Gemeentebelasting Dalfsen

Wij heffen en innen belastingen voor gemeente Dalfsen en voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting.

Hieronder ziet u een lijst met verschillende soorten gemeentebelastingen. Over die soorten belastingen vindt u informatie. Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of bedrijf is, of u een hond heeft, enzovoorts.

Voor de gemeente Dalfsen verzorgen wij meerdere gemeentebelastingen

Het gaat om:

Wilt u weten wanneer GBLT de belastingaanslagen voor gemeente Dalfsen stuurt? Bekijk de planning voor 2021.

Bereken zelf uw gemeentelijke lasten

Via dalfsen.lokalelastenmeter.nl kunt u inzicht krijgen op wat u afdraagt aan gemeentebelasting en waarom. U kunt dit ook vergelijken met alle andere Nederlandse gemeenten.