Berichtenbox

De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid. Ook GBLT stuurt post naar de Berichtenbox. Heeft u aangegeven dat u post van GBLT in de Berichtenbox van MijnOverheid wilt ontvangen? Dan ontvangt u de post van GBLT alleen in de Berichtenbox.

Inloggen op de Berichtenbox

Wilt u post van GBLT ontvangen in de Berichtenbox?

Dan moet u dit instellen in de Berichtenbox. Dit regelt u zo:

 • Log in op de Berichtenbox op mijn.overheid.nl;
 • Kies in het menu ‘Instellingen’;
 • Kies onder ‘Samenwerkingsverbanden’ GBLT
 • Kies onderaan de pagina ‘Opslaan’.

Wilt u een bericht per e-mail krijgen als er nieuwe post van GBLT post in uw Berichtenbox staat?

Dan moet u dit instellen in de Berichtenbox. Dit regelt u zo:

 • Inloggen op de Berichtenbox op mijn.overheid.nl;
 • Kies in het menu ‘Instellingen’
 • Kies ‘Meldingen’
 • Vul uw e-mailadres in;
 • En geef aan op welke manier u een bericht wilt ontvangen;
 • Kies onderaan de pagina ‘Opslaan’.

Waar kunt u de post van GBLT in de Berichtenbox vinden?

Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

Hiervoor drukt u na het inloggen met DigiD op het tabblad Berichtenbox in de horizontale oranje balk bovenaan. U doorloopt daarna de drie stappen om uw aanslagbiljet te kunnen bekijken:

 • Druk op het bericht van het aanslagbiljet. Het bericht opent;
 • Klik op het download-icoon ( ) om het aanslagbiljet te downloaden;
 • Open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te bekijken en/of uit te printen.

Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met ‘Selecteer organisaties’. Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan, bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt de keuze van de Berichtenbox automatisch door van MijnOverheid.

Welke post van GBLT ontvangt u digitaal?

De brieven in het onderstaand overzicht ontvangt u in de Berichtenbox als u zich daarvoor heeft aangemeld. 

Voor het dwangbevel geldt dat u die per post én digitaal ontvangt. Alle andere brieven die niet in dit overzicht staan, stuurt GBLT per post.

Soort brief Per post In de Berichtenbox
Belastingaanslag Nee Ja
Stornobrief Nee Ja
Verrekeningsbrief Nee Ja
Belemmeringsbrief automatische kwijtschelding Nee Ja
Kosteloze betalingsherinnering Nee Ja
Aanmaning Nee Ja
Dwangbevel Ja Ja

Mist u post van GBLT?

Misschien staat in de Berichtenbox aangegeven dat u de post van GBLT digitaal ontvangt. Dit controleert u door in te loggen op mijn.overheid.nl. U kunt uw selectie altijd aanpassen.

Wilt u liever schriftelijk post van GBLT ontvangen?

Dan moet u dit zelf aangegeven in de Berichtenbox en het vinkje voor de Berichtenbox uitzetten. Daarna ontvangt u alle post van GBLT weer schriftelijk.

Een app van de Berichtenbox op uw telefoon of tablet?

Die kunt u downloaden in Google Play, in de App Store of via mijn.overheid.nl.

Bent u bewindvoerder of schuldhulpverlener?

Het kan zijn dat uw cliënt de post van GBLT in de Berichtenbox ontvangt. U ontvangt dan geen aanslagbiljet of aanmaning van uw cliënt op uw postadres. Ook niet als u dat eerder in uw brieven aan GBLT heeft aangegeven. Uw cliënt moet dan eerst in de Berichtenbox aangeven de post van GBLT niet meer in de Berichtenbox te willen ontvangen. 

Heeft u hulp nodig?

Informatie over het digitaal zaken regelen vind u op digitaalhulpplein.nl. Daar vindt u waar u hulp kunt krijgen bij u in de buurt of regio.