Afvalstoffenheffing Dalfsen (DIFTAR)

Volgens de landelijke Wet Milieubeheer moet u als gebruiker van een woning afvalstoffenheffing betalen, ook als u geen huisvuil aanbiedt. U betaalt een vast bedrag per jaar en daarnaast bedragen voor het aanbieden van uw huisvuil. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing: wie meer huisvuil aanbiedt, moet meer betalen dan wie goed het afval scheidt en daardoor minder vaak het afval aanbiedt.

Tarieven en termijn van de rekening-DIFTAR

Voor het ledigen van containers of stortingen in een ondergrondse afvalcontainer ontvangt u éénmaal per jaar een rekening (de 'DIFTAR aanslag'). Deze ontvangt u na afloop van het belastingjaar in de maand januari. Bijvoorbeeld: de belastingaanslag over het jaar 2018 ontvangt u in 2019. Verhuist u in de loop van het jaar? Dan ontvangt u de belastingaanslag voor DIFTAR eerder.

Man zet container aan de weg

Kwijtschelding

U kunt voor:

  • afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen. 
  • rekening-DIFTAR géén kwijtschelding aanvragen. Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.