Automatisch betalen in tien delen

GBLT schrijft af in tien gelijke delen

Heeft u GBLT toestemming geven voor het automatisch betalen in delen? Dan schrijft GBLT het totale  aanslagbedrag in tien gelijke delen van uw bankrekening. Zodra uw toestemming is verwerkt.

Wanneer start GBLT met automatisch afschrijven in delen?

Geeft u de toestemming voor automatisch betalen in delen voordat de vervaldatum van uw belastingaanslag is verstreken? Dan schrijft GBLT in tien gelijke delen van uw bankrekening af. GBLT schrijft altijd rond de 26e van de maand het bedrag van uw rekeningnummer.

Geeft u GBLT toestemming voor automatisch betalen in delen na de vervaldatum die op het aanslagbiljet staat? Dan schrijft GBLT minder delen van uw bankrekening af. Alle toekomstige belastingaanslagen worden wel in tien gelijke delen afgeschreven. 

Lees hier hoe u GBLT toestemming geeft voor automatisch betalen in delen. 

Automatisch betalen in delen op een andere datum of in minder delen?

Dat kan. Hier leest u hoe u dit regelt.