Rioolheffing Zwolle

Hieronder vindt u een uitleg over rioolheffing bij de gemeente Zwolle.

Rioolheffing eigenarendeel

De gemeente vraagt een bijdrage voor het afvoeren van (afval)water en voor het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Eigenaren van percelen welke op het riool zijn aangesloten ontvangen een aanslag rioolheffing eigenarendeel. Wanneer er meer (afval)water afgevoerd wordt dan 500 m³, ontvangt u daarnaast een aanslag rioolheffing gebruikersdeel.

Rioolheffing gebruikersdeel

De rioolheffing gebruikersdeel wordt geheven wanneer meer dan 500 m³ (afval)water wordt afgevoerd via het riool.

Rioolheffing bij verkoop 

Als u in de loop van het belastingjaar uw perceel verkoopt, ontvangt u voor het resterende aantal dagen van het belastingjaar een ontheffing van de rioolheffing eigenarendeel.

Kwijtschelding kunt u voor het eigenarendeel aanvragen

U kunt voor het:

  • eigenarendeel van rioolheffing kwijtschelding aanvragen. 
  • gebruikersdeel van de rioolheffing geen kwijtschelding aanvragen. U kunt het aanslagbedrag wel in delen betalen. Dit kan met een automatische incasso.
Iemand met laarzen staat op put

Hieronder vindt u een uitleg over de berekening van rioolheffing

Het gebruikersdeel bedraagt per jaar per 100m3 afgevoerd afvalwater bij elke hoeveelheid:

  • van 500 m³ t/m 1.000 m³ per jaar € 46, 07 (2019)
  • van 1.001 m³ t/m 10.000 m³ per jaar € 35,44 (2019)
  • van 10.001 m³ t/m 50.000 m³ per jaar € 26,41 (2019)
  • van 50.001 m³ t/m 100.000 m³ per jaar € 19,99 (2019)
  • boven 100.000 m³ per jaar € 13,95 (2019)

Het bedrag bij iedere hoeveelheid noemen wij een staffel. Per staffel berekent u het aantal eenheden x het tarief van deze staffel. De bedragen van de verschillende staffels bij elkaar opgeteld is dan het aanslagbedrag.

Voorbeeld
Stel uw waterverbruik is 59.255 m3. De berekening van het aanslagbedrag is dan:

  m3 Hoeveel m3 valt in deze staffel

/100

(om aantal eenheden te bepalen)

Tarief per eenheid Bedrag
499 1-499 499 0 - € 0,-
1.000 500-1.000 501 5 € 46, 07 € 230,35
10.000 1.001-10.000 9.000 90 € 35,44 € 3.189,60
50.000 10.001-50.000 40.000 400 € 26,41 €  10.564,-
  50.001-100.00 9.255 92 €19,99 € 1.839,08
Totaal    59.255     € 15.823,03