Marktgeld Dronten

Wilt u een plaats op de weekmarkt innemen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Een marktvergunning vraagt u aan via de gemeente Dronten. Voor de marktvergunning betaalt u legeskosten aan de gemeente. Ook moet u marktgeld betalen en deze worden opgelegd door GBLT.

Ontheffing

Neemt u geen plaats meer in op de weekmarkt? Dan bestaat er mogelijkheid tot ontheffing van de marktgelden voor zoveel volle kwartalen als er in dat belastingjaar resteren.

U kunt u géén kwijtschelding aanvragen voor marktgelden

Betaal in delen als u uw belastingaanslag niet in één keer kunt betalen. U kunt betalen in delen via automatische incasso.