Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

U krijgt van GBLT ieder jaar een belastingaanslag voor zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. U betaalt deze belasting zodat uw waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. Het water is dan weer bruikbaar. Afvalwater ontstaat bijvoorbeeld door wassen, douchen en de wc doorspoelen.

Welke soort belasting moet u betalen?

Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing krijgt. Heeft uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool? Dan sturen we u een belastingaanslag voor zuiveringsheffing. Is er geen aansluiting op het riool? Dan komt uw afvalwater in het oppervlaktewater. In dat geval sturen we u een belastingaanslag verontreinigingsheffing. Het tarief van beide soorten belasting is hetzelfde.

Hoeveel moet u betalen?

Hoeveel u moet betalen hangt van een aantal dingen af. Het belangrijkste is of het gaat om een woning of een bedrijf.