Veelgestelde vragen WOZ

Op deze pagina leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de WOZ.

Vragen over de WOZ

 • WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of bedrijfspand. Het gaat dan om de waarde van een jaar eerder. De WOZ-waarde die u in 2023 krijgt, was dus de marktwaarde van uw woning of bedrijfspand op 1 januari 2022.

  In de Wet WOZ staat dat iedere woning of bedrijfspand ieder jaar een WOZ-waarde moet krijgen. Met de WOZ-waarde berekent de overheid verschillende belastingen. Bijvoorbeeld:
  -    De onroerende -zaakbelasting (gemeente)
  -    De watersysteemheffing (waterschap)
  -    De inkomstenbelasting/eigen woning forfait (Belastingdienst)

  U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van GBLT.

 • Om de WOZ-waarde van uw woning te berekenen, volgen we ieder jaar een aantal stappen:

  1. We vergelijken de verkoopprijzen van woningen in uw gemeente met een rekenprogramma.
  2. Het rekenprogramma vergelijkt uw woning met verkoopcijfers van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen. Daarbij houdt het rekening met eigenschappen van uw woning. Denk aan woonoppervlakte, de ligging, het bouwjaar, aanbouw, enzovoort. 
  3. Daarna doen we een laatste controle. Is bijvoorbeeld een WOZ-waarde in een jaar erg gestegen? Dan controleren we alle gegevens nog een keer.
  4. We versturen het aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde.

  Bekijk hier een filmpje over hoe we de WOZ-waarde berekenen, of lees de uitleg. 

  Heeft u een bedrijfspand?

  Dan berekent GBLT de WOZ-waarde op een andere manier. U leest daar hier meer over.

 • Gemiddeld stijgen de WOZ-waarden in Nederland in 2023 behoorlijk. Het is dus goed mogelijk dat de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan vorig jaar. De reden hiervoor is dat de WOZ-waarde de marktwaarde van uw woning is van 1 januari 2022. En op dat moment stegen de huizenprijzen op de Nederlandse markt erg snel. Daar kunnen wij helaas niets aan doen.

  Wel hebben de gemeenten waarvoor wij de WOZ uitvoeren het belastingtarief voor de onroerende-zaakbelasting verlaagd. U betaalt daarom bij een hogere WOZ-waarde niet automatisch (veel) meer belasting.

  Lees hier meer over de stijging van de WOZ-waarde in 2023.

 • De overheid gebruikt de WOZ-waarde om verschillende belastingen te berekenen. Bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelastingen voor gemeenten en watersysteemheffing voor waterschappen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u betaalt.

  Een hogere WOZ-waarde dan vorig jaar betekent niet altijd dat u meer moet betalen

  Ook het belastingtarief bepaalt hoeveel belasting u betaalt. Zo is het tarief van de onroerende-zaakbelasting lager dan vorig jaar in alle gemeenten die bij GBLT zijn aangesloten. Een hogere WOZ-waarde betekent dus niet automatisch dat u ook meer betaalt. De tarieven vindt u hier.

 • We verzamelen gegevens over woningen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van:

  • gegevens van woningen die te koop staan;
  • digitale luchtfoto’s;
  • gegevens van het Kadaster en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;
  • informatie die inwoners ons sturen, bijvoorbeeld in een bezwaar;
  • het kan zijn dat u een vragenlijst van ons krijgt over uw woning. De antwoorden gebruiken wij voor het berekenen van een goede WOZ-waarde.
    
 • Een onafhankelijke toezichthouder controleert ieder jaar of we de WOZ-waarden goed berekenen. Dit is de Waarderingskamer. Gemeenten en belastingorganisaties mogen alleen WOZ-waarden de deur uitdoen als de Waarderingskamer deze goedkeurt. GBLT kreeg ook dit jaar weer toestemming om de WOZ-waarden bekend te maken.

  Lees meer op de website van de Waarderingskamer.
   

 • U kunt het aanslagbiljet met de WOZ-waarde bekijken in Mijn Loket. U hoeft dus niet een nieuw aanslagbiljet op te vragen.

 

Vragen over bezwaar maken

 • U hoort voor het einde van het kalenderjaar waarin u bezwaar heeft gemaakt (31 december) of uw WOZ-waarde wordt aangepast.

  Wat gebeurt er als u een WOZ-bezwaar stuurt?

  Zodra uw bezwaar binnen is krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat dat we uw WOZ-bezwaar hebben ontvangen. We gaan er dan meteen mee aan de slag. We bekijken uw bezwaar eerst zorgvuldig. En we controleren opnieuw onze berekening en alle andere zaken die u aangeeft. Daarna beslissen we of de WOZ-waarde moet worden aangepast. U krijgt hierover voor het einde van het kalenderjaar een brief.

 • U krijgt een brief met de uitslag van uw bezwaar voor het einde van het kalenderjaar. Is uw WOZ-waarde verlaagd? In deze brief leest u wat de gevolgen zijn voor uw belastingaanslag.

  Was de WOZ-waarde te hoog? Dan staat in de brief met welk bedrag we uw belastingaanslag verminderen. U ontvangt geen nieuwe aangepaste belastingaanslag.Wij storten het te veel betaalde bedrag terug op uw rekening.

 • Twijfelt u aan uw WOZ-waarde? Drie tips van onze WOZ-experts:

  • Bekijk uw taxatieverslag in Mijn Loket. Hierin staat hoe we de WOZ-waarde van uw woning hebben berekend. Zo kunt u controleren of we de juiste gegevens van uw woning hebben.
  • Bekijk de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen. Deze staan in WOZ-waardeloket.
  • Vraag uzelf af voor welk bedrag u uw woning zou kunnen verkopen. Controleer of dat klopt met de WOZ-waarde op het aanslagbiljet.
 • Heeft u bezwaar ingediend, en blijkt uw WOZ-waarde niet te kloppen? Dan passen wij de WOZ-waarde aan. Dit heeft invloed op uw belastingaanslag. Als uw WOZ-waarde € 10.000,- wordt verlaagd, kunnen uw belastingen bijvoorbeeld met € 12,- per jaar verminderen. Bekijk hier een uitgebreider rekenvoorbeeld.

  GBLT regelt de vermindering van uw belastingaanslag. Wij storten het te veel betaalde bedrag terug op uw rekening.

 • GBLT berekent de WOZ-waarde in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle. Alleen inwoners van die gemeenten kunnen bezwaar indienen tegen hun WOZ-waarde bij GBLT.

  Woont u in een andere gemeente? Dan berekent uw gemeente, of een organisatie waar uw gemeente bij is aangesloten, de WOZ-waarde. U kunt daar uw bezwaar indienen.

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een andere vraag? Of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar? Bel ons op 088-064 55 55. Wij helpen u graag.