Gemeentebelasting Ommen

Wij heffen en innen belastingen voor de gemeente Ommen en voor waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting.

Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent van een pand. Is uw pand een woning of bedrijf? Enzovoorts.