Is uw WOZ-waarde onjuist of twijfelt u? Bel eerst GBLT

Bent u het niet eens met uw WOZ-beschikking? Neem dan contact met ons op via 088-064 55 55 en kies voor keuze 2. Dan kijken we samen of de waarde goed is. Is dat niet zo, dan passen wij uw WOZ-waarde aan.

Lees meer

Doe uw aangifte over 2020

Heeft u een uitnodiging voor digitale aangifte Bedrijven gekregen? Uw waterverbruik was in 2020 waarschijnlijk lager dan normaal. Dit betekent dat uw definitieve belastingaanslag lager uitvalt dan de voorlopige belastingaanslag. Wilt u meer weten over het betalen van uw belastingen?

Lees meer

Belastingaanslag voor gemeente- en waterschapsbelasting gekregen?

Op het aanslagbiljet gemeente- en waterschapsbelasting staat ook de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde. Hoe berekent GBLT de WOZ-waarde van uw woning? 

Lees meer over

Betaalt u uw belastingaanslag in delen via automatische incasso?

GBLT schrijft uw belastingaanslag in tien gelijke delen van uw bankrekening af. Het kan zijn dat uw termijnen doorlopen naar het nieuwe belastingjaar. Dit betekent dat GBLT dan in 2021 nog bedragen van uw belastingaanslag 2020 afschrijft. De bedragen en de data vindt u op uw belastingaanslag.

Lees meer over

Heeft u een aanmaning gekregen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet voorbij en u heeft niet of niet alles betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hiervoor rekenen wij kosten.

Lees meer over

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag niet betalen door uw lage inkomen?

Vraag kwijtschelding aan.

 

Lees meer over