Hernieuwd bevel (exploot)

Betaalt u het eerder gekregen dwangbevel niet of niet helemaal? Dan krijgt u een hernieuwd bevel. Een hernieuwd bevel noemen we een exploot. 

De kosten van een hernieuwd bevel

Voor dit hernieuwde bevel tot betalen rekent GBLT kosten. Deze moet u ook betalen.

Voor het hernieuwd bevel betaalt u € 18,00.

Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op het hernieuwd bevel. Betaal dit bedrag binnen twee dagen na de datum die op het hernieuwd bevel staat. Doet u dat niet? Dan kan GBLT andere maatregelen gebruiken om ervoor te zorgen dat u de belasting betaalt.

Van wie krijgt u het hernieuwd bevel?

Een deurwaarder van LAVG komt bij u aan de deur met een hernieuwd bevel. Deze deurwaarder doet dit voor GBLT.
Bent u niet thuis? Dan stopt de deurwaarder het hernieuwd bevel in een gesloten envelop in de brievenbus.

Hoe kunt u betalen?

  • Via iDEAL in Mijn Loket
  • Zelf overmaken op bankrekening NL82 DEUT 0319 8046 15 van GBLT. Noem hierbij het aanslagnummer dat op het hernieuwd bevel staat.

Heeft u al betaald?

En u krijgt toch een hernieuwd bevel? Dan hebben uw betaling en het hernieuwd bevel elkaar gekruist. Uw betaling moet dan wel voor de datum op het hernieuwd bevel op de bankrekening van GBLT staan. In dat geval betaalt u de kosten van het hernieuwd bevel niet.

Kunt u niet betalen?

Zit u in een lastige financiële situatie? Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing. Lees meer over moeite met betalen.

Bent u het niet eens met de kosten van het hernieuwd bevel?

U kunt dit aan GBLT laten weten. Dit heet administratief beroep aantekenen. Dit kan via Mijn Loket. Of u kunt binnen tien dagen na de datum (de dagtekening) die op het hernieuwd bevel staat een brief sturen aan het dagelijks bestuur van GBLT. Stuur uw brief naar postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Geef in uw brief aan:

  • De datum, uw naam en voorletters, adres en handtekening
  • Waarom u het niet eens bent met de kosten van het hernieuwd bevel

Bent u het niet eens met de beslaglegging?

U kunt dit via de rechtbank aan GBLT laten weten. Dit heet in verzet komen. U moet dit regelen bij de rechtbank in het gebied waar u woont. Op deze kaart ziet u bij welke rechtbank uw woonplaats hoort. Woont u buiten Nederland of heeft u geen vast woonadres? Dan komt u altijd in verzet bij de rechtbank Overijssel.

In verzet komen betekent dat u GBLT voor de rechter laat komen. Hiervoor heeft u een dagvaarding nodig. Dit regelt u bij een advocaat.

Wettelijke regels voor het hernieuwd bevel

Lees hier meer over de wettelijke regels