Waterschap Vechtstromen

Het werkgebied van waterschap Vechtstromen ligt in de regio's Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe

Er liggen 23 gemeenten voor een deel of in zijn geheel in het werkgebied van dit waterschap. Wilt u weten welk waterschap actief is bij u in de buurt? Ga via deze link naar de website van het waterschap en vul uw postcode in.

Waterschapsbelasting bij Vechtstromen

U betaalt waterschapsbelasting zodat het waterschap zijn werk kan doen. Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water in uw omgeving. Zo kunt u veilig wonen, werken en recreëren. Ga hier naar de website van Vechtstromen voor meer informatie. Of bekijk de folder van het waterschap.

Vechtstromen stelt ieder jaar vast hoe hoog de waterschapsbelastingen zijn

Het waterschap stelt ieder jaar de bedragen waterschapsbelasting vast in een officieel besluit. Alle officiële besluiten van het waterschap zijn terug te vinden op www.overheid.nl bij bekendmakingen. U vindt hier ook alle officiële besluiten van alle andere overheidsorganisaties zoals die van GBLT.

Overzicht van de waterschapsbelastingen afgelopen vier jaar voor Vechtstromen

GBLT kijkt naar uw situatie, de heffingsmaatstaf en het tarief om tot het belastingbedrag te komen. De heffingsmaatstaf is de manier waarop de hoogte van de belasting wordt bepaald. Het tarief is een vast bedrag of percentage dat per één onderdeel van de heffingsmaatstaf geldt. Bij zuiveringsheffing is de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld vervuilingseenheden (v.e.).

Bekijk via deze link naar de tarieven van uw waterschap.

Het waterschap Vechtstromen is actief in de gemeenten: Almelo, Berkelland, Borger-Odoorn, Borne, Coevorden, De Wolden, Dinkelland, Emmen, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Hoogeveen, Losser, Midden-Drenthe, Oldenzaal, Ommen, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.