Vrijdag 27 november zijn wij dicht om 15:45

Op 27, 28 en 29 november is er technisch onderhoud. Dit start vrijdag 27 november om 15:45. Hierdoor kunt u tot 15:45 met ons bellen of inloggen via Mijn Loket. Daarna zijn wij dicht. Maandag 30 november kunt u uw persoonlijke belastingzaken weer regelen via Mijn Loket.

Post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid

Heeft u aangegeven dat u post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen? U ontvangt dan geen post meer op papier. U ontvangt uw belastingaanslag alleen in de Berichtenbox.

 

Lees meer

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

U betaalt waterschapsbelasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. En bescherming tegen wateroverlast mogelijk maakt.
Wilt u meer weten over waterschapsbelasting en de tarieven voor uw waterschap? 

Lees meer over

Aanmaning ontvangen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet verstreken en u heeft niet of niet volledig betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hier zijn kosten aan verbonden.

Lees meer over

Zelf digitaal uw belastingzaken regelen?

In Mijn Loket kunt u onder andere uw contactgegevens wijzigen, kijken hoeveel u nog moet betalen of kwijtschelding aanvragen. Log in via DigiD of e-Herkenning:

Lees meer over

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag niet betalen door uw lage inkomen?

Vraag kwijtschelding aan.

 

Lees meer over