Gemeentebelasting Dalfsen

Wij heffen en innen belastingen voor gemeente Dalfsen en voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting. 

Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent van een pand. Is uw pand een woning of bedrijf? Heeft u een hond, enzovoorts.

Bereken zelf uw gemeentelijke lasten

Via dalfsen.lokalelastenmeter.nl kunt u inzicht krijgen op wat u afdraagt aan gemeentebelasting en waarom. U kunt dit ook vergelijken met alle andere Nederlandse gemeenten.