Wettelijke regels betalen

GBLT moet zich aan wetten en regels houden. Welke wetten en regels dat zijn, staan hier onder.

Invorderingswet 1990

In deze wet staan de regels voor invorderen en kwijtschelding. Bijvoorbeeld wanneer GBLT:

  • een aanmaning of dwangbevel mag sturen;
  • beslag mag leggen;
  • betalingen mag verrekenen;
  • kwijtschelding mag verlenen.

Ieder jaar wijzigt de inhoud deze wet. Het jaartal van deze wet wijzigt nooit. Waarom heet deze wet dan Invorderingswet 1990? Dat is het jaar dat deze wet is gemaakt.

Hier staat de Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering Rijksbelastingen

In deze wet staat welke kosten GBLT in rekening mag brengen. Bijvoorbeeld welk bedrag GBLT voor een aanmaning mag rekenen. Ieder jaar wordt deze wet aangepast. 

Hier staat de Kostenwet.

Leidraad invordering GBLT

Hierin staat hoe GBLT omgaat met de regels die in de wet staan. Bijvoorbeeld met de regels voor kwijtschelding. De Leidraad wordt ieder jaar aangepast. 

Hier staat de Leidraad invordering van GBLT.

Hier staat de leesversie van de Leidraad invordering van GBLT. Hier leest u in eenvoudige taal wat er in de Leidraad invordering staat. 

Incassoreglement automatische incasso

Hierin staan alle regels voor het betalen in delen met automatische incasso. 

Hier staat het Incassoreglement automatische incasso van GBLT.

Hier staat de leesversie van het Incassoreglement van GBLT. Hier leest u in eenvoudige taal wat er in het Incassoreglement staat.