Rioolheffing Zwolle

U betaalt deze belasting voor het gebruik van de riolering. Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet. 

Naar wie stuurt GBLT het aanslagbiljet rioolheffing?

GBLT stuurt een aanslagbiljet rioolheffing naar de gebruiker en/of eigenaar van een woning of niet-woning.

Waar gebruikt de gemeente dit belastinggeld voor?

De gemeente gebruikt het geld voor:

  • inzameling en transport van hemel- en afvalwater;
  • aanleg, onderhoud en vervanging van het rioolnet.

Naar wie stuurt GBLT de rioolheffing eigenaren?

GBLT stuurt de belastingaanslag naar eigenaren van percelen die direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Naar wie stuurt GBLT de rioolheffing gebruikers?

GBLT stuurt de belastingaanslag naar gebruikers van percelen. U ontvangt pas een belastingaanslag als u per jaar meer dan 500 m3 afvalwater afvoert naar de gemeentelijke riolering.

Kunt u kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor het eigenarendeel van rioolheffing. Dit kan digitaal via kwijtschelding aanvragen. U kunt ook bellen met GBLT 088 - 064 55 55 om een papieren kwijtscheldingsformulier aan te vragen.

Voor het gebruikersdeel van de rioolheffing kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

  • U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.&Lees verder onder de foto>>

Hieronder vindt u een uitleg over de berekening van rioolheffing

Het gebruikersdeel is per jaar per 100m3 afgevoerd afvalwater bij elke hoeveelheid:

  • van 500 m³ t/m 1.000 m³ per jaar € 47,08 (2021)
  • van 1.001 m³ t/m 10.000 m³ per jaar € 36,22 (2021)
  • van 10.001 m³ t/m 50.000 m³ per jaar € 26,99 (2021)
  • van 50.001 m³ t/m 100.000 m³ per jaar € 20,43 (2021)
  • boven 100.000 m³ per jaar € 14,26 (2021)

Het bedrag bij iedere hoeveelheid noemen wij een staffel. Per staffel berekent u het aantal eenheden x het tarief van deze staffel. De bedragen van de verschillende staffels bij elkaar opgeteld is dan het aanslagbedrag.

Voorbeeld

Stel uw waterverbruik is 59.255 m3. De berekening van het aanslagbedrag is dan:

Voor: m3 Hoeveel m3 valt in deze staffel

/100

(om aantal eenheden te bepalen)

Tarief per eenheid Bedrag
499 1-499 499 0 - € 0,-
1.000 500-1.000 501 5 € 47,08 € 235,40 
10.000 1.001-10.000 9.000 90 € 35,44 € 3.259,80
50.000 10.001-50.000 40.000 400 € 26,41 €  10.796,-
50.000+ 50.001-100.00 9.255 92 €19,99 € 1.879,56
Totaal    59.255     € 16.170,76