u?

In twee gevallen betaalt GBLT invorderingsrente aan u:

  • Als GBLT te laat is met het terug betalen van een bedrag. Dit is alleen als GBLT u later dan 6 weken terugbetaalt.
  • Als u in uw bezwaar heeft gevraagd om uitstel van betalen en u heeft dit uitstel niet gekregen. GBLT betaalt rente als u bericht krijgt dat u minder belasting hoeft te betalen.

De invorderingsrente die GBLT vergoed is 4%.

Wettelijke regels voor de invorderingsrente

Lees hier meer over de wettelijke regels