Krijg ik uitstel van betalen als ik kwijtschelding aanvraag?

U krijgt uitstel van betalen tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

GBLT stuurt u ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is. 

U krijgt alleen uitstel van betalen voor de belastingen waar kwijtschelding mogelijk is

Wilt u weten voor welke belastingen in uw situatie kwijtschelding mogelijk is? Ga dan naar de pagina met het overzicht kwijtschelding per gemeente en waterschap.