Automatisch betalen in tien delen

GBLT schrijft af in tien gelijke delen

Heeft u GBLT toestemming geven voor het automatisch betalen in delen? Dan schrijft GBLT het aanslagbedrag in tien gelijke delen van uw bankrekening. Dit doen na verwerking van uw toestemming.

Wanneer start GBLT met automatisch afschrijven in delen?

GBLT schrijft altijd rond de 26e van de maand het bedrag van uw bankrekening. Wanneer we starten hangt af van het moment van uw toestemming.

Gaf u de toestemming voor de vervaldatum die op het aanslagbiljet staat? Dan schrijft GBLT in tien gelijke delen van uw bankrekening af.

Gaf u GBLT toestemming na de vervaldatum die op het aanslagbiljet staat? Dan schrijft GBLT minder delen van uw bankrekening af. Alle volgende belastingaanslagen schrijven we wel in tien gelijke delen af. 

Lees hoe u GBLT toestemming geeft voor automatisch betalen in delen.

Automatisch betalen in minder delen? Of op een andere datum?

Dat kan. Hier leest u hoe u dit regelt.