Marktgeld Bunschoten

Het marktgeld wordt geheven van die persoon, die op de markt een standplaats inneemt.

Het marktgeld voor vaste plaatsen is daarbij verschuldigd bij het begin van het belastingjaar, of zo dit later is, bij de aanvang van het gebruik. In geval u in de loop van het belastingjaar besluit om geen gebruik meer te maken van de standplaats, dan kunt u soms een deel van uw marktgeld terugkrijgen. Hiervoor moet u binnen 6 weken nadat deze situatie is ontstaan een schriftelijk verzoek indienen. Dit kunt u doen via Mijn Loket of schriftelijk melden aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor marktgelden

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.