Zuiverings- en verontreinigingsheffing bedrijven

De hoogte van de zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing hangt af van het aantal vervuilingseenheden van het bedrijf.

Een vervuilingseenheid staat voor de hoeveelheid vervuiling van het water. Bedrijven die meer water vervuilen, betalen voor meer vervuilingseenheden. Zij betalen daardoor meer zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

Het waterschap bepaalt elk jaar hoeveel u voor een vervuilingseenheid moet betalen. 

Voor hoeveel vervuilingseenheden betaalt mijn bedrijf?

Het watergebruik van uw bedrijf bepaalt voor hoeveel vervuilingseenheden u moet betalen: 

Aantal kubieke meters Aantal vervuilingseenheden
Tot 44 1
44 t/m 217 3
Vanaf 218 GBLT berekent het aantal vervuilingseenheden. Hierbij berekenen we de hoeveelheid gebruikt water. Ook het soort bedrijf maakt verschil. In speciale gevallen testen we het afvalwater voor de berekening. Meer informatie vindt u in de Waterschapswet.

Voorlopige aanslag voor bedrijven

Bedrijven krijgen soms een voorlopige belastingaanslag. Dat hangt af van het soort bedrijf. Een voorlopige belastingaanslag krijgt u aan het begin van een jaar. Is later de hoeveelheid water voor het jaar bekend? Dan krijgt u de definitieve belastingaanslag. Wij vragen u dan vaak om digitale aangifte te doen van uw watergebruik.

Verhuizing

Verhuist uw bedrijf binnen het gebied van het waterschap? Dan verhuist de belastingaanslag met u mee. Volgend jaar krijgt u de belastingaanslag op het nieuwe adres.

Verhuist uw bedrijf naar het gebied van een ander waterschap? Dan betaalt u deze belasting tot de verhuizing. We kijken naar de hoeveelheid gebruikt water in die periode. Het kan dan gebeuren dat het bedrag hetzelfde is als de belastingaanslag. In dat geval krijgt u geen geld terug.