Watersysteemheffing ingezetenen

U krijgt van GBLT ieder jaar een belastingaanslag voor watersysteemheffing ingezetenen.

Met deze belasting regelt het waterschap de hoeveelheid water in uw omgeving. Bijvoorbeeld door bouw en onderhoud van dijken en gemalen. Hiermee voorkomt het waterschap overstromingen en tekorten aan water. Het waterschap gebruikt dit geld ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden.

Wie krijgt deze belastingaanslag?

De watersysteemheffing ingezetenen is voor gebruikers van een woning. We leggen deze belasting op per woonruimte. Wonen er meerdere bewoners op een adres? Dan krijgt één van hen de belastingaanslag. Dat is de oudste bewoner of de bewoner die er het langst woont.

GBLT gebruikt informatie van de gemeente van 1 januari van het jaar. 

Deze belasting is voor elke woonruimte gelijk. Het maakt niet uit hoeveel bewoners een huis heeft. Of wat de waarde van het huis is. Het tarief vindt u op de pagina tarieven van uw waterschap.

Verhuizen

Deze belasting betaalt u ieder jaar voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven staat. U krijgt geen geld terug bij een verhuizing. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag voor uw nieuwe woning. Dat geldt ook als u verhuist naar een ander waterschap.