Wie krijgt een WOZ-beschikking?

 De WOZ-beschikking sturen wij naar:

  • de eigenaar van een woning;
  • de eigenaar van een bedrijfspand;
  • de gebruiker van een sociale huurwoning;
  • de gebruiker van een (zelfstandig deel van een) bedrijfspand.

GBLT kijkt naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.