Post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid

Heeft u aangegeven dat u post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen? U krijgt dan geen post meer op papier. U krijgt uw belastingaanslag alleen in de Berichtenbox. 

Lees meer

Uitstel van betalen voor gedupeerden uit toeslagenaffaire

Heeft u financiële problemen door de toeslagenaffaire? Meld u zich dan eerst bij de Belastingdienst.

Lees meer

Waarvoor betaalt u waterschapsbelasting?

U betaalt waterschapsbelasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. En beschermt tegen wateroverlast. Wilt u meer weten over waterschapsbelasting en de tarieven voor uw waterschap?

Lees meer over

Zelf digitaal uw belastingzaken regelen?

In Mijn Loket kunt u onder andere uw contactgegevens wijzigen, uw taxatieverslag bekijken, kijken hoeveel u nog moet betalen of kwijtschelding aanvragen. Log in via DigiD of e-Herkenning: 

Lees meer over

Heeft u een dwangbevel gekregen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet voorbij en u heeft niet of niet alles betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hiervoor rekenen wij kosten. Betaalt u deze ook niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel.

Lees meer over

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag niet betalen door uw lage inkomen?

Vraag kwijtschelding aan.

 

Lees meer over