Afvalstoffenheffing en Diftar Dalfsen

Het tarief afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen

  • een vast tarief per jaar;
  • een tarief per keer dat u restafval aanbiedt. U betaalt per keer dat u de container voor de restafval aan de weg zet of het restafval in de (ondergrondse) container doet. Dit heet Diftar.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet afvalstoffenheffing

GBLT stuurt een aanslagbiljet afvalstoffenheffing naar de gebruiker van een perceel. Ook als u geen afval meegeeft, stuurt GBLT u wel een aanslagbiljet. Het bedrag is een vast tarief per perceel.

Naar wie stuurt GBLT een aanslagbiljet Diftar?

GBLT stuurt een aanslagbiljet Diftar als u de afvalcontainer aanbiedt ter inzameling of als u afval stort in de ondergrondse container. U betaalt voor het aantal keren dat u afval aanbiedt. GBLT stuurt het aanslagbiljet één keer per jaar na afloop van het jaar. Lees verder onder de foto>>

Heeft u vragen over de toegangspas of containers?

Neem dan contact op met de ROVA. Telefoonnummer 038-427 37 77. De ROVA is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 19:00 uur. Op zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Wat gebeurt er met uw aanslag als u geen gebruiker meer bent?

  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan wordt het totaal bedrag van de afvalstoffenheffing lager. U betaalt niet voor de dagen dat u geen gebruiker meer bent.
  • Verhuist u binnen uw gemeente? Uw aanslag verhuist dan mee. U ontvangt van GBLT geen nieuwe aanslag voor uw nieuwe adres voor dit jaar.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing/Diftar?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Dit kan digitaal via kwijtschelding aanvragen. U kunt ook bellen met GBLT 088 - 064 55 55 om een papieren kwijtscheldingsformulier aan te vragen.

U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de aanslag Diftar

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.