Kwijtschelding bedrijven

Bedrijven krijgen eigenlijk nooit kwijtschelding

De overheid heeft kwijtschelding bedacht voor particulieren. Voor bedrijven is er een saneringsakkoord, surseance van betaling, de mogelijkheid van een doorstart of uiteindelijk een faillissementsaanvraag. Daarom kunt u voor belastingen van uw bedrijf geen kwijtschelding aanvragen. Bij sommige gemeenten is er wel kwijtschelding mogelijk voor zelfstandig ondernemers.

Bij zes gemeenten kunnen zzp'ers kwijtschelding krijgen voor particuliere belastingen

Een zzp'er kan om kwijtschelding vragen voor de belastingen van Zwolle, Leusden, Nijkerk, Dronten, Dalfsen en Bunschoten. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor belastingen die geen verband hebben met uw bedrijf.

Voor een particuliere kwijtscheldingsaanvraag gaat u naar Mijn Loket

Bij de kwijtscheldingsaanvraag beantwoordt u veertien vragen. Ook geeft u informatie over uw financiële situatie. Wij bepalen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijken wij naar uw antwoorden, uw situatie en de regels en voorwaarden voor kwijtschelding. U krijgt van ons altijd een brief met een reactie op uw aanvraag.