Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

U krijgt van GBLT ieder jaar een belastingaanslag voor zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. U betaalt deze belasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van uw waterschap. 

U ontvangt een belastingaanslag met daarop zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing ontvangt. Zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool heeft. Loost u afvalwater op oppervlaktewater? Dan krijgt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.

Op uw belastingaanslag staat het aantal vervuilingseenheden waar u voor betaalt

Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid vervuiling in water. Ieder jaar bepaalt het waterschap hoeveel één vervuilingseenheid kost. Bekijk hier de tarieven. Het aantal vervuilingseenheden verschilt per situatie.

Bij een woning bepaalt de grootte van uw huishouden het aantal vervuilingseenheden

U betaalt voor één vervuilingseenheid als u alleen woont. U betaalt voor drie vervuilingseenheden als u met twee of meer personen woont. GBLT bepaalt hoeveel mensen er bij u wonen met informatie van de gemeente. Ieder woonadres in Nederland betaalt voor één vervuilingseenheid of drie vervuilingseenheden.

Bij een bedrijf bepaalt de waterinname van uw bedrijf het aantal vervuilingseenheden

U betaalt voor één vervuilingseenheid als uw bedrijf tot 44 kubieke meter water inneemt. U betaalt voor drie vervuilingseenheden als uw bedrijf tussen 44 en 217 kubieke water inneemt. U betaalt meer dan drie vervuilingseenheden bij waterinname vanaf 218 kubieke meter. Bij waterinname vanaf 218 kubieke meter berekenen wij het aantal vervuilingseenheden. Hiervoor kijkt GBLT naar de waterinname en wat voor soort bedrijf u heeft. Wij kijken naar het soort bedrijf dat u heeft en zoeken hier de juiste afvalwatercoëfficiënt bij. Daarna vermenigvuldigen wij de afvalwatercoëfficiënt met de waterinname van uw bedrijf. De uitkomst is het aantal vervuilingseenheden die u op uw aanslagbiljet ziet staan.

De afvalwatercoëfficiënt per soort bedrijf staat in de Waterschapswet

Bij sterk vervuilende bedrijven bepaalt GBLT het afvalwatercoëfficiënt door monsters te analyseren van het afvalwater. Een sterk vervuilend bedrijf is een bedrijf met meer dan 1.000 vervuilingseenheden aan waterinname.

Bij een bedrijf kunt u een voorlopige belastingaanslag ontvangen

Het hangt af van het soort bedrijf of u een voorlopige belastingaanslag ontvangt. Een voorlopige belastingaanslag ontvangt u aan het begin van een jaar. U ontvangt een definitieve belastingaanslag zodra de waterinname van dat jaar bekend is. Wij vragen u in dit geval vaak om digitale aangifte te doen van uw watergebruik.

Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing bij verhuizen

  • U verhuist binnen hetzelfde waterschap. U krijgt geen geld van ons terug. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag van GBLT voor het nieuwe jaar.
  • U verhuist naar een ander waterschap. U krijgt mogelijk wel geld terug van ons. U betaalt deze belasting tot u gaat verhuizen. Heeft u voor uw woning het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van GBLT. Heeft u een bedrijf? Dan kijken wij naar de waterinname van uw bedrijf in de periode van gebruik. Het kan daardoor voorkomen dat het bedrag op uw belastingaanslag gelijk is aan het jaarbedrag.