Informatie die u nodig heeft bij kwijtschelding aanvragen

Wij vragen u bij het aanvragen van kwijtschelding om gegevens mee te sturen. Het hangt af van uw situatie of u een verkort of gewoon formulier moet invullen.

U krijgt een gewoon formulier als:

 • Er meer dan twee personen van 27 jaar of ouder op uw adres wonen;
 • U ZZP-er en/of student bent.

Gelden beide situaties hierboven niet voor u? Dan krijgt u een verkort formulier.

Op het verkorte formulier staan drie vragen waar wij soms om extra informatie vragen

Wij vragen naar uw situatie om te kijken of wij extra informatie van u nodig hebben. Wij vragen of:

 • U inkomsten uit kamerverhuur heeft. Is dit zo? Dan vragen wij u om een kopie van de huurovereenkomst;
 • U alimentatie betaalt of krijgt. Is dit zo? Stuur een bankafschrift van de afgelopen maand waarop de alimentatie en uw inkomen staan;
 • U een eigen woning heeft. Is dit zo? Dan vragen wij om twee kopieën;
  • Kopieën van de laatste jaargegevens van de hypotheek.
  • Kopieën van de bankafschriften waarop afschrijvingen van de maandelijkse hypotheeklasten staan. Heeft u een polis die gekoppeld (verpand) is aan de hypotheek? Stuur dan een financieel overzicht van deze polis mee.

Op het gewone formulier stellen wij vier extra vragen naast de drie vragen hierboven

Drie van de vragen op het gewone formulier zijn dus gelijk aan het verkorte formulier. Hierboven ziet u in welke situaties wij extra informatie van u vragen. Ook vragen wij bij het gewone formulier altijd om:

 • De kopieën van afschriften van uw rekeningen over de afgelopen twee maanden. Het gaat om afschriften van al uw bankrekeningen, spaarrekeningen, spaarpolissen en rekeningen in het buitenland. Op de afschriften moeten tenaamstelling, datum, bij- en afschrijvingen en actueel saldo leesbaar zijn;
 • Een kopie van het polisblad van uw zorgverzekering waar de premie op staat die u betaalt;
 • Een kopie voorschotbeschikking van de Belastingdienst van kindgebonden budget, kinderopvang-, huur- en/of zorgtoeslag;
 • Een kopie van de voorlopige teruggave van de Belastingdienst, als u die krijgt.

U vult uw aanvraag voor kwijtschelding het makkelijkst in via Mijn Loket

Inloggen Mijn Loket

Voor inloggen in Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Wij vragen u om alle gevraagde informatie direct mee te sturen. Stuurt u niet alle informatie op? Dan kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. Wij moeten uw aanvraag dan afwijzen en u moet de belastingaanslag betalen. Wij sturen u altijd een brief over onze beslissing op uw verzoek om kwijtschelding.