Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Dalfsen

Woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen noemen we ook wel ‘onroerende zaken’. Heeft u een onroerende zaak in de gemeente Dalfsen? Dan kunt u van ons een belastingaanslag voor onroerende-zaakbelasting krijgen. De afkorting voor onroerende-zaakbelasting is OZB.

Wanneer krijgt u een belastingaanslag OZB?

De OZB bestaat uit twee delen. Het deel voor eigenaren en het deel voor gebruikers.

U krijgt een belastingaanslag OZB als u:

  • eigenaar van een woning bent. Ook als de woning nog niet af is (in aanbouw);
  • eigenaar van een niet-woning bent (bijvoorbeeld een bedrijfspand, garage, hoogspanningsmast);
  • gebruiker van een bedrijfspand bent (of een zelfstandig deel hiervan).  

Lees verder onder de foto >>

Hoeveel OZB moet u betalen?

De hoogte van de OZB hangt af van twee dingen:

  1. uw situatie: bent u alleen gebruiker of ook eigenaar?
  2. de WOZ-waarde van de onroerende zaak

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Er zijn drie percentages:

  • voor eigenaren van een woning;
  • voor eigenaren van een bedrijfspand;
  • voor gebruikers van een bedrijfspand (of een zelfstandig deel hiervan).

De gemeente stelt elk jaar de percentages OZB vast. Deze vindt u op de pagina Tarieven. GBLT stelt elk jaar de WOZ-waarde vast. Het bedrag aan OZB is dus: het percentage maal de WOZ-waarde.

In het taxatieverslag staat hoe wij de WOZ-waarde bepalen. U vindt het taxatieverslag in Mijn Loket. De WOZ-waarde zelf staat ook op uw aanslagbiljet.

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan?

Bent u eigenaar van een pand waarin wonen en werken samengaan? Bijvoorbeeld een boerderij? Bekijk dan gblt.nl/niet-woningen-met-woondelen. Via de link kunt u lezen of wij uw pand zien als een woning of bedrijfspand.

Wij gaan bij de belastingaanslag OZB uit van de situatie op 1 januari.

U krijgt een belastingaanslag voor het hele jaar. Verkoopt u de ‘onroerende zaak’ na 1 januari? Dan moet u nog steeds de belastingaanslag helemaal betalen. Wel verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde belasting met de nieuwe eigenaar. 

Is kwijtschelding mogelijk?

U kunt voor de onroerende-zaakbelasting géén kwijtschelding aanvragen. U kunt wel in delen betalen.

Lees meer over betalen in delen.