Tarieven gemeente Bunschoten afgelopen drie jaar

Belastingtarieven Bunschoten 2023

De gemeente Bunschoten bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder vindt u de tarieven die de gemeente Bunschoten voor 2023 bekend heeft gemaakt.
 

Belasting Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0762% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2012% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1610% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing  voor éénpersoonshuishouden (vast deel per jaar) € 283,00 
Afvalstoffenheffing  voor meerpersoonshuishouden (vast deel per jaar) € 312,00
Rioolheffing gebruiker woning € 171,00
Rioolheffing gebruiker niet woning € 171,00 per 500 m³
Rioolheffing anders € 68,40
Forensenbelasting € 451,00 per woning
Havengelden passagiersschip € 27,00 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1.331,00
Havengelden pleziervaartuig

€ 303,00 tot en met 4 m¹ lengte
€ 378,00 vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte
€ 453,00 vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte
€ 598,00 vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte
€ 739,00 vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte
€ 994,00 vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte
€ 1.165,00 vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte
€ 1.334,00 vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte
€ 1.697,00 vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte
€ 1.997,00 vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte
€ 2.269,00 vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte
€ 2.501,00 vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte
€ 166,00 vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter

Havengelden vissersschip €344,00 bij een jaarabonnement
Marktgeld jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 170,00 per kalenderjaar
met een minimum van € 423,00
Precariobelasting algemeen tarief (tabel 1.01 t/m 1.04) € 1,20 per dag per m²
€ 3,00 per week per m²
€ 5,65 per maand per m²
€ 37,65 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen wekenmarkt (tabel 2.01) € 708,00  tot 15 m²
€1.024,00 15 tot 30 m²
€ 1.266,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen (tabel 2.02) € 605,00 tot 15 m²
€ 879,00 15 tot 30 m²
€ 1.080,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar (tabel 2.03) € 789,00 tot 15 m²
€ 1.183,00 15 tot 30 m²
€ 1.459,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt (tabel 2.04) € 679,00 tot 15 m²
€ 1.012,00 15 tot 30 m²
€ 1.219,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag (tabel 2.06) € 79,00 tot 15 m²
€ 118,50 15 tot 30 m²
€ 158,00 vanaf 30 m²
BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 0,035% van de WOZ-waarde
Minimum van € 100,00 per onroerende zaak
WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage

Belastingtarieven Bunschoten 2022 

 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0800% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1910% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1528% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing één persoon € 262,00
Afvalstoffenheffing meer dan één persoon € 289,00
Rioolheffing gebruiker woning € 158,55
Rioolheffing gebruiker niet woning € 158,55 per 500 m³
Rioolheffing anders € 63,42
Forensenbelasting € 418,00 per woning
Havengelden passagiersschip € 25,00 per m² per jaar
met een minimum van € 1.234,00
Havengelden pleziervaartuig
   tot en met 4 m¹ lengte
   > 4 tot en met 5 m¹ lengte
   > 5 tot en met 6 m¹ lengte
   > 6 tot en met 7 m¹ lengte
   > 7 tot en met 8 m¹ lengte
   > 8 tot en met 9 m¹ lengte
   > 9 tot en met 10 m¹ lengte
   > 10 tot en met 11 m¹ lengte
   > 11 tot en met 12 m¹ lengte
   > 12 tot en met 13 m¹ lengte
   > 13 tot en met 14 m¹ lengte
   > 14 tot en met 15 m¹ lengte
   per m¹ >15 m¹

€ 281,00      
€ 350,00      
€ 420,00     
€ 554,00      
€ 685,00      
€ 921,00      
€ 1.080,00  
€ 1.236,00   
€ 1.573,00   
€ 1.851,00  
€ 2.103,00   
€ 2.318,00  
€ 154,00      
 

Havengelden vissersschip € 319,00
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 158,00 per kalenderjaar
met een minimum van € 392,00
Precariobelasting algemeen tarief

 

€ 1,10 per m² per dag
€ 2,80 per m² per week
€ 5,25 per m² per maand
€ 34,90 per m² per jaar
Precariobelasting Terrassen € 656,00 tot 15 m²
€ 949,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.173,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen: € 561,00 tot 15 m²
€ 815,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.001,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar:

 

€ 731,00 tot 15 m²
€ 1.096,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.352,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt:

 

€ 629,00 tot 15 m²
€ 938,00 vanaf 15 tot 30 m² 
€ 1.130,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag: € 73,00 tot 15 m²
€ 109,50 vanaf 15 tot 30 m²
€ 146,00 vanaf 30 m²

 

 

 

BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 0,035% van de WOZ-waarde met een
Minimum van € 100,00 per onroerende zaak
WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage

Belastingtarieven Bunschoten 2021

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB)eigenaar woningen 0,0872 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1903 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1522 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast deel € 230,-
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 60 liter € 1,68
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 40 liter € 0,84
Afvalstoffenheffing variabel deel restafval middels minicontainer 240 liter

€ 6,72

Rioolheffing gebruiker woning € 156,36
Rioolheffing gebruiker niet woning € 156,36 per 500 m³
Rioolheffing anders € 62,55
Forensenbelasting € 413,- per woning
Havengelden passagiersschip  € 24,70 per m² per jaar
met een minimum van €1.217,-
Havengelden pleziervaartuig € 277,- tot en met 4 m¹
€ 345,- > 4-5 m¹
€ 414,- > 5-6 m¹
€ 546,- > 6-7 m¹
€ 676,- > 7-8 m¹
€ 908,- > 8-9 m¹
€ 1.065,- > 9-10 m¹
€ 1.219,- > 10-11 m¹
€ 1.551,- > 11-12 m¹
€ 1.825,- > 12-13 m¹
€ 2.074,- > 13-14 m¹
€ 2.286,- > 14-15 m¹
€ 152,- per strekkende meter >15 m¹
Havengelden vissersschip € 315,-
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 78,- per kalenderjaar
met een minimum van € 193,-
Precariobelasting algemeen tarief  € 1,07 per dag per m²
€ 2,75 per week per m²
€ 5,18 per maand per m²
€ 34,40 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen seizoen €  647,- tot 15 m²
€  936,- 15 tot 30 m²
€  1.157,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt seizoen € 553,- tot 15 m²
€ 804,-  15 tot 30 m²
€ 987,-  vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar € 721,- tot 15 m²
€ 1.081,- 15 tot 30 m²
€ 1.333,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt kalenderjaar €  620,- tot 15 m²
€  925,- 15 tot 30 m²
€  1.114,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag €  72,- tot 15 m²
€  108,- 15 tot 30 m²
€  144,- vanaf 30 m²
Precariobelasting markt  m.u.v. de marktgelden en Spakenburger Dagen € 3,65 1 dag per m² per dag
€ 5,25 1/2 dag per week per m² per maand
€ 9,45 1 dag per week per m² per maand
€ 13,05 2 dagen per week per m² per maand
€ 15,80 3 dagen per week per m² per maand
€ 54,10 1/2 dag per week per m² per jaar
€ 93,55 1 dag per week per m² per jaar
€ 108,20 2 dagen per week per m² per jaar
€ 129,85 3 dagen per week per m² per jaar
met een minimum van € 21,65
Precariobelasting uitstallingen € 361,- tot 10 m² per kalenderjaar
€ 577,- vanaf 10 m² per kalenderjaar 
€ 250,-  tot 10 m² per seizoen
€ 469,- vanaf 10 m² per seizoen
€ 35,90 tot 10 m² per dag
€ 57,85 vanaf 10 m² per dag
Precariobelasting circus, lunapark, en dergelijke € 180,- per dag
Precariobelasting reclameborden € 1,55 per dag
€ 7,20 per week
€ 14,40 per maand
€ 72,05 per seizoen
€ 108,05 per jaar
BIZ Haarburg-Noord 0,0400% van de WOZ-waarde
Minimum van €100,- (WOZ-waarde tot € 10.000,-)