Berichtenbox

De MijnOverheid Berichtenbox is een persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid

Ook GBLT stuurt post naar de Berichtenbox. Heeft u al aangegeven dat u post van GBLT in de MijnOverheid Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u de post van GBLT alleen in de Berichtenbox.

Inloggen op de Berichtenbox

Wilt u post van GBLT gaan ontvangen in de MijnOverheid Berichtenbox?

Dan stelt u dit in via de Berichtenbox. Dit regelt u in vier stappen:

 1. Log in op de Berichtenbox op mijn.overheid.nl;
 2. Kies in het menu ‘Instellingen’;
 3. Kies onder ‘Samenwerkingsverbanden’ GBLT;
 4. Kies onderaan de pagina ‘Opslaan’.

Wilt u een bericht per e-mail krijgen als er nieuwe post van GBLT post in uw Berichtenbox staat?

Dan stelt u dit via de Berichtenbox. Dit regelt u in zes stappen:

 1. Log in op de Berichtenbox op mijn.overheid.nl;
 2. Kies in het menu ‘Instellingen;
 3. Kies ‘Meldingen’;
 4. Vul uw e-mailadres in;
 5. Geef aan op welke manier u een bericht wilt ontvangen;
 6. Kies onderaan de pagina ‘Opslaan’.

U vindt uw belastingaanslag in de inbox van de Berichtenbox

Uw belastingaanslag kunt u in vijf stappen inzien:

 1. U logt in op de Berichtenbox op mijn.overheid.nl;
 2. U kijkt in het blok 'Recente berichten in uw Berichtenbox'.

  Staat het bericht van de GBLT hier niet tussen? Klik dan op de blauwe knop 'Naar uw Berichtenbox';
 3. U drukt op het bericht van het aanslagbiljet;
 4. U klikt op de bijlage onderaan het bericht om uw aanslagbiljet te downloaden;
 5. Open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te bekijken en/of uit te printen.

Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met ‘Selecteer organisaties’. Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. U bevestigt uw keuze door op te slaan. GBLT krijgt de keuze van de Berichtenbox automatisch door van MijnOverheid.

Welke post van GBLT ontvangt u digitaal?

De brieven in het overzicht  ontvangt u in de Berichtenbox als u zich daarvoor heeft aangemeld. Alle andere brieven die niet in dit overzicht staan, stuurt GBLT per post.

Overzicht soort brief en hoe u deze ontvangt
Soort brief Per post In de Berichtenbox
Belastingaanslag Nee Ja
Stornobrief Nee Ja
Verrekeningsbrief Nee Ja
Belemmeringsbrief automatische kwijtschelding Nee Ja
Kosteloze betalingsherinnering Nee Ja
Aanmaning Nee Ja
Dwangbevel Ja Nee

Mist u post van GBLT?

Misschien staat in de Berichtenbox aangegeven dat u de post van GBLT digitaal ontvangt. Dit controleert u door in te loggen op mijn.overheid.nl. U kunt uw selectie altijd aanpassen.

Wilt u liever schriftelijk post van GBLT ontvangen?

Dan moet u dit zelf aangegeven in de Berichtenbox en het vinkje voor de Berichtenbox voor GBLT uitzetten. Daarna ontvangt u alle post van GBLT weer schriftelijk.

Er is een app van de Berichtenbox voor uw telefoon of tablet

Deze app activeert u met uw DigiD. Bij het activeren kiest u zelf een pincode. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de:

 App Store (Apple)

 

Google Play Store (Android)

Bent u bewindvoerder of schuldhulpverlener?

Het kan zijn dat uw cliënt de post van GBLT in de Berichtenbox ontvangt. U ontvangt dan geen aanslagbiljet of aanmaning van uw cliënt op uw postadres. Ook niet als u dat eerder in uw brieven aan GBLT heeft aangegeven. Uw cliënt moet dan eerst in de Berichtenbox aangeven de post van GBLT niet meer in de Berichtenbox te willen ontvangen.

Heeft u hulp nodig?

Informatie over het digitaal zaken regelen vind u op digitaalhulpplein.nl. Daar vindt u waar u hulp kunt krijgen bij u in de buurt of regio.