Post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid

Heeft u aangegeven dat u post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen? U krijgt dan geen post meer op papier. U krijgt uw belastingaanslag alleen in de Berichtenbox. 
 

Lees meer

Kwijtschelding gedupeerden toeslagenaffaire

Bent u gedupeerd door de toeslagenaffaire? En heeft de Belastingdienst dat bevestigd? Dan scheldt GBLT u alle belastingschulden over 2020 en eerder kwijt. U krijgt hierover een brief.

Lees meer over

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

U betaalt waterschapsbelasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. En beschermt tegen wateroverlast. Wilt u meer weten over waterschapsbelasting en de tarieven voor uw waterschap?

Lees meer over

Heeft uw bedrijf (extra) financiële problemen door de gevolgen van corona?

Neem contact met ons op. Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing. 
 

Lees meer over

Heeft u een dwangbevel gekregen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet voorbij en u heeft niet of niet alles betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hiervoor rekenen wij kosten. Betaalt u deze ook niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel.

Lees meer over