Waarom betaalt u belasting bij GBLT?

Elk jaar krijgt u een belastingaanslag van GBLT. Maar waarom is dat eigenlijk? Klik op de knop 'Lees meer' en bekijk ons filmpje!

Lees meer over

Waarom schrijft GBLT twee bedragen af?

Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening. 

 

Zelf digitaal uw belastingzaken regelen?

In Mijn Loket kunt u onder andere:

- uw contactgegevens wijzigen;
- uw taxatieverslag bekijken;
- kijken hoeveel u nog moet betalen;
- of kwijtschelding aanvragen.

Log in via DigiD of e-Herkenning: 

Lees meer over

Heeft u een dwangbevel gekregen?

Is de betaaltermijn van uw aanslagbiljet voorbij en u heeft niet of niet alles betaald? Dan krijgt u een aanmaning. Hiervoor rekenen wij kosten. Betaalt u deze ook niet op tijd? Dan krijgt u een dwangbevel. 

Lees meer over