Dwangbevel

Betaalde u de eerder gekregen aanmaning niet? Of niet helemaal? Dan krijgt u een dwangbevel. U moet binnen twee dagen na de datum op het dwangbevel betalen. Op het dwangbevel staat hoeveel u precies moet betalen.

De kosten van een dwangbevel

Voor het dwangbevel rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van hoeveel u nog aan GBLT moet betalen.

Voor het dwangbevel betaalt u minimaal € 49,00 en maximaal € 14.597,00.

Betaal het hele bedrag binnen twee dagen na de datum van het dwangbevel. Betaalt u niet binnen 2 dagen? Dan komt de deurwaarder met een hernieuwd bevel tot betalen.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf overmaken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer. Dat nummer staat op het dwangbevel.
  • Geef GBLT toestemming het belastingbedrag in delen van uw bankrekening af te schrijven. Lees meer over betalen in delen.

Betaalde u al?

En krijgt u toch een dwangbevel? Dan kruisten uw betaling en het dwangbevel elkaar. Stond uw betaling vóór de datum op het dwangbevel op de bankrekening van GBLT? Dan hoeft u de kosten van het dwangbevel niet te betalen. U hoeft verder niets te doen.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. Lees meer over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. Dit moet u binnen zes weken na de datum op het dwangbevel doen. Lees meer over bezwaar maken.

Betaal het totale bedrag op het dwangbevel binnen 2 dagen. Of vraag in het bezwaar om uitstel van betaling. Dat kan alleen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld de kosten van het dwangbevel. Het openstaande belastingbedrag moet u wel betalen. Daar krijgt u geen uitstel van betalen voor.

Bent u het niet eens met de beslaglegging?

U kunt dit via de rechtbank aan GBLT laten weten. Dit heet in verzet komen. U regelt dit bij de rechtbank in het gebied waar u woont. Op deze kaart ziet u bij welke rechtbank uw woonplaats hoort. Woont u buiten Nederland of heeft u geen vast woonadres? Dan kunt in verzet gaan bij de rechtbank Overijssel.

In verzet komen betekent dat u GBLT voor de rechter laat komen. Hiervoor heeft u een dagvaarding nodig. Dit regelt u bij een advocaat.

Wettelijke regels voor het dwangbevel

Lees meer over de wettelijke regels