Krijg ik uitstel van betalen als ik kwijtschelding aanvraag?

U krijgt uitstel van betalen tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag. GBLT stuurt u ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is.