Wettelijke regels betalen

GBLT moet zich aan wetten en regels houden. Welke wetten en regels dat zijn staat hier onder.

Invorderingswet 1990

In deze wet staan de regels voor innen en kwijtschelden. Bijvoorbeeld wanneer GBLT:

  • een aanmaning of dwangbevel mag sturen;
  • beslag mag leggen;
  • bedragen mag verrekenen;
  • bedragen mag kwijtschelden .

Ieder jaar verandert de inhoud deze wet. In 1990 publiceerde de overheid deze wet. Dit jaartal is onderdeel van de naam van de wet. Daarom verandert het jaartal van deze wet nooit.

Lees de Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering Rijksbelastingen

In deze wet staat welke kosten GBLT in rekening mag brengen. En hoe hoog deze kosten dan mogen zijn. Bijvoorbeeld de kosten voor een aanmaning. De overheid past deze wet elk jaar aan.

Lees de Kostenwet.

Leidraad invordering GBLT

Hierin staat hoe GBLT omgaat met de regels uit de wet. Bijvoorbeeld met de regels voor kwijtschelding. De Leidraad passen we ieder jaar aan.

Lees de officiƫle tekst van de Leidraad invordering van GBLT.

Open de leesversie van de Leidraad invordering van GBLT. Hier leest u in eenvoudige taal wat er in de Leidraad invordering staat.

Incassoreglement automatische incasso

Hierin staan alle regels voor het betalen in delen met automatische incasso.

Lees de officiƫle tekst van het Incassoreglement automatische incasso van GBLT.

Open de leesversie van het Incassoreglement van GBLT. Hier leest u in eenvoudige taal wat er in het Incassoreglement staat.