Rioolheffing Bunschoten

De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een pand van waaruit direct of indirect afvalwater op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet. Er vindt een toevoeging plaats aan de reserve 'rioolbeheer' voor investeringen in het gemeentelijk rioleringsplan.

De rioolheffing voor woningen is bepaald op een vast bedrag per jaar

De rioolheffing voor niet-woningen wordt geheven op basis van het waterverbruik dat wordt afgevoerd via het riool, per eenheid van 500 m³ afvalwater of gedeelte daarvan. Voor gebouwen zonder directe rioolaansluiting geldt een gereduceerd tarief.

Vermindering van aanslagbiljet rioolheffing bij verhuizing

Verhuist u dit jaar naar een andere gemeente? Dan krijgt u voor de resterende dagen van het kalenderjaar dat u niet meer in de gemeente Bunschoten woont een vermindering van de rioolheffing. Om voor een vermindering in aanmerking te komen moet u zich wel in laten schrijven in uw nieuwe gemeente. Verhuist u binnen de gemeente Bunschoten? Dan verandert er niets aan de aanslag die u aan het begin van het jaar (voor uw oude woning) heeft gekregen.

U kunt kwijtschelding aanvragen als u de rioolheffing niet kunt betalen. 

Iemand met laarzen staat op put