Onroerende-zaakbelasting (OZB) Nijkerk

Deze belasting heeft als heffingsmaatstaf de WOZ-waarde. De berekening is dan de WOZ-waarde keer het tarief van de gemeente. 

De OZB bestaat uit twee delen: het eigenarendeel en het gebruikersdeel

 • Eigenaar van een onroerende zaak. U ontvangt een aanslagbiljet als u op 1 januari een onroerende zaak heeft en staat ingeschreven bij het Kadaster. Voorbeelden van een onroerende zaak zijn:

  • een woning
  • een woning in aanbouw
  • bouwgrond
  • een bedrijfspand
 • Gebruiker van een onroerende zaak. U ontvangt een aanslagbiljet als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning. Niet-woningen zijn alle onroerende zaken die niet in gebruik zijn als woning. Bent u eigenaar en gebruiker dan ontvangt u een aanslagbiljet voor beide delen. Voorbeelden van een niet-woning zijn:
  • bedrijven
  • kantoren
  • winkels
  • ziekenhuizen

 

Man staat in straat

Gevolgen voor de OZB als u verhuist, het pand verkoopt of overlijd

Als u verhuist, verkoopt of overlijd na 1 januari dan blijft het te betalen bedrag aan belasting gelijk. De notaris verrekent meestal bij de verkoop de te betalen bedrag aan belasting tussen u en de koper. Bent u na 1 januari geen gebruiker meer? Dan blijft het te betalen bedrag aan belasting ook gelijk.

U kunt om kwijtschelding vragen als u de OZB niet kunt betalen

Kwijtschelding kunt u aanvragen via Mijn Loket. Of u kunt ons bellen voor een papieren kwijtscheldingsformulier.