Tarieven gemeente Bunschoten afgelopen drie jaar

Hieronder vindt u de tarieven voor gemeentebelasting in Bunschoten.

Belastingtarieven Bunschoten 2021

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB)eigenaar woningen 0,0872 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1903 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1522 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast deel € 230,-
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 60 liter € 1,68
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 40 liter € 0,84
Afvalstoffenheffing variabel deel restafval middels minicontainer 240 liter

€ 6,72

Rioolheffing gebruiker woning € 156,36
Rioolheffing gebruiker niet woning € 156,36 per 500 m³
Rioolheffing anders € 62,55
Forensenbelasting € 413,- per woning
Havengelden passagiersschip  € 24,70 per m² per jaar
met een minimum van €1.217,-
Havengelden pleziervaartuig € 277,- tot en met 4 m¹
€ 345,- > 4-5 m¹
€ 414,- > 5-6 m¹
€ 546,- > 6-7 m¹
€ 676,- > 7-8 m¹
€ 908,- > 8-9 m¹
€ 1.065,- > 9-10 m¹
€ 1.219,- > 10-11 m¹
€ 1.551,- > 11-12 m¹
€ 1.825,- > 12-13 m¹
€ 2.074,- > 13-14 m¹
€ 2.286,- > 14-15 m¹
€ 152,- per strekkende meter >15 m¹
Havengelden vissersschip € 315,-
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 156,- per kalenderjaar
met een minimum van € 387,-
Precariobelasting algemeen tarief  € 1,07 per dag per m²
€ 2,75 per week per m²
€ 5,18 per maand per m²
€ 34,40 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen seizoen €  647,- tot 15 m²
€  936,- 15 tot 30 m²
€  1.157,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt seizoen € 553,- tot 15 m²
€ 804,-  15 tot 30 m²
€ 987,-  vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar € 721,- tot 15 m²
€ 1.081,- 15 tot 30 m²
€ 1.333,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt kalenderjaar €  620,- tot 15 m²
€  925,- 15 tot 30 m²
€  1.114,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag €  72,- tot 15 m²
€  108,- 15 tot 30 m²
€  144,- vanaf 30 m²
Precariobelasting markt  m.u.v. de marktgelden en Spakenburger Dagen € 3,65 1 dag per m² per dag
€ 5,25 1/2 dag per week per m² per maand
€ 9,45 1 dag per week per m² per maand
€ 13,05 2 dagen per week per m² per maand
€ 15,80 3 dagen per week per m² per maand
€ 54,10 1/2 dag per week per m² per jaar
€ 93,55 1 dag per week per m² per jaar
€ 108,20 2 dagen per week per m² per jaar
€ 129,85 3 dagen per week per m² per jaar
met een minimum van € 21,65
Precariobelasting uitstallingen € 361,- tot 10 m² per kalenderjaar
€ 577,- vanaf 10 m² per kalenderjaar 
€ 250,-  tot 10 m² per seizoen
€ 469,- vanaf 10 m² per seizoen
€ 35,90 tot 10 m² per dag
€ 57,85 vanaf 10 m² per dag
Precariobelasting circus, lunapark, en dergelijke € 180,- per dag
Precariobelasting reclameborden € 1,55 per dag
€ 7,20 per week
€ 14,40 per maand
€ 72,05 per seizoen
€ 108,05 per jaar
Precariobelasting kabels en leidingen € 2,70 per m¹ per jaar
BIZ Spakenburg-Centrum BIZH winkels/horeca € 0,- bij WOZ-waarde onder
€ 50.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-
BIZ Spakenburg-Centrum kantoor/praktijkruimte BIZL € 0,- bij WOZ-waarde onder 
€ 50.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 0,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-

Belastingtarieven Bunschoten 2020

Belasting Tarief 2020
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0922% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1855% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1484% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast deel € 166,- per perceel
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 60 liter € 1,64 per keer
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 40 liter € 0,82 per keer
Afvalstoffenheffing variabel deel restafval middels minicontainer 240 liter € 6,56 per keer
Rioolheffing gebruiker woning € 153,-
Rioolheffing gebruiker niet woning € 153,- per 500 m³
Rioolheffing anders € 61,20
Forensenbelasting € 404,- per woning
Havengelden passagiersschip € 24,15 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1.191,-
Havengelden pleziervaartuig

€ 271,- tot en met 4 m¹ lengte
€ 338,- vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte
€ 405,- vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte
€ 534,- vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte
€ 661,- vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte
€ 888,- vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte
€ 1.042,- vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte
€ 1.193,- vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte
€ 1.518,- vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte
€ 1.786,- vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte
€ 2.029,- vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte
€ 2.237,- vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte
€ 149,- vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter

Havengelden vissersschip € 308,- bij een jaarabonnement
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 152,50 per kalenderjaar
met een minimum van € 379,-
Precariobelasting algemeen tarief € 1,05 per dag per m²
€ 2,69 per week per m²
€ 5,07 per maand per m²
€ 33,66 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen wekenmarkt € 541,-  tot 15 m²
€ 787,- 15 tot 30 m²
€ 966,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen € 633,- tot 15 m²
€ 916,- 15 tot 30 m²
€ 1.132,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar € 705,- tot 15 m²
€ 1.058,- 15 tot 30 m²
€ 1.304,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt € 607,- tot 15 m²
€ 905,- 15 tot 30 m²
€ 1.090,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag € 70,- tot 15 m²
€ 105,- 15 tot 30 m²
€ 140,- vanaf 30 m²
BIZ Spakenburg-Centrum BIZH winkels/horeca € 0,- bij WOZ-waarde onder
€ 50.000,-
€ 750,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 875,- bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 1.000,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-
BIZ Spakenburg-Centrum kantoor/praktijkruimte BIZL € 0,- bij WOZ-waarde onder 
€ 50.000,-
€ 375,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 437,50 bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 500,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-
BIZ Haarbrug Noord 0,0400% van de WOZ-waarde
Minimum van €100,- (WOZ-waarde tot € 10.000,-)

Belastingtarieven Bunschoten 2019

Belasting Tarief 2019
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0974% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1805% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1444% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast deel € 124,-
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 60 liter € 1,62
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 40 liter € 0,81
Afvalstoffenheffing variabel deel restafval middels minicontainer 240 liter € 6,48
Rioolheffing gebruiker woning € 150,50
Rioolheffing gebruiker niet woning € 150,50 per 500 m³
Rioolheffing anders € 60,20
Forensenbelasting € 397,- per woning
Havengelden passagiersschip € 23,76 per m² per jaar
met een minimum van € 1.171,-
Havengelden pleziervaartuig € 266,- tot en met 4 m¹
€ 332,- > 4-5 m¹
€ 398,- > 5-6 m¹
€ 525,- > 6-7 m¹
€ 650,- > 7-8 m¹
€ 873,- > 8-9 m¹
€ 1.025,- > 9-10 m¹
€ 1.173,- > 10-11 m¹
€ 1.493,- > 11-12 m¹
€ 1.756,- > 12-13 m¹
€ 1.995,- > 13-14 m¹
€ 2.200,- > 14-15 m¹
€ 147,- >15 m¹
Havengelden vissersschip € 303,-
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 150,- per kalenderjaar
met een minimum van € 373,-
Precariobelasting algemeen tarief € 1,03 per dag per m²
€ 2,64 per week per m²
€ 4,98 per maand per m²
€ 33,10 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen € 622,- tot 15 m²
€ 901,- 15 tot 30 m²
€ 1.113,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen € 532,- tot 15 m²
€ 774,- 15 tot 30 m²
€ 950,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar € 693,- tot 15 m²
€ 1.040,- 15 tot 30 m²
€ 1.282,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt € 597,- tot 15 m²
€ 890,- 15 tot 30 m²
€ 1.072,- vanaf 30 m²
BIZ Spakenburg-Centrum BIZH winkels/horeca € 0,- bij WOZ-waarde onder
€ 50.000,-
€ 750,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 875,- bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 1.000,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-
BIZ Spakenburg-Centrum kantoor/praktijkruimte BIZL € 0,- bij WOZ-waarde onder 
€ 50.000,-
€ 375,- bij WOZ-waarde van
€ 50.0000,- tot € 300.000,-
€ 437,50 bij WOZ-waarde van
€ 300.000,- tot € 500.000,-
€ 500,- bij WOZ-waarde vanaf
€ 500.000,-
BIZ Haarbrug Noord 0,0400% van de WOZ-waarde
Minimum van €100,- (WOZ-waarde tot € 10.000,-)