Vraag van de maand

Wij wonen met z'n tweeën. Waarom betalen we dan voor drie vervuilingseenheden?

Klik op 'Lees meer' voor het antwoord.

Lees meer over

Wilt u uw belastingaanslag in delen betalen?

GBLT schrijft uw belastingaanslag dan in delen van uw bankrekening af via een automatische incasso

Lees meer over

Heeft u een aanmaning gekregen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet voorbij en u heeft niet of niet alles betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hiervoor rekenen wij kosten.

Lees meer over

Zelf digitaal uw belastingzaken regelen?

In Mijn Loket kunt u onder andere:
    ● uw contactgegevens wijzigen
    ● uw taxatieverslag bekijken
    ● kijken hoeveel u nog moet betalen
    ● of kwijtschelding aanvragen.

Log in via DigiD of e-Herkenning: 

Lees meer over