Betalen in één keer

Inloggen Mijn Loket

U betaalt uw belastingen het makkelijkst via Mijn Loket. U betaalt dan via iDEAL. Op die manier weet u zeker dat alle gegevens kloppen. Log in op Mijn Loket met de blauwe knop hierboven.

Zelf betalen via uw bank

U kunt het bedrag ook zelf overmaken via internet. Let bij het betalen in één keer op de volgende punten:

  • Maak het bedrag over op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 op naam van GBLT. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig: DEUTNL2A.
  • Kreeg u een herinnering, aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel? Dan staat daar het bedrag op dat u moet betalen.
  • Zet het aanslagnummer in de omschrijving. Dit nummer staat op uw belastingaanslag.

Betalen met QR-code

Op het aanslagbiljet staat een QR-code. Met deze QR-code kunt u het volledig openstaande bedrag betalen. Voorlopig geldt deze QR-code alleen voor particuliere klanten die geen doorlopende automatische incasso machtiging aan GBLT hebben gegeven.

Contant betalen

U kunt ook contant geld overmaken aan GBLT. Dat doet u bij uw bank of een postagentschap. Dit kost wel geld. Hoeveel verschilt per bank of postagentschap. Betaalt u contant? Let ook dan op de volgende punten:

  • Maak het bedrag over op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 op naam van GBLT. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig: DEUTNL2A.
  • Kreeg u een herinnering, aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel? Dan staat daar het bedrag op dat u moet betalen.
  • Zet het aanslagnummer in de omschrijving. Dit nummer staat op uw belastingaanslag.

Betaal op tijd!

Op uw belastingaanslag staat voor welke datum het bedrag bij GBLT binnen moet zijn.

Betaalt u niet op tijd? Dan mogen wij kosten rekenen. Wilt u zeker weten dat u altijd op tijd betaalt? Geef GBLT dan toestemming het bedrag in delen af te schrijven. Lees meer over betalen in delen.