Rioolheffing Dalfsen

De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van afvalwater en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Als eigenaar of gebruiker van een perceel (object) kunt een belastingaanslag rioolheffing ontvangen

U kunt een belastingaanslag rioolheffing krijgen voor:

  • het hebben van een (directe of indirecte) aansluiting op de gemeentelijke riolering; en/of
  • het lozen van water op de gemeentelijke riolering.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet rioolheffing?

De gemeente Dalfsen kent twee vormen van rioolheffing. Rioolheffing wordt verstuurd naar:

  • De persoon die gebruik maakt van een perceel / pand én vanuit dat perceel wordt water geloosd op de riolering. Dit noemen wij het gebruikersdeel.
  • De eigenaar van een perceel / pand en dat perceel is aangesloten op de riolering. Het kan gaan om een directe aansluiting op de riolering. Maar ook om een indirecte aansluiting. Dat houdt in dat er niet rechtstreeks op het riool een aansluiting is. Dit noemen wij het eigenarendeel.

Vrijstellingen

Eigenaren van percelen met een Individuele Behandeling voor Afvalwater (IBA) hoeven geen rioolheffing te betalen. De IBA moet geregistreerd en goedgekeurd zijn.

Wat kunt u doen als u in de loop van het jaar geen eigenaar / gebruiker meer bent

Bent u eigenaar op 1 januari dan wordt het aanslagbedrag niet verminderd. Als gebruiker kunt u in aanmerking komen voor een vermindering van de belastingaanslag rioolheffing. U kunt een verzoek indienen via Mijn Loket of een brief schrijven naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

Wat kunt u doen als u het aanslagbedrag niet kunt betalen / of niet in één keer kunt betalen?

U kunt voor het:

  • gebruikersdeel van rioolheffing kwijtschelding aanvragen. U moet dan wel minder dan 501 m³ afvalwater in een jaar afvoeren;
  • eigenarendeel van de rioolheffing geen kwijtschelding aanvragen. U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.