Regels en voorwaarden kwijtschelding

Kunt u de belastingaanslag van GBLT niet betalen? Is uw inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft geen of weinig eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. GBLT kan dan besluiten dat u de belastingaanslag niet hoeft te betalen. Of maar voor een deel.

Bij het besluit over kwijtschelding gelden grensbedragen. Dat noemen we een norm. Deze normen zijn wettelijk vastgesteld. GBLT beoordeelt of u onder de norm zit met het totaal van uw inkomen en bezit. Bijvoorbeeld als je een huis, auto, geld of andere waardevolle spullen hebt.

Lees meer over de verschillende normen.

Uw persoonlijke en financiële situatie

Of u recht heeft op kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. We kijken daarbij naar uw inkomen, vermogen en bepaalde uitgaven:

 • Uw inkomen is laag (rondom bijstandsniveau). Bij de beoordeling kijken we naar het inkomen van u en uw partner samen. Zijn er medebewoners van 27 jaar of ouder? Dan kan er sprake zijn van kostendeler en verlagen wij de kwijtscheldingsnorm;
 • Bij de berekening haalt GBLT een aantal uitgaven van uw inkomen af. We houden we rekening met:
 • Een deel van de huur of hypotheek;
 • Een deel van de premie ziektekosten;
 • Betalingsregeling voor andere belastingen;
 • Partner- of kinderalimentatie die u krijgt. Of die u betaalt;
 • Het bedrag dat u ontvangt aan kindgebonden budget;
 • Er is geen overwaarde op uw eigen woning. Dat betekent dat uw woning niet meer waard is dan uw hypotheek.
 • U bezit geen voertuigen (auto, motor) met een waarde van meer dan € 3.350,-. Kunt u bewijzen dat u uw voertuig nodig heeft door ziekte of handicap? Dan geldt deze regel niet. Dit moet u wel kunnen bewijzen.
 • Per huishouden is het bedrag op al uw bankrekeningen samen niet hoger dan u hieronder ziet.
  • Woont u in de gemeente Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen, Bunschoten en Ommen en/of waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen of Vallei en Veluwe? Dan is dit bedrag vanaf 1 januari 2024:

   Situatie Geboren na 1 januari 1935 Geboren voor 1 januari 1935 Een persoon geboren voor 1 januari 1935 en een daarna
   Echtgenoten € 4.350,- € 9.000,- € 6.725,-
   Alleenstaande ouder € 3.950,- € 6.350,-  
   Alleenstaande € 3.275,- € 5.675,-  
  • Woont u in het waterschap Rijn en IJssel of Zuiderzeeland? Dan is dit bedrag vanaf 1 januari 2024:

   Situatie Geboren na 1 januari 1935 Geboren voor 1 januari 1935 Een persoon geboren voor 1 januari 1935 en een daarna
   Echtgenoten € 2.350,- € 7.000,- € 4.725,-
   Alleenstaande ouder € 2.150,- € 4.550,-  
   Alleenstaande € 1.775,- € 4.175,-  

Let op: Betaalde u de belasting al? Dan moet u binnen zes maanden kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.
 

Verschillende regels voor waterschappen en gemeenten

Gemeenten hebben iets ruimere regels voor kwijtschelding dan waterschappen. Het kan dus zijn dat u wel kwijtschelding krijgt voor de gemeentebelastingen. En voor de waterschapsbelastingen geen of maar een deel kwijtschelding.

Heeft u een bedrijf, of bent u zelfstandige? Bijvoorbeeld ZZP-er of freelancer? Misschien kunt u kwijtschelding voor de gemeentebelasting krijgen. U krijgt misschien ook kwijtschelding als u in waterschap Rijn en IJssel  of Waterschap Vallei en Veluwe woont.  U krijgt geen kwijtschelding wanneer u in een ander waterschap in het werkgebied van GBLT woont.