Tarieven gemeente Bunschoten afgelopen drie jaar

Belastingtarieven Bunschoten 2023

De gemeente Bunschoten bepaalt de tarieven voor gemeentebelastingen. Hieronder staan de tarieven 2023 per soort belasting. Zie daaronder ook de tarieven van 2022 en 2021.  

Belasting Tarief 2023
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0762% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,2012% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1610% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing  voor éénpersoonshuishouden (vast deel per jaar) € 283,00 
Afvalstoffenheffing  voor meerpersoonshuishouden (vast deel per jaar) € 312,00
Rioolheffing gebruiker woning € 171,00
Rioolheffing gebruiker niet woning € 171,00 per 500 m³
Rioolheffing anders € 68,40
Forensenbelasting € 451,00 per woning
Havengelden passagiersschip € 27,00 per m² wateroppervlakte per jaar met een minimum van € 1.331,00
Havengelden pleziervaartuig

€ 303,00 tot en met 4 m¹ lengte
€ 378,00 vanaf 4 m¹ tot en met 5 m¹ lengte
€ 453,00 vanaf 5 m¹ tot en met 6 m¹ lengte
€ 598,00 vanaf 6 m¹ tot en met 7 m¹ lengte
€ 739,00 vanaf 7 m¹ tot en met 8 m¹ lengte
€ 994,00 vanaf 8 m¹ tot en met 9 m¹ lengte
€ 1.165,00 vanaf 9 m¹ tot en met 10 m¹ lengte
€ 1.334,00 vanaf 10 m¹ tot en met 11 m¹ lengte
€ 1.697,00 vanaf 11 m¹ tot en met 12 m¹ lengte
€ 1.997,00 vanaf 12 m¹ tot en met 13 m¹ lengte
€ 2.269,00 vanaf 13 m¹ tot en met 14 m¹ lengte
€ 2.501,00 vanaf 14 m¹ tot en met 15 m¹ lengte
€ 166,00 vanaf 15 m¹ lengte per strekkende meter

Havengelden vissersschip €344,00 bij een jaarabonnement
Marktgeld jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 170,00 per kalenderjaar
met een minimum van € 423,00
Precariobelasting algemeen tarief (tabel 1.01 t/m 1.04) € 1,20 per dag per m²
€ 3,00 per week per m²
€ 5,65 per maand per m²
€ 37,65 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen wekenmarkt (tabel 2.01) € 708,00  tot 15 m²
€1.024,00 15 tot 30 m²
€ 1.266,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen (tabel 2.02) € 605,00 tot 15 m²
€ 879,00 15 tot 30 m²
€ 1.080,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar (tabel 2.03) € 789,00 tot 15 m²
€ 1.183,00 15 tot 30 m²
€ 1.459,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt (tabel 2.04) € 679,00 tot 15 m²
€ 1.012,00 15 tot 30 m²
€ 1.219,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag (tabel 2.06) € 79,00 tot 15 m²
€ 118,50 15 tot 30 m²
€ 158,00 vanaf 30 m²
BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 0,035% van de WOZ-waarde
Minimum van € 100,00 per onroerende zaak
WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage

Belastingtarieven Bunschoten 2022 

 

Belasting Tarief 2022
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar woningen 0,0800% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1910% van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1528% van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing één persoon € 262,00
Afvalstoffenheffing meer dan één persoon € 289,00
Rioolheffing gebruiker woning € 158,55
Rioolheffing gebruiker niet woning € 158,55 per 500 m³
Rioolheffing anders € 63,42
Forensenbelasting € 418,00 per woning
Havengelden passagiersschip € 25,00 per m² per jaar
met een minimum van € 1.234,00
Havengelden pleziervaartuig
   tot en met 4 m¹ lengte
   > 4 tot en met 5 m¹ lengte
   > 5 tot en met 6 m¹ lengte
   > 6 tot en met 7 m¹ lengte
   > 7 tot en met 8 m¹ lengte
   > 8 tot en met 9 m¹ lengte
   > 9 tot en met 10 m¹ lengte
   > 10 tot en met 11 m¹ lengte
   > 11 tot en met 12 m¹ lengte
   > 12 tot en met 13 m¹ lengte
   > 13 tot en met 14 m¹ lengte
   > 14 tot en met 15 m¹ lengte
   per m¹ >15 m¹

€ 281,00      
€ 350,00      
€ 420,00     
€ 554,00      
€ 685,00      
€ 921,00      
€ 1.080,00  
€ 1.236,00   
€ 1.573,00   
€ 1.851,00  
€ 2.103,00   
€ 2.318,00  
€ 154,00      
 

Havengelden vissersschip € 319,00
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 158,00 per kalenderjaar
met een minimum van € 392,00
Precariobelasting algemeen tarief

 

€ 1,10 per m² per dag
€ 2,80 per m² per week
€ 5,25 per m² per maand
€ 34,90 per m² per jaar
Precariobelasting Terrassen € 656,00 tot 15 m²
€ 949,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.173,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen seizoen: € 561,00 tot 15 m²
€ 815,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.001,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar:

 

€ 731,00 tot 15 m²
€ 1.096,00 vanaf 15 tot 30 m²
€ 1.352,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar wekenmarkt:

 

€ 629,00 tot 15 m²
€ 938,00 vanaf 15 tot 30 m² 
€ 1.130,00 vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag: € 73,00 tot 15 m²
€ 109,50 vanaf 15 tot 30 m²
€ 146,00 vanaf 30 m²

 

 

 

BIZ Haarbrug Noord 2022-2026 0,035% van de WOZ-waarde met een
Minimum van € 100,00 per onroerende zaak
WOZ-waarde beneden € 10.000,00 / geen BIZ-bijdrage

Belastingtarieven Bunschoten 2021

Belasting Tarief 2021
Onroerende-zaakbelasting(OZB)eigenaar woningen 0,0872 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) eigenaar niet-woningen 0,1903 % van de WOZ-waarde
Onroerende-zaakbelasting(OZB) gebruiker niet-woningen 0,1522 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing vast deel € 230,-
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 60 liter € 1,68
Afvalstoffenheffing variabel deel (ondergrondse) verzamelcontainer 40 liter € 0,84
Afvalstoffenheffing variabel deel restafval middels minicontainer 240 liter

€ 6,72

Rioolheffing gebruiker woning € 156,36
Rioolheffing gebruiker niet woning € 156,36 per 500 m³
Rioolheffing anders € 62,55
Forensenbelasting € 413,- per woning
Havengelden passagiersschip  € 24,70 per m² per jaar
met een minimum van €1.217,-
Havengelden pleziervaartuig € 277,- tot en met 4 m¹
€ 345,- > 4-5 m¹
€ 414,- > 5-6 m¹
€ 546,- > 6-7 m¹
€ 676,- > 7-8 m¹
€ 908,- > 8-9 m¹
€ 1.065,- > 9-10 m¹
€ 1.219,- > 10-11 m¹
€ 1.551,- > 11-12 m¹
€ 1.825,- > 12-13 m¹
€ 2.074,- > 13-14 m¹
€ 2.286,- > 14-15 m¹
€ 152,- per strekkende meter >15 m¹
Havengelden vissersschip € 315,-
Marktgelden jaarplaatsen per m¹ of gedeelte € 78,- per kalenderjaar
met een minimum van € 193,-
Precariobelasting algemeen tarief  € 1,07 per dag per m²
€ 2,75 per week per m²
€ 5,18 per maand per m²
€ 34,40 per jaar per m²
Precariobelasting terrassen seizoen €  647,- tot 15 m²
€  936,- 15 tot 30 m²
€  1.157,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt seizoen € 553,- tot 15 m²
€ 804,-  15 tot 30 m²
€ 987,-  vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen kalenderjaar € 721,- tot 15 m²
€ 1.081,- 15 tot 30 m²
€ 1.333,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen bij wekenmarkt kalenderjaar €  620,- tot 15 m²
€  925,- 15 tot 30 m²
€  1.114,- vanaf 30 m²
Precariobelasting terrassen per dag €  72,- tot 15 m²
€  108,- 15 tot 30 m²
€  144,- vanaf 30 m²
Precariobelasting markt  m.u.v. de marktgelden en Spakenburger Dagen € 3,65 1 dag per m² per dag
€ 5,25 1/2 dag per week per m² per maand
€ 9,45 1 dag per week per m² per maand
€ 13,05 2 dagen per week per m² per maand
€ 15,80 3 dagen per week per m² per maand
€ 54,10 1/2 dag per week per m² per jaar
€ 93,55 1 dag per week per m² per jaar
€ 108,20 2 dagen per week per m² per jaar
€ 129,85 3 dagen per week per m² per jaar
met een minimum van € 21,65
Precariobelasting uitstallingen € 361,- tot 10 m² per kalenderjaar
€ 577,- vanaf 10 m² per kalenderjaar 
€ 250,-  tot 10 m² per seizoen
€ 469,- vanaf 10 m² per seizoen
€ 35,90 tot 10 m² per dag
€ 57,85 vanaf 10 m² per dag
Precariobelasting circus, lunapark, en dergelijke € 180,- per dag
Precariobelasting reclameborden € 1,55 per dag
€ 7,20 per week
€ 14,40 per maand
€ 72,05 per seizoen
€ 108,05 per jaar
BIZ Haarburg-Noord 0,0400% van de WOZ-waarde
Minimum van €100,- (WOZ-waarde tot € 10.000,-)