Rioolheffing Ommen

U betaalt deze belasting voor het gebruik van de riolering. Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet. 

Rioolheffing bij verhuizing

Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u voor de resterende dagen dat u niet meer in de gemeente Ommen woont een ontheffing van de rioolheffing. Verhuist u binnen de gemeente Ommen? Dan verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de rioolbelasting niet kunt betalen

Alleen gebruikers van een woning kunnen kwijtschelding aanvragen.