Automatisch betalen in delen na een (echt)scheiding

Bij een (echt)scheiding moet veel geregeld worden. Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatisch betalen in delen? Dan kan het voorkomen dat u iets moet wijzigen. Wanneer u iets moet wijzigen leest u hieronder.

U heeft toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen voor de belastingaanslag op naam van uw ex-partner

Wordt de belastingaanslag op naam van uw ex-partner automatisch in delen afgeschreven van uw rekeningnummer? Dan moet u dit zelf wijzigen bij GBLT. Doet u dat niet? Dan blijft GBLT de deelbedragen van uw bankrekening afschrijven.

U kunt uw toestemming intrekken op twee manieren:

  • u geeft uw bank opdracht om de toestemming in te trekken
  • u stuurt GBLT een brief waarin u laat weten dat u de toestemming intrekt. Deze brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle

Let op: Heeft u GBLT geen wijziging doorgegeven? Dan betaalt GBLT de afgeschreven bedragen niet aan u terug. U kunt uw bank vragen om betalingen terug te boeken (dit heet storneren). Dat kan alleen als de afschrijving niet langer dan 56 dagen geleden is.

Voor afschrijvingen langer dan 56 dagen geleden, kunt u uw ex-partner vragen deze bedragen aan u terug te betalen.

De naam van de bankrekening wijzigt

Wordt een en / of rekeningnummer omgezet op naam van één van beide partners? Dan wijzigt dit niet automatisch bij GBLT. 

Controleer voor welke belastingaanslag het rekeningnummer voor automatisch betalen in delen wordt gebruikt. 

Komt het rekeningnummer op uw naam te staan? En heeft u in het verleden toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen van de belastingaanslag op uw naam? Dan hoeft u niets te doen.

Komt het rekeningnummer op uw naam te staan? En heeft u in het verleden toestemming gegeven voor het automatisch betalen in delen van de belastingaanslag op naam van uw ex-partner? Dan moet u dit wijzigen. 

  1. U moet dan de toestemming intrekken. Hoe u dat doet leest u hier.
  2. Voor belastingaanslagen die u op uw naam ontvangt, moet u opnieuw toestemming geven. Hoe u dat doet leest u hier