Rioolheffing Dalfsen

Veel percelen (gebouwen) voeren water af op de riolering van de gemeente. Bent u gebruiker van zo'n perceel (gebouw)? Dan betaalt u rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en gebruik van de riolering. 

Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Kijk dan op de pagina Tarieven.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet rioolheffing?

Er zijn twee soorten rioolheffing voor eigenaren en voor gebruikers.

Voor eigenaren stuurt GBLT de belastingaanslag naar eigenaren van gebouwen

Het gaat om percelen (gebouwen) met een aansluiting op de riolering. Direct of op een andere manier.

Bent u gebruiker van een perceel (gebouw)? Dan krijgt u een aanslagbiljet 

Hoeveel water u heeft verbruikt is bepalend voor de hoogte van de belastingaanslag. 

Niet aangesloten op de riolering

Sommige percelen (gebouwen) in de gemeente zijn niet aangesloten op de riolering. Dat komt vooral in het buitengebied voor. Deze percelen (gebouwen) lozen het water op een zogenaamde IBA: een Individuele Behandeling voor Afvalwater. Heeft u een IBA? Dan betaalt u geen rioolheffing. De IBA moet dan wel geregistreerd en goedgekeurd zijn.

Lees verder onder de foto >>

Als u verkoopt

Bent u eigenaar op 1 januari dan krijgt u een aanslagbiljet voor het gehele jaar. Bij verkoop na 1 januari vermindert het totaalbedrag niet. De notaris verrekent bij de verkoop het te betalen bedrag aan belasting tussen u en de koper.

Als u verhuist

  • Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente?
    Dan verlagen we het bedrag voor het aantal dagen dat u niet meer in de gemeente Dalfsen woont. Dit is alleen mogelijk voor de gebruikersbelasting.
  • Verhuist u binnen de gemeente Dalfsen?
    Dan verandert het aanslagbedrag niet. Volgend jaar krijgt u een aanslagbiljet voor de nieuwe woning.
     

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor het deel van de gebruikers. Maar alleen als u minder dan 501m3 water afvoert.

Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Het deel van de eigenaren moet u wel altijd betalen

Dat kan ook in delen.

Lees meer over betalen in delen.