Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

Bezit u op een woning, bedrijfspand of een stuk grond? Dan krijgt u van GBLT een belastingaanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd of natuur.

Met deze belasting regelt het waterschap de hoeveelheid water in uw omgeving. Bijvoorbeeld door bouw en onderhoud van dijken en gemalen. Hiermee voorkomt het waterschap overstromingen en tekorten aan water. Het waterschap gebruikt dit geld ook om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden.

Wie krijgt deze belastingaanslag?

Staat u op 1 januari ingeschreven bij het Kadaster als eigenaar van een woning, bedrijfspand of stuk grond? Dan stuurt GBLT u de belastingaanslag. Bent u eigenaar van meerdere woningen, bedrijfspanden of stukken grond? Dan kunt u een gecombineerde belastingaanslag krijgen.

Hoeveel u moet betalen, hangt af van wat u bezit

Bezit u: 

  • een woning of bedrijfspand?  U betaalt watersysteemheffing gebouwd. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van het gebouw.
  • grond zonder gebouwen of natuurgebied? U betaalt watersysteemheffing ongebouwd of natuur. Dit is een vast bedrag per hectare. 

Het waterschap bepaalt de tarieven. Ga hiervoor naar de pagina tarieven van uw waterschap.

Wat gebeurt er als u uw bezit verkoopt?

U betaalt deze belasting als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar. U betaalt altijd voor een heel jaar. Verkoopt u uw bezit na 1 januari? Dan moet u de belastingaanslag wel helemaal betalen. U krijgt geen geld terug van ons. Wel verrekent de notaris in de meeste gevallen de te veel betaalde belasting met de nieuwe eigenaar.