Gemeentebelasting Dronten

Wij heffen en innen belastingen voor de gemeente Dronten en voor waterschap Zuiderzeeland.

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting.

Niet iedereen betaalt alle belastingen. Het maakt verschil of u eigenaar of gebruiker bent, maar ook of uw pand een woning of bedrijf is, enzovoorts.

GBLT kan de volgende waterschapsbelastingen sturen:

Voor de gemeente Dronten verzorgen wij de volgende gemeentebelastingen:

Wilt u weten wanneer GBLT de belastingaanslagen voor gemeente Dronten stuurt? Bekijk de planning voor 2021.