Aangifte voor de waterschapsbelasting (digitaal)

Wij kunnen u vragen om digitaal aangifte te doen voor zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. U krijgt dan een uitnodiging per brief.

In de uitnodiging staan de gegevens die u nodig heeft voor het inloggen. U vult het nummer uit de brief in bij rolnummer. Het wachtwoord uit de brief vult u in bij wachtwoord.

Inloggen aangifte waterschapsbelasting

Welke informatie heeft GBLT nodig?

Wij vragen u bij de aangifte voor de waterschapsbelasting om:

  • informatie over uw bedrijf. Bijvoorbeeld adres, rechtsvorm en KvK-nummer;
  • het aantal kubieke meter ingenomen water. Dit staat op de jaarafrekening van uw waterleidingsbedrijf. Gebruik de jaarafrekening van het jaar waar u aangifte voor doet; 
  • de afvalwatercoëfficiënt. Dit is een getal.

Wat is de afvalwatercoëfficiënt?

Met de afvalwatercoëfficiënt berekenen we hoe vuil uw afvalwater is: coëfficiënt maal hoeveelheid water = aantal vervuilingseenheden. Hiermee kunnen we uw aanslag bepalen.

Met welk getal wij voor uw bedrijf rekenen, hangt af van het soort bedrijf. U kunt dit opzoeken in deze tabel. Kunt u het soort bedrijf niet vinden in de tabel? Dan valt uw bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³). In deze klasse vallen alle niet-genoemde bedrijven. Bijvoorbeeld een kantoor of winkel.

Komt uw bedrijf uit op 1.000 vervuilingseenheden of meer? Dan bepalen we uw belastingaanslag niet met hulp van de tabel. U moet dan meten hoeveel water u gebruikt. Ook moet u monsters van uw afvalwater onderzoeken. Met deze gegevens bepalen we dan de afvalwatercoëfficiënt. 

Doe op tijd aangifte

Doe aangifte voor de waterschapsbelasting binnen 1 maand na de datum op de uitnodiging. Of vraag uitstel aan voor aangifte.

Doet u te laat aangifte voor de waterschapsbelasting voor uw bedrijf? Dan stuurt GBLT u een aanmaning. Doet u na deze aanmaning nog steeds geen aangifte?  Dan bepaalt GBLT zelf de hoogte van de aanslag. Daarnaast krijgt u dan een boete. Deze boete kan oplopen tot € 2.460,00.

Uitstel aanvragen

Lukt het niet om op tijd aangifte voor de waterschapsbelasting te doen? Vraag dan uitstel aan. Doe dit wel binnen 1 maand na de datum op de uitnodiging. Uitstel vragen doet u via de uitstelknop op belasting.uwwaterschap.nl/gblt. Geef daarbij aan waarom u uitstel vraagt.

Op papier

Is het voor u niet mogelijk aangifte voor de waterschapsbelasting digitaal te doen of uitstel aan te vragen voor uw bedrijf? Of wilt u dit liever schriftelijk doen? Stuur hiervoor een brief aan GBLT, afdeling Heffen, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 

Servicebelofte 1: Zelf eenvoudig digitaal uw gemeente- en waterschapsbelasting beheren

De informatie op deze pagina komt voort uit één van onze 6 servicebeloften.

Vrouw zit met tablet op de bank in haar huiskamer