Dwangbevel

U krijgt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt

Betaalde u de eerder gekregen aanmaning niet (helemaal)? Dan krijgt u een dwangbevel. U moet binnen twee dagen na de datum op het dwangbevel het bedrag dat openstaat en extra kosten betalen. Het totaalbedrag staat op het dwangbevel.

De kosten van een dwangbevel

Voor het versturen van het dwangbevel rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor het dwangbevel betaalt u in 2021 minimaal € 44,00 en maximaal € 13.108,00. Dit hangt af hoe hoog het belastingbedrag is dat u nog aan GBLT moet betalen.

Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op het dwangbevel. Betaal dit bedrag binnen twee dagen na de datum die op het dwangbevel staat. Doet u dat niet? Dan komt de deurwaarder met een hernieuwd bevel tot betalen.

Hoe kunt u betalen?

Heeft u al betaald?

En u krijgt toch een dwangbevel? Dan hebben uw betaling en het dwangbevel elkaar gekruist. Uw betaling moet dan wel voor de datum op het dwangbevel op de bankrekening van GBLT staan. In dat geval betaalt u geen dwangbevel kosten.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing. Bekijk meer informatie over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dat heet bezwaar maken. U moet binnen zes weken na de datum op het dwangbevel (de dagtekening) bezwaar maken.

Lees via deze link meer over bezwaar maken.

Vraagt u niet om uitstel van betaling? Betaal dan binnen twee dagen het totale bedrag dat op het dwangbevel staat. U kunt alleen uitstel van betalen krijgen voor het bedrag waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld de kosten van het dwangbevel. Het openstaande belastingbedrag moet u wel betalen. Daar krijgt u geen uitstel van betalen voor.

Bent u het niet eens met de beslaglegging?

U kunt dit via de rechtbank aan GBLT laten weten. Dit heet in verzet komen. U moet dit regelen bij de rechtbank in het gebied waar u woont. Op deze kaart ziet u bij welke rechtbank uw woonplaats hoort. Woont u buiten Nederland of heeft u geen vast woonadres? Dan komt u altijd in verzet bij de rechtbank Overijssel.

In verzet komen betekent dat u GBLT voor de rechter laat komen. Hiervoor heeft u een dagvaarding nodig. Dit regelt u bij een advocaat.