Verantwoording waardebepaling woningen en niet-woningen

GBLT bepaalt elk jaar de WOZ-waarde van onroerende zaken. Dit is een uitgebreid proces.

In het Verantwoordingsdocument waardebepaling woningen en niet-woningen leest u hoe we de WOZ-waarden voor 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) hebben bepaald.

Bekijk en download hier het verantwoordingsdocument

In het verantwoordingsdocument geven we uitleg 

U vindt in het document uitleg over:

  • hoe het proces bepaling van een WOZ-waarde eruitziet;
  • welke gegevens invloed hebben op de WOZ-waarde;
  • hoe modelmatig taxeren werkt;
  • hoe we controleren of het taxatiemodel goed werkt.

De uitleg die we geven is algemeen. Wilt u de opbouw van de WOZ-waarde van uw pand weten? Bekijk dan het verkorte taxatieverslag bij het aanslagbiljet of log in op Mijn Loket en bekijk uw uitgebreide taxatieverslag.

Inloggen MIjn Loket