Gemeentebelasting Dalfsen

Wij leggen voor de gemeente Dalfsen de gemeentebelastingen op. Deze belastingen betaalt u aan GBLT. Daarnaast leggen we ook de waterschapsbelastingen op voor waterschap Drents Overijsselse Delta.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staan de belastingen van gemeente en waterschap bij elkaar.

Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie. Bent u eigenaar én gebruiker van een pand? Of alleen gebruiker? En is uw pand een woning of een bedrijf?

Voor de gemeente Dalfsen sturen wij de volgende belastingsoorten:

Klik op de belastingsoort voor meer informatie.