Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta ligt in de provincies Drenthe en Overijssel

Er liggen 21 gemeenten voor een deel of in zijn geheel in het werkgebied van dit waterschap. Wilt u weten welk waterschap actief is bij u in de buurt? Ga via deze link naar de website van het waterschap en vul uw postcode in.

Waterschapsbelasting bij Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan voldoende water in landbouw en natuur en aan schoon water in stad en land. Maar ook aan veilige dijken en bescherming tegen wateroverlast, droge voeten houden dus. Samen met de partners wordt dat gedaan op een sobere en doelmatige manier. Zo woont, werkt en recreëert u veilig in ons waterrijke gebied. Het werkgebied ligt in Zuidwest- en Midden-Drenthe en West-Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Ga via deze link naar de website van waterschap Drents Overijsselse Delta. Of bekijk hier de folder van het waterschap.

Drents Overijsselse Delta stelt ieder jaar vast hoe hoog de waterschapsbelastingen zijn

Het waterschap stelt ieder jaar de tarieven waterschapsbelasting vast in een officieel besluit. Alle officiële besluiten van het waterschap zijn terug te vinden op www.overheid.nl bij bekendmakingen. U vindt hier ook alle officiële besluiten van alle andere overheidsorganisaties zoals die van GBLT.

Hieronder vindt u een overzicht van de waterschapsbelastingen afgelopen vier jaar voor Drents Overijsselse Delta

GBLT kijkt naar uw situatie, de heffingsmaatstaf en het tarief om tot het belastingbedrag te komen. De heffingsmaatstaf is de manier waarop de hoogte van de belasting wordt bepaald. Het tarief is een vast bedrag of percentage dat per één onderdeel van de heffingsmaatstaf geldt. Bij zuiveringsheffing is de heffingsmaatstaf bijvoorbeeld vervuilingseenheden (v.e.).
Bekijk via deze link de tarieven van uw waterschap.

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is actief in de gemeenten Dalfsen, De Wolden, Kampen, Meppel, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Er zijn ook gemeenten die voor een deel in het werkgebied vallen. Het gaat om de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Deventer, Coevorden, Hardenberg, Hellendoorn, Hoogeveen, Ommen en Rijssen-Holten.