Rioolheffing Ommen

Veel gebouwen voeren (afval)water af op de gemeentelijke riolering. Bent u gebruiker van zo'n gebouw? Dan betaalt u rioolheffing.

Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet

Rioolheffing bij verhuizing

Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Ommen woont een ontheffing van de rioolheffing. Verhuist u binnen de gemeente Ommen? Dan verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de rioolbelasting niet kunt betalen

Alleen gebruikers van een woning kunnen kwijtschelding aanvragen.

Benen met laarzen aan die op een put staat