Hernieuwd bevel (exploot)

Betaalde u het eerder gekregen dwangbevel niet? Of niet helemaal? Dan krijgt u een hernieuwd bevel. Een hernieuwd bevel noemen we ook wel een exploot.U moet binnen 2 dagen na de datum op het hernieuwd bevel betalen. Op het bevel staat hoeveel u precies moet betalen.

De kosten van een hernieuwd bevel

Voor dit hernieuwde bevel tot betalen rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor het hernieuwd bevel betaalt u € 19,00.

Betaal het hele bedrag binnen twee dagen na de datum van het hernieuwde bevel. Betaalt u niet binnen 2 dagen? Dan kan GBLT andere maatregelen gebruiken om ervoor te zorgen dat u de belasting betaalt.

Van wie krijgt u het hernieuwd bevel?

Een deurwaarder van LAVG komt bij u aan de deur met een hernieuwd bevel. Deze deurwaarder doet dit voor GBLT.
Bent u niet thuis? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een dichte envelop in uw brievenbus.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf overmaken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer. Dat nummer staat op het dwangbevel.

Betaalde u al?

En krijgt u toch een hernieuwd bevel? Dan kruisten uw betaling en het hernieuwd bevel elkaar. Stond uw betaling vóór de datum op het dwangbevel op de bankrekening van GBLT? Dan hoeft u de kosten van het hernieuwd bevel niet te betalen. U hoeft verder niets te doen.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing. Lees meer over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met de kosten van het hernieuwd bevel?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dit heet administratief beroep aantekenen. U kunt dit via Mijn Loket doen. Of u stuurt een brief aan het dagelijks bestuur van GBLT. Doe dat wel binnen kunt binnen tien dagen na de datum van het hernieuwd bevel. Stuur uw brief naar postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Zet in uw brief:

  • De datum, uw naam en voorletters, adres en handtekening
  • Waarom u het niet eens bent met de kosten van het hernieuwd bevel

Bent u het niet eens met de beslaglegging?

U kunt dit via de rechtbank aan GBLT laten weten. Dit heet in verzet komen. U regelt dit bij de rechtbank in het gebied waar u woont. Op deze kaart ziet u bij welke rechtbank uw woonplaats hoort. Woont u buiten Nederland of heeft u geen vast woonadres? Dan kunt in verzet gaan bij de rechtbank Overijssel.

In verzet komen betekent dat u GBLT voor de rechter laat komen. Hiervoor heeft u een dagvaarding nodig. Dit regelt u bij een advocaat.

Wettelijke regels voor het hernieuwd bevel

Lees meer over de wettelijke regels