Kwijtschelding

U vraagt om kwijtschelding als u de belastingaanslag niet kunt betalen

GBLT bepaalt of u kwijtschelding krijgt. Deze situatie is nieuw voor 21 gemeenten. Wilt u weten of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen? Lees de regels en voorwaarden van kwijtschelding

U vraagt kwijtschelding waterschapsbelasting altijd aan bij GBLT

Krijgt u uw aanslagbiljet waterschapsbelasting van GBLT? Dan vraagt u altijd kwijtschelding aan bij GBLT.

Voor sommige gemeenten kunt u bij GBLT ook gelijk kwijtschelding van gemeentebelasting aanvragen

GBLT heeft afspraken gemaakt met andere organisaties voor kwijtschelding gemeentebelasting. Hierdoor kunt u in één keer kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting en gemeentebelasting. Dit geldt voor de gemeenten: Assen als u woont in Kloosterveen, Borger-Odoorn, Bunschoten, Dalfsen, De Friese Meren als u woont in wijk Lemstervaart (Lemmer), Dronten, Heerde, Leusden, Nijkerk en Zwolle.

U regelt een verzoek om kwijtschelding met uw DigiD in tien stappen via Mijn Loket

Inloggen Mijn Loket

 1. Log in met uw DigiD op Mijn Loket;

 2. U klikt op ‘Mijn aanslagen’ in de balk bovenaan;
 3. Kies op de pagina die verschijnt de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor wilt aanvragen;
 4. Kies op de pagina die verschijnt ‘kwijtschelding aanvragen’;
 5. Er verschijnt een pagina ‘Controleer uw contactgegevens’. Controleer uw gegevens en pas deze aan als dat nodig is. Kies voor de knop ‘Door naar de kwijtscheldingsmodule’ om te starten met het aanvragen van kwijtschelding;
 6. Op de pagina die verschijnt beantwoordt u twee vragen. Daarna drukt u op de knop ‘Volgende’;
 7. Op de pagina die verschijnt, beantwoordt u extra vragen. Soms vragen wij om een document toe te voegen. Om welk document wij vragen, hangt af van uw situatie;
 8. Druk op de knop ‘Controleren gegevens’ of ‘Uw aanvraag controleren’;
 9. Controleer of u de juiste antwoorden heeft gekozen. Kies daarna voor ‘Uw aanvraag afronden’ of ‘Verzenden’ om verder te gaan. Om informatie aan te passen, kiest u voor ‘Terug naar invullen’ of ‘Terug naar invullen gegevens’;
 10. U krijgt nu een bevestiging op uw scherm. In de bevestiging staat dat u succesvol kwijtschelding heeft aangevraagd. U ontvangt ook een ontvangstbevestiging per e-mail.

Kunt u niet in Mijn Loket? Dan kunt u telefonisch een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Binnen 10 dagen na ontvangst van uw kwijtscheldingsformulier versturen wij een ontvangstbevestiging. Ontvangt u geen bevestiging? Dan heeft GBLT uw verzoek niet ontvangen.

GBLT kijkt bij uw kwijtscheldingsaanvraag naar uw persoonlijke en financiële situatie

GBLT kijkt ook naar de:

 1. belastingsoorten waarvoor u kwijtschelding kunt krijgen;
 2. regels en voorwaarden voor kwijtschelding;
 3. normbedragen voor kwijtschelding. Als uw inkomen en uitgaves boven deze bedragen uitkomen, krijgt u geen kwijtschelding. 

GBLT gebruikt een automatische toets om te bepalen of u recht op kwijtschelding heeft

Bij de automatische toets stuurt GBLT uw persoonsgegevens naar het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Wilt u dat GBLT in de toekomst automatisch laat controleren of uw recht op kwijtschelding kan worden verlengd? Dan moet u hier toestemming voor geven. Dit regelt u wanneer u kwijtschelding aanvraagt.

U hoeft niet te betalen tijdens behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

Door uitstel van betalen stopt het betaalproces voor de belastingaanslag zolang uw kwijtscheldingsaanvraag wordt behandeld. U ontvangt een officiële brief van GBLT met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag. Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat ook of en wanneer u moet betalen.