Gemeentebelasting Ommen

Wij leggen voor de gemeente Ommen de gemeentebelastingen op. Deze belastingen betaalt u aan GBLT. Daarnaast leggen we ook de waterschapsbelastingen op voor waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staan de belastingen van gemeente en waterschap bij elkaar.

Welke belastingen u betaalt, hangt af van uw situatie. Bent u eigenaar én gebruiker van een pand? Of alleen gebruiker? En is uw pand een woning of een bedrijf?

Voor de gemeente Ommen legt GBLT de volgende belastingsoorten op

Klik op de belastingsoort voor meer informatie.