Betalen in één keer

Inloggen Mijn Loket

Ervaar het gemak en betaal uw belastingaanslag makkelijk via Mijn Loket. U betaalt dan via iDEAL. Op die manier weet u zeker dat alle gegevens kloppen.
Kunt u de belastingaanslag niet (in één keer) betalen? U kunt GBLT ook toestemming geven voor betalen in delen met automatische incasso. GBLT schrijft uw belastingaanslag dan automatisch in delen van uw bankrekening af. Dit regelt u via Mijn Loket. Of controleer of u misschien kwijtschelding kunt krijgen.

Zelf betalen via uw bank

U kunt het bedrag ook zelf overmaken via internetbankieren. Let bij het betalen in één keer op de volgende punten:

  • Maak het aanslagbedrag over op rekeningnummer NL82 DEUT 0319 8046 15 op naam van GBLT. Betaalt u vanuit het buitenland? Dan heeft u ook de BIC of Swiftcode nodig: DEUTNL2A.
  • Heeft u een herinnering, aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel gekregen? Dan staat daar het bedrag op dat u moet betalen.
  • Zet het aanslagnummer in de omschrijving. Het aanslagnummer staat op uw aanslagbiljet.
  • Wilt u zelf toestemming geven voor automatische incasso? Dan heeft u ook het incassant-ID van GBLT nodig. Het Incassant-ID is NL07ZZZ082053570000.

Contant betalen

Via uw bank of een postagentschap kunt u ook contant geld overmaken aan GBLT. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Die kosten verschillen per bank of postagentschap. Ook bij contante betaling is het belangrijk dat u de juiste informatie vermeldt:

  • Maak het aanslagbedrag over op rekeningnummer NL82 DEUT 0319 8046 15 op naam van GBLT.
  • Heeft u een herinnering, aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel gekregen? Dan staat daar het bedrag op dat u moet betalen.
  • Zet het aanslagnummer in de omschrijving. Het aanslagnummer staat op uw aanslagbiljet.

Betaal op tijd!

Op uw aanslagbiljet staat vóór welke datum de betaling bij GBLT binnen moet zijn. Dit heet de vervaldatum.

Betaalt u niet op tijd? Dan ontvangt u van ons een aanmaning. De kosten van die aanmaning moet u ook betalen. Lees meer over de aanmaning.
Wilt u zeker weten dat u altijd op tijd betaalt? Geef GBLT dan toestemming het bedrag in delen af te schrijven. Lees meer over betalen in delen.