Marktgeld Bunschoten

Wilt u verkopen in een kraam op de markt? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u aan via de gemeente Bunschoten. Voor deze vergunning betaalt u kosten aan de gemeente.  U moet daarnaast marktgeld betalen. GBLT legt het marktgeld op. U betaalt dit ook aan GBLT. Het marktgeld is een vast bedrag per jaar. Start u later dan 1 januari met de verkoop? Dan betaalt u marktgeld vanaf de startdatum. 

Hoeveel u moet betalen kunt u vinden op de pagina Tarieven

Stopt u met de verkoop op de markt?

Stond u altijd op de markt, maar stopt u met de verkoop? Geef dit dan binnen 6 weken door. U kunt dan soms een deel van het marktgeld terug krijgen. U kunt dit digitaal doorgeven via Mijn Loket. Of in een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

Inloggen Mijn Loket

Is kwijtschelding mogelijk? 

Bij deze belasting is kwijtschelding niet mogelijk U kunt wel in delen betalen. 

Lees meer over betalen in delen