Automatisch betalen in delen na overlijden

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Als nabestaande moet u veel regelen. Op deze pagina leest wat u moet regelen als er toestemming is gegeven voor het automatisch betalen in delen. 

Er blijft niemand op het adres wonen

Heeft de overleden persoon GBLT toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen? Dan schrijft GBLT het nog te betalen bedrag in delen van het rekeningnummer af. Na het aanpassen van de belastingaanslag wordt het termijnbedrag lager.

Soms wordt het rekeningnummer na overlijden door de bank geblokkeerd. Dan kan GBLT het bedrag niet afschrijven. U krijgt hierover een brief van GBLT.

Wilt u het nog te betalen bedrag in één keer betalen? Dat kan door het bedrag over te maken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT in Zwolle. Vermeld bij het kenmerk het aanslagnummer dat op het aanslagbiljet staat.

Er blijft iemand op het adres wonen

Deze persoon krijgt automatisch een belastingaanslag van GBLT.

Wilt u deze automatisch in delen betalen? Dan moet u zelf toestemming geven. Dit kan op twee manieren:

  • digitaal via Mijn Loket;
  • telefonisch op 088-064 55 55. Wij sturen u een toestemmingsformulier voor automatisch betalen in delen

De toestemming van de overleden persoon gaat niet automatisch over op de achterblijvende partner. Ook niet als het een en/of rekeningnummer is.

Er blijft iemand op het adres wonen en er moet nog een bedrag betaald worden

Soms moet er nog een deel van de belastingaanslag van de overleden persoon worden betaald. Bijvoorbeeld voor een eigenarenbelasting. Heeft de overleden persoon GBLT toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen? Dan schrijft GBLT het nog te betalen bedrag in delen van het rekeningnummer af. Blokkeert de bank na het overlijden het rekeningnummer? Dan kan GBLT het bedrag niet afschrijven. U krijgt hierover een brief van GBLT.

Heeft de persoon die op het adres blijft wonen GBLT toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen? Dan schrijft GBLT ook voor deze belastingaanslag een bedrag af van het rekeningnummer.

GBLT schrijft dan iedere maand twee bedragen af van het rekeningnummer.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op. U kunt ons bellen via het nummer 088-064 55 55. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Wij helpen u graag.