Afvalstoffenheffing Dronten

Het tarief afvalstoffenheffing

Is een vast bedrag per jaar.

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet afvalstoffenheffing?

GBLT stuurt een aanslagbiljet afvalstoffenheffing naar de gebruiker van een perceel. Ook als u geen afval mee geeft, stuurt GBLT u wel een aanslagbiljet. Het bedrag is een vast tarief per perceel. Dit tarief is afhankelijk van of u op 1 januari alleen woont of met meerdere personen.
Lees verder onder de foto>>

Man zet container aan de weg

Wat gebeurt er met uw aanslag als u geen gebruiker meer bent?

  • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan wordt het totaal bedrag van de afvalstoffenheffing lager. U betaalt niet voor de dagen dat u geen gebruiker meer bent.
  • Verhuist u binnen uw gemeente? Uw aanslag verhuist dan mee. U ontvangt van GBLT geen nieuwe aanslag voor uw nieuwe adres voor dit jaar.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing. Dit kan digitaal via kwijtschelding aanvragen. U kunt ook bellen met GBLT 088 - 064 55 55 om een papieren kwijtscheldingsformulier aan te vragen.

U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.