WOZ-waarde van uw bedrijfspand

Heeft u een bedrijfspand (niet-woning)? Dan staat elk jaar de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Deze berekent GBLT voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen en Zwolle. Op deze pagina leest u hoe GBLT deze berekent.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw bedrijfspand. Deze verandert dus mee met de verkoopprijzen van panden op de markt. We kijken dan naar het vorige jaar; de WOZ-waarde die u in 2024 krijgt, is de waarde van uw bedrijfspand op de markt op 1 januari 2023.

U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van GBLT. We gebruiken deze om verschillende belastingen te berekenen, zoals de onroerende-zaakbelasting.

Hoe berekenen we de WOZ-waarde van uw bedrijfspand?

De WOZ-waarde van bedrijfspanden bepalen we op een andere manier dan die van woningen. Daarbij kijken we naar twee dingen:

  • De huurprijs per vierkante meter. We vergelijken we uw pand met de huurprijzen van andere verhuurde panden.
  • De kapitalisatiefactor van uw pand. Hierbij houden we rekening met bijvoorbeeld leegstand, bouwwijze en onderhoud.

In uw taxatieverslag ziet u hoe wij de waarde van uw pand hebben bepaald

In uw taxatieverslag staat onder meer de huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Loket onder het kopje ‘Mijn documenten’.

Bekijk uw taxatieverslag in Mijn Loket

Heeft u geen bedrijfspand, maar een ander soort niet-woning?

Bepaalde soorten panden en stukken grond worden weinig verkocht. Denk aan scholen, ziekenhuizen en boerderijen. Hierdoor kunnen we deze niet vergelijken met huurprijzen en/of verkoopprijzen van vergelijkbare panden.

De WOZ-waarde van deze panden en stukken grond berekenen we op een andere manier. U leest daar meer over op de website van de Waarderingskamer.