Rioolheffing Nijkerk

Veel percelen (gebouwen) voeren water af op de riolering van de gemeente. Bent u gebruiker van zo’n perceel (gebouw)? Dan betaalt u rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en gebruik van de riolering. 

Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Kijk dan op de pagina Tarieven 

Naar wie stuurt GBLT de rioolheffing?

Er zijn twee soorten rioolheffing:  

Voor eigenaren

GBLT stuurde belastingaanslag naar eigenaren van gebouwen. Het gaat om percelen (gebouwen) met een aansluiting op de riolering. Direct of op een andere manier.

Voor gebruikers:

Bent u gebruiker van een perceel (gebouw)? En voert u meer dan 250 m3 water af naar de riolering? Dan stuurt GBLT u een belastingaanslag.

Als u verkoopt

Bent u eigenaar op 1 januari? Dan krijgt u een aanslagbiljet voor het gehele jaar. Bij verkoop na 1 januari vermindert het totaalbedrag niet. De notaris verrekent bij de verkoop het te betalen bedrag aan belasting tussen u en de koper.

Als u verhuist

  • Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? 
    Dan verlagen we het bedrag voor het aantal dagen dat u niet meer in de gemeente Nijkerk woont. Dit is alleen mogelijk voor de gebruikersbelasting. 
  • Verhuist u binnen de gemeente Nijkerk?
    Dan verandert het aanslagbedrag niet. Volgend jaar krijgt u een aanslagbiljet voor de nieuwe woning.

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor het deel van de eigenaren. 

Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Het deel van de gebruikers moet u wel altijd betalen. Dat kan ook in delen.  

Lees meer over betalen in delen.