Invorderingsrente

Als u te laat betaalt, moet u soms rente betalen. En in sommige gevallen moet GBLT juist rente aan u betalen. Allebei de soorten heten invorderingsrente. Na uw betaling sturen we u hierover dan eerst een brief.

Situatie 1: U moet rente betalen aan GBLT

Na uw betaling rekenen we automatisch uit hoeveel rente u moet betalen. Hoe later u betaalt, hoe meer rente u moet betalen. Is het bedrag aan rente lager dan €23,00? Dan hoeft u deze niet te betalen.

De invorderingsrente is de wettelijke rente. Deze is 4%.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf over te maken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer. Dat nummer staat in de rentebrief. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig: DEUTNL2A.

Bent u het niet eens met hoeveel rente u moet betalen?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken na de datum van de brief doen. Lees meer over bezwaar maken.

Betaal het totale bedrag uit de rentebrief binnen 14 dagen. Of vraag in het bezwaar om uitstel van betalen.

Situatie 2: GBLT moet rente betalen aan u

In twee gevallen betaalt GBLT invorderingsrente aan u:

  • GBLT moet bedragen altijd binnen 6 weken terugbetalen. Doen we er langer over? Dan moeten wij rente aan u betalen.
  • U vroeg in uw bezwaar om uitstel van betalen, maar kreeg dat niet. Beslissen we dat we de belastingaanslag verminderen? Dan betaalt GBLT rente aan u.

GBLT vergoed een invorderingsrente van 4%.

Wettelijke regels voor de invorderingsrente

Lees meer over de wettelijke regels