Tarieven waterschap Zuiderzeeland afgelopen vier jaar

Bekijk hieronder de tarieven waterschapsbelasting voor waterschap Zuiderzeeland.

Belastingtarieven 2021 waterschap Zuiderzeeland

Belasting Tarief 2021
Zuiveringsheffing bedrijven € 61,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 61,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 61,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 61,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 88,86 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,0410% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 102,95 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 10,26 per hectare
Watersysteemheffing wegen ongebouwd € 205,90 per hectare

 

Belastingtarieven 2020 waterschap Zuiderzeeland

Belasting Tarief 2020
Zuiveringsheffing bedrijven € 59,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 59,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 59,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 59,50 per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 86,42 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,0439% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 97,99 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 9,90 per hectare
Watersysteemheffing wegen ongebouwd € 195,98 per hectare

Belastingtarieven 2019 waterschap Zuiderzeeland

Belasting Tarief 2019
Zuiveringsheffing bedrijven € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 84,28 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,0452% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 90,91 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 9,50 per hectare
Watersysteemheffing wegen ongebouwd € 181,82 per hectare

 

Belastingtarieven 2018 waterschap Zuiderzeeland

Belasting Tarief 2018
Zuiveringsheffing bedrijven € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Zuiveringsheffing woningen € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing bedrijven € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Verontreinigingsheffing woningen € 58,- per vervuilingseenheid (v.e.)
Watersysteemheffing ingezetenen € 70,71 per woonruimte
Watersysteemheffing gebouwd 0,0541% van de WOZ-waarde
Watersysteemheffing ongebouwd € 83,47 per hectare
Watersysteemheffing natuur € 8,07 per hectare
Watersysteemheffing wegen ongebouwd € 125,21 per hectare