Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

U krijgt van GBLT ieder jaar een belastingaanslag watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur. U betaalt deze belasting zodat uw waterschap zijn werk kan doen. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het mogelijk maken van voldoende schoon water en bescherming tegen wateroverlast. Lees via deze link over uw waterschap.

U ontvangt een belastingaanslag met daarop watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en/of natuur

Wij sturen de belastingaanslag naar een eigenaar van woningen, gebouwen en grond. GBLT stuurt de belastingaanslag naar wie op 1 januari als eigenaar ingeschreven staat bij het Kadaster. Bent u eigenaar van meerdere woningen, gebouwen en/of grond? Dan kunt u een gecombineerde belastingaanslag ontvangen. Het te betalen bedrag hangt af waar u eigenaar van bent.

Bij watersysteemheffing gebouwd gebruikt GBLT de WOZ-waarde van uw woning of gebouw

Naast de WOZ-waarde gebruikt GBLT een bedrag voor watersysteemheffing dat het waterschap ieder jaar bepaalt. Dit bedrag (% van de WOZ-waarde) noemen wij een tarief. GBLT neemt de WOZ-waarde en het tarief samen om tot het te betalen bedrag te komen. Bekijk hier de tarieven van uw waterschap.

Voorbeeld:
Stel de WOZ-waarde van je woning is € 123.456,00 en de watersysteemheffing gebouwd is 0,123% van de WOZ-waarde. Dan is het te betalen bedrag per jaar  € 151,85 (123456 x 0,123% = 151,85)

Bij watersysteemheffing ongebouwd en natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare 

Voor watersysteemheffing van ongebouwde terreinen en natuurterreinen is het tarief een bedrag per hectare. De hoogte van dit bedrag hangt af van het soort grondgebruik. Bijvoorbeeld of u de grond gebruikt voor landbouw, wegen of natuur. Dit vaste bedrag en de oppervlakte van het perceel geven samen het te betalen bedrag. Het waterschap bepaalt in welke categorie een perceel valt. Bijvoorbeeld natuur, wegen of overig ongebouwd. Ieder jaar bepaalt het waterschap hoe hoog dit bedrag is.

Wat natuur is voor de watersysteemheffing, staat in de Waterschapswet. Dit hangt bijvoorbeeld af van de inrichting en het beheer van het perceel. Voor bos en open water geldt dat de oppervlakte minimaal 1 hectare moet zijn.

Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur en verhuizing

U betaalt deze belasting ieder jaar als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar. U krijgt geen geld van ons terug. Verkoopt u in de loop van het jaar een woning, gebouw en/of grond? Dan kunt u de notaris vragen naar de verrekening van het aanslagbedrag tussen koper en verkoper.

Vier dames roeien, riet op de achtergrond