Watersysteemheffing ingezetenen

U ontvangt van GBLT ieder jaar een belastingaanslag watersysteemheffing ingezetenen. U betaalt deze belasting zodat uw waterschap zijn werk kan doen. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het mogelijk maken van voldoende schoon water en bescherming tegen wateroverlast. Lees via deze link meer over uw waterschap.

U ontvangt een belastingaanslag met daarop watersysteemheffing ingezetenen

Wij sturen de belastingaanslag naar een bewoner van de woning. GBLT bepaalt welke bewoner het aanslagbiljet ontvangt. Hiervoor gebruikt GBLT informatie van de gemeente per 1 januari van het jaar. Wij kijken naar de oudste bewoner of de bewoner die er het langst woont.

Wij sturen één belastingaanslag per woning

Bij watersysteemheffing geldt één vast bedrag per woning. Ieder jaar bepaalt het waterschap hoe hoog dit bedrag is. Bekijk via deze link de tarieven.

Watersysteemheffing Ingezetenen en verhuizing

U betaalt deze belasting ieder jaar voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven staat.

  • Verhuist u binnen hetzelfde waterschap? U krijgt geen geld van ons terug. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag van GBLT voor het nieuwe jaar.
  • Verhuist u naar een ander waterschap? U krijgt geen geld van ons terug. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag van het waterschap waar u naartoe verhuisde.