Forensenbelasting Dronten

De forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente Dronten hoofdverblijf te hebben, er meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Bepalend hiervoor is de aard van het gebruik van de tweede woning. Indien u de tweede woning voor recreatiedoeleinden gebruikt, dan dient u bij verhuur aan derden toeristenbelasting te betalen. 

Afhankelijk van de periode van verhuur moet bekeken worden of hieruit voortvloeit dat er geen forensenbelasting moet worden betaald

De hoogte van de belastingaanslag forensenbelasting wordt bepaald door de WOZ-waarde die aan het onderkomen is toegekend. Op basis van waardeklassen geldt een bepaald tarief.

Bijzonderheden forensenbelasting

Indien er sprake is van:

  • een verhuurmachtiging, moet u deze opsturen met de aangifte;
  • eigen verhuur, moet u een register bijhouden en deze kunnen overhandigen bij de aangifte;
  • verkoop, moet u de verkoopovereenkomst opsturen naar GBLT. De forensenbelasting wordt dan stopgezet na het jaar dat u 90 dagen of meer de beschikking had over uw onderkomen.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor forensenbelasting.

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.