Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de belastingaanslag, de WOZ-waarde of de kosten? Dan kunt u dit GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Bezwaar maken is gratis. Bezwaar maken moet u binnen een bepaalde tijd regelen. Daarom staat op al onze post een datum. Uw bezwaar moet binnen zes weken van deze datum bij ons binnen zijn. Twijfelt u of u bezwaar wilt maken? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

U kunt op verschillende manieren eenvoudig bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. In Mijn Loket kunt u uw taxatieverslag bekijken. Hierin leest u hoe we de WOZ-waarde bepaalden. Lees meer over bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

Waar kunt u bezwaar tegen maken?

Bezwaar kunt u maken tegen:

 • uw aanslagbiljet;
 • de WOZ-waarde van de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen. 
 • de kosten van de aanmaning;
 • de kosten van het dwangbevel;
 • rentebeschikking;
 • de kosten van een hernieuwd bevel. Dit heet administratief beroep.

Hoe kunt u bezwaar maken?

U regelt uw bezwaar het makkelijkst via Mijn Loket. Maar u kunt natuurlijk ook een brief sturen.

Bezwaar maken in Mijn Loket

U logt in met uw DigiD. Of met eHerkenning als het om een bedrijf gaat. U kiest daarna in het overzicht voor 'indienen' achter het kopje Bezwaar. Wij nemen u stap voor stap door uw bezwaar mee.
Inloggen Mijn Loket

Bezwaar maken in een brief

Stuur dan een brief met uw bezwaar. Zet in uw brief:

 • Uw voorletter, achternaam, adres en woonplaats;
 • Datum dat u de brief schrijft;
 • Aanslagnummer, belastingjaar en soort document waar u het mee oneens bent;
 • De reden van uw bezwaar;
 • Bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
 • Uw handtekening.

U stuurt deze brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

Lees verder onder de afbeelding >>>

Wanneer krijgt u antwoord?

In de meeste gevallen stuurt GBLT binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar.

Voor een WOZ-bezwaar mogen we langer tijd nemen. We moeten dan uiterlijk 31 december beslissen. Dat geldt ook voor bezwaren tegen belastingen van de gemeente.

Wanneer kunt u om een vergoeding van kosten vragen?

Let op: U moet de vergoeding aanvragen voordat we een beslissing nemen!

In het Besluit proceskosten bestuursrecht staat voor welke kosten u een vergoeding kunt vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld om vergoeding vragen voor:

 • de kosten voor hulp van een advocaat (rechtsbijstand);
 • de kosten voor het opvragen van uittreksels uit openbare registers. Zoals het Kadaster of de Basisregistratie personen.

U kunt géén vergoeding vragen:

 • voor kosten van postzegels en  de telefoon;
 • bij beslissingen over een vermindering van uw belastingaanslag.

Wij vertellen u in onze beslissing of u een vergoeding krijgt.

Wilt u bezwaar maken omdat u onze post niet kreeg?

Kreeg u onze post niet? En maakt u daarom bezwaar? Dan is de kans klein dat we dit toekennen. Als u kunt bewijzen dat u de post niet kreeg ligt het anders. Bijvoorbeeld als u verhuisde en wij de post nog naar uw vorige adres stuurden.