Rioolheffing Nijkerk

Er is in de gemeente rioolheffing voor eigenaren en gebruikers.

Rioolheffing eigenaren

Bent u eigenaar van een pand of een perceel en direct of indirect aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel? Dan betaalt u rioolheffing.

Rioolheffing gebruikers

Bent u gebruiker van een pand of perceel en voert u meer dan 250 m³ (afval)water af op het gemeentelijk rioolstelsel? Dan betaalt u rioolheffing.

Gevolgen als u het pand verkoopt of als u verhuist

Bent u eigenaar op 1 januari dan krijgt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. Bij verkoop na 1 januari vermindert het totaal bedrag niet. De notaris verrekent bij de verkoop de te betalen bedrag aan belasting tussen u en de koper.

Als u verhuist na 1 januari naar een andere gemeente dan krijgt u ontheffing. U krijgt ontheffing voor de dagen dat u niet meer in de gemeente Nijkerk woont. Wanneer u binnen de gemeente Nijkerk verhuist, verandert er niets aan de belastingaanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt kwijtschelding vragen als u niet kunt betalen

Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen of niet in één keer kunt betalen? U kunt voor:

  • de rioolheffing eigenaren kwijtschelding aanvragen.
  • de rioolheffing gebruikers geen kwijtschelding aanvragen. U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.