Forensenbelasting Bunschoten

U bent forensenbelasting verschuldigd wanneer u, zonder dat u in de gemeente Bunschoten uw hoofdverblijf heeft, er op meer dan 90 dagen van het jaar voor u of uw gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houdt. Of iemand in de gemeente Bunschoten hoofdverblijf heeft wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor forensenbelasting

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.