Rioolheffing Nijkerk

Er is in de gemeente rioolheffing voor eigenaren en gebruikers.

Rioolheffing eigenarendeel

Bent u eigenaar van een perceel en direct of indirect aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u rioolheffing voor eigenaren betalen.

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven wanneer meer dan 250 m³ (afval)water wordt afgevoerd via het riool.

Bij verhuizing of verkoop

De rioolheffing van de eigenaar wordt geheven naar de toestand op 1 januari van het belastingjaar. Als u uw pand na 1 januari verkoopt, heeft u geen recht op vermindering van uw aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal het eigenarengedeelte van de rioolheffing met de nieuwe eigenaar.

Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente dan ontvangt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Nijkerk woont een ontheffing van de rioolheffing gebruik. Wanneer u binnen de gemeente Nijkerk verhuist, verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft ontvangen.

U kunt kwijtschelding vragen als u niet kunt betalen

Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen of niet in één keer kunt betalen? U kunt voor het:

  • eigenarendeel van rioolheffing kwijtschelding aanvragen.
  • gebruikersdeel van de rioolheffing geen kwijtschelding aanvragen. U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.
Iemand met laarzen staat op put