Rioolheffing Ommen

Veel percelen (gebouwen) voeren water af op de riolering van de gemeente. Direct of op een andere manier. Bent u gebruiker van zo’n perceel (gebouw)? Dan betaalt u rioolheffing. Hiermee betaalt de gemeente het onderhoud en gebruik van de riolering. 

Wilt u weten hoeveel u moet betalen? Kijk dan op de pagina Tarieven.

Als u verhuist

  • Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente?
    Dan verlagen we het bedrag voor het aantal dagen dat u niet meer in de gemeente Ommen woont.
  • Verhuist u binnen de gemeente Ommen?
    Dan verandert er niets aan de aanslag die u voor uw oude woning kreeg. Volgend jaar krijgt u een aanslag voor de nieuwe woning.

Is kwijtschelding mogelijk?

Kunt u de belasting niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit is alleen mogelijk voor woningen.

Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

Wijzen we uw aanvraag af? U kunt altijd in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen.