Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in categorieën

Kies een onderwerp hieronder om het antwoord op uw vraag te vinden.

  1. Voor de waterschappen verzorgen wij alle waterschapsbelastingen

   Het gaat om de waterschapsbelastingen:

   • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater;
   • Watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in uw waterschap;
   • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor onderhoud en beheer in uw waterschap.

   Het verschilt per gemeente welke belastingen wij verzorgen

   Wij verzorgen daarnaast de WOZ-waarde voor de gemeenten die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Voor alle gemeenten verzorgen wij de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lees via deze link meer over de belastingen per gemeente.

  2. Zuiveringsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap. Lees via deze link meer over zuiveringsheffing.

  3. Verontreinigingsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap.

  4. Deze belastingen verschillen op drie manieren

   Zo is er een verschil in wie moet betalen, waar de inkomsten naartoe gaan en de berekening van deze belastingen.

   Het verschilt wie deze belastingen moet betalen

   Zuiverings- en verontreinigingsheffing wordt betaald door gebruikers of beheerders van woonruimtes of bedrijfsruimtes. Watersysteemheffing wordt betaald door inwoners van steden en eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. De watersysteemheffing voor inwoners noemt GBLT watersysteemheffing ingezetenen. Daarnaast is er watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur.

   Het verschilt waar de inkomsten voor deze belastingen naartoe gaan

   Met de inkomsten van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zorgt uw waterschap ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En het op peil houden van grondwater en water in sloten en rivieren.

   Het verschilt hoe wij de te betalen belasting berekenen

   Bij zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing rekent GBLT met vervuilingseenheden. Bij watersysteemheffing rekent GBLT met een percentage van de WOZ-waarde bij gebouwen. Bij watersysteemheffing voor grond en/of natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare.

  5. U ontvangt een belastingaanslag met daarop zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

   Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing ontvangt. Zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool heeft. Heeft uw woning of bedrijf geen aansluiting op het riool? Dan ontvangt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.

  6. Onroerende-zaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente

   Onroerende zaken zijn grond en/of gebouwde objecten. De gemeente kent drie soorten onroerende zaakbelasting:

   • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar woning;
   • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar niet-woning;
   • Onroerende-zaakbelastingen gebruiker niet-woning.

   De onroerende-zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

   Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage dit is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteedt.

  7. U heeft de uitnodigingsbrief nodig om digitale aangifte te regelen

   U ontvangt een brief als u digitaal aangifte moet doen. In deze uitnodiging staat het inlognummer en het wachtwoord. Het inlognummer en wachtwoord heeft u nodig om de digitale aangifte te openen. U vult het inlognummer in bij 'rolnummer'.

   U heeft de afrekening(en) van de waterleidingmaatschappij nodig

   Het gaat om de afrekening(en) over het jaar waarover u digitale aangifte moet doen. U kunt terecht bij uw waterleidingmaatschappij als er afrekeningen ontbreken. De afrekening(en) geven ons een beter beeld van uw waterverbruik.

   U heeft de standen van de watermeter(s) van uw bedrijf nodig voor het jaar waar u aangifte over doet

   Wij noemen watermeters ook wel tussenmeters. Met een watermeter kunt u aflezen hoeveel water u verbruikt heeft. Door de standen van de watermeters door te geven, weten wij hoeveel water u verbruikt heeft. Heeft u de brief, afrekeningen en watermeterstanden bij de hand? Regel hier uw digitale aangifte.

  8. U betaalt watersysteemheffing omdat u gebruiker bent van een woning

   U betaalt watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van uw waterschap. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent van een woning. In de Waterschapswet staat dat u watersysteemheffing moet betalen als u ingezetenen bent. Ingezetenen is een ander woord voor inwoners. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En grondwater en water in sloten en rivieren op peil houden.

   GBLT bepaalt watersysteemheffing per woonruimte op 1 januari van het belastingjaar

   Het maakt niet uit hoeveel mensen er in een woonruimte wonen bij watersysteemheffing ingezetenen. Wij sturen de belastingaanslag aan één persoon die op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven op de woonruimte. Wij gebruiken informatie van de gemeente om vast te stellen wie er ingeschreven staat. Wij gebruiken het ‘besluit aanwijzing belastingplichtige’ om te bepalen welke persoon de belastingaanslag ontvangt. In dit besluit staat welke regels wij volgen om te bepalen wie een belastingaanslag ontvangt.

  9. U voert uw afvalwater niet af op de riolering. U zuivert uw afvalwater zelf met een IBA-systeem (Individuele Behandeling voor Afvalwater). Vanuit dit IBA-systeem loost u afvalwater op een oppervlaktewater. Hiervoor moet u verontreinigingsheffing betalen. Een IBA-systeem is een bedrijfsruimte. U ontvangt daarom de belastingaanslag verontreinigingsheffing voor een bedrijfsruimte.

  10. De gemeentebelastingen in Bunschoten zijn hoger dan vorig jaar

   De gemeente verhoogt de belastingen in 2021 met 2,2%. Dit komt doordat alle prijzen hoger worden (inflatie).

   Het vaste deel van de afvalstoffenheffing in Bunschoten is dit jaar € 230,-

   Het verwerken van afval is duurder geworden. De gemeente verhoogt daarom de afvalstoffenheffing.

    

  1. Heeft u nu een belastingaanslag gekregen van een voorgaand jaar? En heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso?

   Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u een belastingaanslag van een voorgaand jaar en deze is nog niet betaald?

   Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Ook een betalingsregeling kunt u met automatische incasso betalen. Een betalingsregeling aanvragen kan:

   • Telefonisch via 088 - 064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.
   • Schriftelijk. Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:
    • Naam, adres, woonplaats;
    • Telefoonnummer en e-mailadres;
    • Het bankrekeningnummer waarvan u wilt betalen;
    • Het aanslagnummer of aanslagnummers waarvoor u een betalingsregeling vraagt;
    • In hoeveel delen u wilt betalen;
    • Uw handtekening.
  2. U heeft twee mogelijkheden

   Of in internetbankieren de gegevens controleren. Of betalen via Mijn Loket. Wij adviseren u om te betalen via Mijn Loket.

   1. U controleert ons rekeningnummer en naam in internetbankieren

    • Ons bankrekeningnummer is NL82 DEUT 0319 8046 15.
    • Onze naam is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Dit is GBLT uitgeschreven.
    • Via: gblt.nl/rekeningnummer-gblt kunt u deze informatie ook op ieder moment terugvinden.
    • Tip: Vergeet niet uw betaalkenmerk in te vullen bij betalen via uw internetbankieren.
   2. U betaalt met iDEAL of automatische incasso via Mijn Loket

    • Betaalt u via Mijn Loket? Dan vullen wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u in.
    • Wilt u betalen via iDEAL? Na inloggen krijgt u meteen de mogelijkheid om te betalen via iDEAL.
    • Wilt u betalen in delen? Na inloggen krijgt u de mogelijkheid om betalen in delen via automatische incasso aan te vragen
  3. U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Lees via deze link meer informatie over betalen

  4. De bankrekening van GBLT is NL82 DEUT 0319 8046 15

   Heeft uw bank naam- en rekeningnummercontrole? Dan ziet u onze organisatienaam volledig uitgeschreven staan. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Betaalt u een bedrag aan GBLT van buiten Europa? Dan moet u ook de BIC of Swift-code gebruiken. Dit is DEUTNL2A.

   Wilt u zelf toestemming voor betalen in delen regelen via uw bank?

   Dan heeft u een Incassant-ID nodig. Het Incassant-ID van GBLT is NL07ZZZ082053570000. Dit nummer vult u in als u toestemming geeft voor betalen in delen via automatische incasso via uw eigen bank.

  5. U kunt vanuit het buitenland betalen.

   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening binnen Europa? Dan heeft u alleen de IBAN nodig.
   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening buiten Europa? Dan heeft u de IBAN en de BIC- of Swift-code nodig.
    • IBAN: NL82 DEUT 0319 8046 15
    • BIC of Swift: DEUTNL2A
  6. Wij raden u aan om in één keer te betalen via iDEAL

   U kunt betalen via iDEAL in Mijn Loket. Voordeel van betalen in Mijn Loket is dat wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u invullen. Na inloggen op Mijn Loket verschijnt gelijk de pagina waar u kunt betalen via iDEAL.

   Inloggen in Mijn Loket

   Zelf betalen via internetbankieren kan natuurlijk ook

   U kunt in in één keer betalen via uw bank. U heeft hiervoor drie dingen nodig:

   1. Het te betalen bedrag. Dit vindt u op uw aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel;
   2. Uw betaalkenmerk is uw aanslagnummer. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel;
   3. De IBAN van onze bankrekening. Dit is NL82 DEUT 0319 8046 15.
    Onze naam bij deze bankrekening is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.
  7. U krijgt het geld terug dat u teveel heeft betaald.

   Wij kijken wel eerst of u nog een bedrag aan ons moet betalen. Blijkt dat u nog een bedrag moet betalen? Dan gebruiken wij uw geld om het bedrag dat u nog moest betalen te verlagen. U krijgt hierover een brief van ons met meer informatie.

  8. U kunt betalen in delen

   U kunt uw belastingaanslag in delen betalen. Hiervoor moet u GBLT toestemming geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om een betalingsregeling vragen

   We maken de afspraak dat u de belastingaanslag zelf in delen aan GBLT betaalt. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om kwijtschelding vragen

   U kunt GBLT vragen om minder belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voldoet u aan de regels voor kwijtschelding? Dan krijgt u van GBLT een brief. In deze brief staat of u nog belasting moet betalen. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

   Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het corona-virus?

   Samen met u zoeken wij graag naar passende betaalafspraken. Lees via deze link meer informatie.

  9. Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening

   Het kan dus voorkomen dat wij twee bedragen van uw rekening afschrijven:

   1. Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   2. Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Eén aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   Lees meer over betalen in delen

  10. Dit komt voor in twee situaties:

   1. U woont samen en wij hebben twee aanslagbiljetten gestuurd

    Wij kijken per adres wie de eigenarenbelastingen en de gebruikersbelastingen moeten betalen. Het komt voor dat deze personen van elkaar verschillen. Wij sturen dan twee aanslagbiljetten op twee verschillende namen. Het aanslagbiljet en de automatische incasso zitten vast aan een persoon. Hierdoor schrijft GBLT de bedragen af voor één aanslagbiljet en niet twee. Wij mogen de automatische incasso namelijk alleen koppelen aan een persoon en niet aan een adres. U kunt wel apart automatische incasso aanvragen voor het andere aanslagbiljet.

   2. De automatisch incasso is beëindigd door stornering

    U heeft uw bank gevraagd de betalen aan GBLT terug te storten. Of uw bank heeft uw betaling aan GBLT tegengehouden. Dit heet storneren. U krijgt hierover van ons een brief. Wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Voor een betalingsregeling neemt u contact met ons op.

  11. Volgens de wet moet GBLT voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding doen

   De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. De keuze voor de Deutsche Bank is juridisch juist verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de bankrekeningen van de waterschappen. Dit zijn bankrekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

  12. Het aanslagnummer is uw betaalkenmerk en staat op uw aanslagbiljet

   Het incassant-ID vindt u op onze website.

   U kunt ook betalen via Mijn Loket

   Wilt u in Mijn Loket betalen in:

   • één keer? Betaal dan via iDEAL. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste gegevens mee;
   • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

   U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens.

  13. Wij hebben de betaling niet kunnen koppelen aan de juiste belastingaanslag

   Door de privacywetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen aan de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen de naam en het nummer van de bankrekening door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betaalkenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT geen uniek bijpassende belastingaanslag vindt. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de bankrekening van herkomst.

   Wat moet u doen?

   U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk. Het juiste kenmerk vindt u op uw aanslagbiljet en is gelijk aan het aanslagnummer. Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

  14. Als u een bezwaar indient en vraagt om uitstel van betaling, kan GBLT rente in rekening brengen

   U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, doordat u heeft gevraagd om uitstel van betaling. Als er meer dan €23 rente betaald moet worden, stuurt GBLT u een brief met daarin het bedrag dat u aan rente moet betalen. Dit heet een rentebeschikking. 

  1. Rond de 26e van de maand haalt GBLT een bedrag van uw bankrekening.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso voor u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso nadat u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in minder delen van uw bankrekening af. Het aantal delen hangt af van het moment dat uw toestemming voor automatische incasso is verwerkt.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  2. U betaalt uw belastingaanslag in delen via automatische incasso

   Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag elke maand in tien gelijke delen van uw bankrekening af.

   Het kan zijn dat uw termijnen doorlopen naar het nieuwe belastingjaar

   Bijvoorbeeld als u een belastingaanslag met datum maart 2020 of later ontving. Dit betekent dat GBLT in 2021 nog bedragen van uw belastingaanslag 2020 afschrijft. De bedragen en de data vindt u op uw belastingaanslag. Lees meer over betalen in delen

  3. Voor ieder aanslagbiljet schrijven wij in delen een bedrag af van uw bankrekening

   Het kan dus voorkomen dat wij twee bedragen van uw bankrekening afschrijven:

   • Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   • Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Een aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de beleidsregels.

   Het kan voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen

   U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat. Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf aan GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  4. De toestemming voor automatische incasso geldt alleen voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   Niet voor alle belastingsoorten is automatische incasso mogelijk. De parkeerbelasting van de gemeente Dronten kan niet automatisch in delen worden betaald.

  5. U past het snelst uw rekeningnummer aan via Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw bankrekening:

   1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso;
   2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso;
   3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in;
   4. U kiest wijziging controleren;
   5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

   U ziet een bevestiging als uw wijziging is gelukt. Vult u bij contactgegevens uw e-mailadres in? Dan krijgt u een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

   Stuurt u liever een brief om uw rekeningnummer te veranderen?

   Stuur uw brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • het nummer van uw belastingaanslag;
   • het oude bankrekeningnummer;
   • het nieuwe bankrekeningnummer;
   • uw handtekening.
  6. Wij raden u altijd aan om automatisch in delen te betalen

   Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Wilt u toch de automatische incasso stopzetten? Dan regelt u dit het snelst via Mijn Loket.

   Uw toestemming om automatisch betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket.

   1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
   2. U kiest de knop 'door' naar intrekken automatische incasso.
   3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
   4. U kiest intrekking controleren.
   5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor 'intrekking verzenden'.

   Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Heeft u bij contactgegevens uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u een extra bevestiging per e-mail.

   Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?

   Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
   • het bankrekeningnummer;
   • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
   • uw handtekening.

   Let op na het intrekken van de toestemming om automatisch in delen te betalen, schrijft GBLT niet meer in delen van uw bankrekening af

   Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

  7. Heeft u GBLT toestemming gegeven om uw belastingaanslag automatisch in delen te betalen?

   Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in tien delen van uw bankrekening af.

   Wilt u in meer dan tien delen betalen?

   Dan kunt u bellen met onze klantenservice. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.

   Let op: Vraagt u GBLT om uw belastingaanslag in meer dan tien delen van uw bankrekening af te schrijven? Dan kan het voorkomen dat GBLT in het volgende jaar een aantal maanden twee bedragen van uw bankrekening afschrijft. Dit komt omdat u dan de belastingaanslag van het nieuwe jaar weer heeft ontvangen.

   Lees via deze link meer over betalen in delen

   Heeft u een brief gekregen van Cannock Chase?

   Neem dan contact op met Cannock Chase voor het maken van betaalafspraken.

   Lees via deze link meer over Cannock Chase

  8. Als u de deelbetaling van uw betalingsregeling niet betaalt, stuurt GBLT een brief.

   Wat moet u doen?

   U heeft 14 dagen om te betalen. Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Dit nummer staat in de brief.

   Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. U moet het totale openstaande bedrag in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).

  9. Uw toestemming voor betalen in delen stopt in twee situaties

   1. Wij konden een bedrag niet afschrijven van uw rekening

   Het niet kunnen afschrijven van een bedrag komt in dit geval door:

   • een blokkade op uw bankrekening;
   • zelf intrekken van de toestemming; of
   • een vervallen rekeningnummer.

   GBLT krijgt alleen van de bank een bericht dat de afschrijving niet is gelukt. U moet de belastingaanslag in één keer betalen.

   Wilt u een belastingaanslag weer in delen betalen? Dan moet u opnieuw toestemming regelen voor automatische incasso.

   2. Het betalen in delen stopt voor een belastingaanslag als afschrijven twee keer niet lukt

   Kon GBLT twee keer het bedrag niet van uw rekening halen? Of heeft u zelf twee keer een bedrag teruggehaald (storneren)? Dan moet u het openstaande bedrag in één keer betalen.

   Voor een volgende belastingaanslag hoeft u niet te doen. Die belastingaanslag schrijft GBLT weer in delen van uw bankrekening.

   Wat moet u doen in beide situaties?

   U moet binnen veertien dagen het hele openstaande bedrag betalen.

   • U kunt kiezen om het bedrag in één keer over te maken. Dit regelt u makkelijk via iDEAL in Mijn Loket.
   • U kunt om een betalingsregeling vragen. Neem contact op met GBLT voor het regelen van een betalingsregeling. Betaalt u niet op tijd? Dan kunt u een aanmaning van ons krijgen. Een aanmaning is een herinnering dat u moet betalen. Een aanmaning kost u geld.

   Lees via deze link meer over een betalingsregeling.

  10. De automatische incasso gaat volgende maand gewoon door

   Betalen is nu een keer niet gelukt. Daarom krijgt u deze brief. Wij sturen u deze brief ter informatie.

   U hoeft niets te doen

   De volgende maand schrijft GBLT weer van uw bankrekening af. U hoeft het bedrag niet in een keer te betalen.
    

   Let op: het niet betaalde deel wordt verdeeld over de maanden die nog overblijven

   Hierdoor wordt het maandbedrag hoger. Bijvoorbeeld: u betaalt €100,- per maand en moet nog drie maanden betalen. Lukt het één keer niet om te incasseren? Dan verdelen wij de €100,- over de twee maanden die overblijven. Het maandbedrag wordt dan €150,-.

   Lees via deze link meer over betalen in delen

  1. U krijgt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U krijgt deze beschikking per post. Staat in de beschikking dat u geen kwijtschelding krijgt? Dan staat de afwijsreden in de beschikking. Er staat dan ook voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

  2. Gemeenten en waterschappen mogen eigen regels vaststellen

   In de wet staan regels voor het berekenen of iemand kwijtschelding kan krijgen. In de wet staat ook dat gemeenten en waterschappen voor een klein deel eigen regels vast mogen stellen. Gemeenten gebruiken meestal iets ruimere regels dan waterschappen. Hierdoor kan het zijn dat u van de gemeente wel kwijtschelding krijgt en van het waterschap niet.

  3. U kunt extra informatie uploaden via Mijn Loket of sturen per post. De informatie kunt u per post sturen aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB  Zwolle.

   U stuurt uw gegevens het snelst via Mijn Loket

   Bekijk onze uitgebreide uitleg om informatie te sturen via deze link. Om uw gegevens in te sturen:  

   • logt u in op Mijn Loket met uw DigiD;
   • klikt u op uw aanslagnummer in de melding in het blauwe blok bovenaan de pagina;
    • soms krijgt u de vraag om uw contactgegevens te controleren. Kies hier voor de knop door naar aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding;
   • voegt u bestanden toe via de knop bestand kiezen. U voegt de bestanden stuk voor stuk toe. 
   • vult u het toelichtingen veld in als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u wilt aangeven welke informatie in welke bijlage staat.
   • kiest u de blauwe knop Documenten uploaden onderaan de pagina als u klaar bent met de extra informatie toevoegen.
   • controleert u de informatie in het scherm dat verschijnt.
    • Klopt er iets niet of wilt u nog informatie toevoegen? Kies dan voor de groene letters Terug naar invullen gegevens.
    • Bent u klaar? Kies dan voor de groene knop Verzenden.

   U krijgt een bevestiging te zien. In de bevestiging staat dat wij de extra informatie hebben ontvangen.

   U heeft veertien dagen om de extra informatie naar GBLT te sturen

   Stuurt u de extra informatie niet binnen deze termijn? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

  4. U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst

   GBLT laat volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag krijgt u een brief. In deze brief staat dat u:

   • automatisch kwijtschelding krijgt; of
   • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft gekregen.
  5. U kunt in beroep gaan als u het oneens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   U krijgt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

  6. U kunt alsnog om kwijtschelding vragen

   Wij schrijven geen geld van uw rekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. Kwijtschelding vraagt u zelf aan via Mijn loket. Of u kunt voor een kwijtscheldingsformulier met ons bellen.

   Zelf kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket 

   U kunt kwijtschelding aanvragen via de pagina Mijn gegevens. U landt standaard op deze pagina na het inloggen. Kies bij Kwijtschelding voor 'Aanvragen' om uw aanvraag te starten. Bekijk via deze link informatie over kwijtschelding.

   Inloggen Mijn Loket

  7. U krijgt uitstel van betalen tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is.

  8. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag van 2021 heeft ontvangen

   Kwijtschelding vraagt u het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. In het scherm kiest u voor kwijtschelding aanvragen.

   Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden

   Het hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

  9. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

   U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

   Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op.

   U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

   U krijgt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Moet u nog een bedrag betalen? Dan moet dit bedrag binnen tien dagen na de datum (de dagtekening) van de brief op de bankrekening van GBLT staan. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

   • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dan hoeft u niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt verdeeld over de overgebleven maanden.*
   • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het bedrag dat u nog moet betalen over de overgebleven maanden.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
   • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet binnen tien dagen na dagtekening van de brief betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betaalkenmerk en juiste bedrag is dan alvast voor u ingevuld.

   *Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een vorig jaar zoals 2019? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Lees via deze link meer informatie over een betalingsregeling.

   U heeft kwijtschelding gekregen

   Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag betaald? U krijgt terug wat u teveel heeft betaald.

  10. U krijgt uitstel van betalen tijdens behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij schrijven geen geld van uw bankrekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. U krijgt een brief met de beslissing over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen.

   Moet u een bedrag betalen?

   Staat er in de brief met de beslissing dat u een bedrag moet betalen? Dan starten wij betalen via automatische incasso opnieuw op. Het te betalen bedrag verdelen wij over de overgebleven maanden. Zorgt dit voor een te hoog bedrag per maand in uw situatie? Dan kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Lees via deze link meer informatie over de betalingsregeling.

   Wilt u een bedrag van een vorig jaar in delen gaan betalen?

   U kunt een bedrag van een vorig belastingjaar alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Bijvoorbeeld de belastingaanslag van 2019. Hiervoor neemt u contact met ons op.

  11. GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

   In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau

   Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

   • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
   • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

   Lees via deze link meer informatie over het Inlichtingenbureau.

  1. Wij vragen u de belastingaanslag aan ons terug te sturen

   Terugsturen regelt u in twee stappen:

   1. Schrijf op de envelop ‘retour afzender, ontvanger is verhuisd’. Heeft u een nieuw adres van de ontvanger? Schrijf dit adres dan ook op de envelop;
   2. Stop de envelop in de brievenbus. Een postzegel is niet nodig.
  2. Koopt u in de loop van het belastingjaar een andere woning? Dan kunt u voor uw nieuwe woning per brief een WOZ-beschikking opvragen

   U kunt de WOZ-beschikking opvragen zodra u bij het Kadaster als eigenaar geregistreerd bent. Wilt u een WOZ-beschikking aanvragen voor Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen of Bunschoten? Dan kunt u bij GBLT een WOZ-beschikking aanvragen. U vindt onze adresgegevens onderaan deze pagina. Wilt u een WOZ-beschikking voor een woning in een andere gemeente? Ga naar uw gemeente of belastingorganisatie die de WOZ verzorgt.

  3. Als u gaat verhuizen, heeft dat geen invloed op het aanslagbedrag.

   De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond, moet het hele jaarbedrag betalen. Verkoopt u uw gebouw of grond? De notaris geeft dit door aan het Kadaster. GBLT ontvangt de wijziging van het Kadaster. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte. Uw notaris kan u meer vertellen over het verrekenen van de belastingaanslag met de koper(s).

  4. U geeft de verhuizing van uw bedrijf per brief door aan GBLT

   In de brief zet u uw oude en nieuwe adres. U stuurt de brief aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw verhuizing ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  5. De belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) gaat uit van de situatie op 1 januari

   Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een belastingaanslag OZB voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de OZB bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.

  6. Wij vragen u om uw verhuizing door te geven aan uw gemeente

   U hoeft u adreswijziging niets aan ons door te geven. Wij krijgen uw verhuizing automatisch door van de gemeente.

   Verhuist uw bedrijf? Dan geeft u dit wel door aan GBLT

   Het verhuizen van een bedrijf moet u aan GBLT doorgeven. Dit kan via brief of Mijn Loket. Een brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  7. Verhuizing heeft geen invloed op de watersysteemheffing ingezetenen

   U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.

  8. Hoe berekent GBLT uw aanslagbiljet als u verhuist naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis?

   • GBLT vermindert de gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres vanaf de datum van verhuizing.
   • U krijgt géén vermindering voor watersysteemheffing ingezetenen.

   GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag GBLT vermindert. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing dan door aan GBLT via Mijn Loket.
   Of u stuurt een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.

    

  1. U hoeft het overlijden niet aan GBLT te melden

   Overlijden van een persoon geeft de gemeente automatisch door aan GBLT. Moet een aanslag naar een ander adres? Geef dan de adreswijziging wél door aan GBLT. Indien van toepassing stuurt GBLT een brief met een vermindering.

   De meeste belastingsoorten worden verminderd na het overlijden

   Er zijn twee belastingsoorten die niet worden verminderd:

   • Watersysteemheffing ingezetenen. Deze belastingaanslag wordt opgelegd met de peildatum 1 januari van het jaar. Bij overlijden na 1 januari wordt het aanslagbedrag niet verminderd.
   • Eigendomsaanslagen van gemeente of waterschap. Deze belastingaanslagen worden opgelegd met peildatum 1 januari van een jaar. Deze bedragen worden na overlijden niet verminderd.

   GBLT zorgt ervoor dat de belastingaanslag wordt verminderd met het juiste bedrag

   Is het volledige bedrag al betaald? Wij betalen het teveel betaalde bedrag terug. Wordt er betaald in delen met automatische incasso? Dan verlagen wij het maandbedrag automatisch.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  2. Heeft u partner toestemming geven voor het automatisch betalen in delen?

   Dan schrijft GBLT de bedragen automatisch af totdat de belastingaanslag is betaald. Het overlijden van uw partner geeft de gemeente automatisch aan ons door. In uw situatie:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van uw overleden partner opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgt u bericht van op naam van ‘de erven van’;
   • krijgt u een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  3. GBLT mag een automatische incasso na een overlijden niet overzetten naar een partner of medebewoner

   Dit mag niet volgens de wet op de privacy. Wij sturen een brief met een vermindering van de belastingaanslag naar de “erven”.

   Blijft er nog een te betalen bedrag over na het overlijden?

   Dan loopt de automatische incasso door tot het hele belastingbedrag is betaald. Dit is maximaal tien termijnen.

   Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

   GBLT stuurt dan een nieuw aanslagbiljet naar de oudste persoon die nog in het huis woont. Wil deze persoon ook automatisch betalen in delen? Dan moet deze persoon hier zelf toestemming voor geven.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

  4. U hoeft geen melding van het overlijden bij GBLT te maken

   GBLT krijgt de datum van het overlijden door van uw gemeente.

   GBLT vermindert alleen de zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing vanaf de datum dat de persoon overleden is.

   Woont u in de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk of Zwolle? Dan vermindert GBLT ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing. GBLT stuurt hierover een brief.

   GBLT vermindert de watersysteemheffing ingezetenen niet. GBLT stuurt deze aanslag naar de persoon die op 1 januari ingeschreven staat op het woonadres. Overlijdt bijvoorbeeld iemand op 3 februari. Dan moet men het hele bedrag van de watersysteemheffing ingezetenen betalen. De situatie op 1 januari is bepalend voor het gehele jaar.

   Staat het eigendom in het Kadaster alleen op naam van de overledene?

   Het Kadaster kan alleen de naam veranderen als het eigendom is overgeschreven bij de notaris.

   Was u beiden eigenaar en staat het aanslagbiljet op naam van de overleden persoon? Dan kunt u telefonisch vragen of GBLT de naam kan veranderen. U belt met telefoonnummer 088 - 064 55 55. GBLT stuurt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.

  5. Wij vragen u het openstaande bedrag te betalen

   Het overlijden van uw familielid geeft de gemeente automatisch aan ons door. Blijft er iemand achter die ingeschreven staat op hetzelfde adres bij de gemeente? Dan:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van de overledene opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgen ‘de erven van’ bericht van;
   • krijgt die persoon een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   De toestemming voor betalen in delen via automatische incasso zetten wij niet over naar de achterblijvende persoon.

   Er moet opnieuw een machtiging voor automatische incasso worden gegeven door de achterblijvende persoon.

   Lees via deze link meer over betalen in delen.

   Heeft u de nalatenschap verworpen?

   Neem dan contact op met GBLT.

  1. Beschikt het bedrijf over eigen sanitaire voorzieningen? U moet dan ook voor het bedrijf zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betalen.

   Is er één watermeter voor zowel de woning als het bedrijf? Dan wordt hier rekening mee gehouden voor het bepalen van de hoogte van de bedrijfsaanslag. Per persoon die op het adres staat ingeschreven, trekt GBLT 48 m3 af van de totale hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte.

  2. U heeft voor Mijn Loket een inlogmiddel nodig van minimaal eHerkenning Niveau 2+

   Wilt u weten welk eHerkenning niveau het beste bij uw bedrijf past? Doorloop het stappenplan op eHerkennning.nl. Met dit stappenplan stelt u vast welk eHerkenning betrouwbaarheidsniveau u het beste kunt aanschaffen.

   Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenning inlogmiddelen

   U vindt de aanbieders van eHerkenningsmiddelen via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. De leveringstermijn van het inlogmiddel is meestal een paar dagen na aanvraag.

  3. Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het coronavirus?

   Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd via de website van GBLT en hiervan een bevestiging per brief gekregen? Dan heeft u rond 20 augustus een brief gekregen hoe verder na 31 augustus.

   Heeft u na 31 augustus 2020 moeite met uw belasting betalen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met GBLT voor het maken van passende betaalafspraken.

   Voor persoonlijke belastingen kunt u om kwijtschelding vragen

   Kwijtschelding is niet mogelijk voor de belastingen voor ondernemers en zzp'ers. Wel kunt u om kwijtschelding vragen van persoonlijke belastingen. Lees via deze link meer over kwijtschelding.

   Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding?

   Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing.

   Lees via deze link meer over moeite met betalen.

  4. GBLT stuurt een aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten naar de gebruiker van een bedrijfsruimte.

   Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Bent u van mening dat u toch geen bedrijfsruimte hebt? U moet dan bezwaar maken tegen de aanslag via Mijn Loket (inloggen met eHerkenning). U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  5. U geeft een verhuizing van uw bedrijf door aan GBLT en de Kamer van Koophandel

   Bij de Kamer van Koophandel kunt u uw verhuizing van uw bedrijf doorgeven via een webformulier. Aan GBLT kunt u een brief sturen. Of u geeft de adreswijziging van uw bedrijf door via Mijn Loket.

  6. Bent u geen gebruiker (meer) van de bedrijfsruimte? Dan kunt u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket. U logt dan in met eHerkenning. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  7. U geeft dit door aan GBLT. 
   U kunt dit regelen via Mijn Loket. U logt dan in met eHerkenning. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

   Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel

  8. Dan kunt u bezwaar maken

   Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.

  9. Als u geen gebruiker meer bent, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

   Indien het aangiftebiljet foutief verzonden is, verzoeken wij u om het biljet retour afzender te sturen met daarop de reden van retour.

  10. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.

  11. U geeft de wijziging van uw bedrijf aan GBLT door via Mijn Loket of brief

   Voor Mijn Loket gebruikt u eHerkenning om in te loggen. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  12. U moet het bedrijf laten beëindigen/uitschrijven bij de Kamer van Koophandel

   Ook moet u dit bij GBLT kenbaar maken via Mijn Loket of schriftelijk. Als het bedrijf jaarlijks een aangifte ontvangt, dient u wel aangifte te doen als u een deel van het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte. Als er in het hele belastingjaar geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

   Geef het beëindigen van uw bedrijf ook door aan de kamer van koophandel

   U kunt dit regelen via de website van de kamer van koophandel.

  13. Het hangt af van uw situatie of u digitale aangifte moet doen

   - Heeft u (een deel van) het belastingjaar nog gebruik gemaakt van de bedrijfsruimte? Dan moet u digitale aangifte doen.

   - Heeft u het hele jaar geen gebruik meer gemaakt van de bedrijfsruimte? Geef dit dan aan op het aangiftebiljet.

    

  14. Ja, u moet digitaal aangifte doen.

  15. U moet altijd aangifte doen als u een uitnodiging krijgt

   U moet aangifte doen binnen één maand na datum van de uitnodiging. Doet u dit niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning om aangifte te doen. Reageert u daarna nog niet? Dan stelt GBLT de belastingaanslag (ambtshalve) vast en moet u een boete betalen.

   Maakt u bezwaar tegen de belastingaanslag?

   Ook dan moet u op tijd uw digitale aangifte doen. U kunt geen bezwaar maken tegen de digitale aangifte. 

   Inloggen digitale aangifte

  16. U hoeft niets te doen

   De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten leggen wij op voor het afvoeren van afvalstoffen op riolering of oppervlaktewater. De aanslag berekenen wij aan de hand van het ingenomen water. Dit betekent dat wij rekening houden met het feit dat u de bedrijfsruimte niet het gehele jaar in gebruik heeft gehad.

  17. U vraagt het aantal m³ na bij uw waterleidingsbedrijf

   U gebruikt de eind(jaar)afrekening van uw waterleidingsbedrijf van het jaar waarvoor u aangifte doet. Doet u aangifte over 2021? Dan gebruikt u de afrekening over de periode 2020-2021.

  18. U geeft dit door aan de Kamer van Koophandel en aan GBLT.

   U kunt dit regelen via de website van de kamer van koophandel. U schrijft ook een brief aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  19. De belastingaanslag schrijven wij in maandelijkse termijnen af

   Dit geldt voor de voorlopige en definitieve belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar overblijft na ontvangst van uw machtiging.

  20. U krijgt een uitnodiging als u digitale aangifte moet doen

   Bedrijven krijgen een uitnodiging tot het doen van digitale aangifte.

   Direct digitaal aangifte doen

  21. U krijgt een aanslagbiljet wanneer u kamers verhuurt en de bewoners 1 of meerdere voorzieningen moeten delen

   Met voorzieningen bedoelen wij badkamer, toilet en kookgelegenheid. De bewoners hebben dan namelijk geen zelfstandige woonruimte. Daardoor moet GBLT de eigenaar een belastingaanslag bedrijfsruimte sturen. Bij kamerverhuur is de eigenaar en/of verhuurder namelijk verplicht om de zuiveringsheffing te betalen. ‘Bedrijfsruimte’ is de wettelijke omschrijving voor alle ruimtes die geen zelfstandige woonruimten zijn.

  22. Staat het bedrijf niet in het lijstje waterklassetabel? Dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³)

   Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven. Zoals een kantoorruimte.

  1. De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

   Deze Wet regelt de waardebepaling van woningen en bedrijfspanden in Nederland. In Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken. Lees hier meer over de WOZ-waarde van uw woning.

  2. GBLT berekent de WOZ-waarde elk jaar opnieuw

   Daarbij kijkt GBLT niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Wel kijkt GBLT naar de:

   • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bij u in de buurt van rond 1 januari 2020;
   • eigenschappen van uw woning en hoe uw woning eruit ziet per 1 januari 2021.

   Stijgt de verkoopprijs van vergelijkbare woningen bij u in de buurt? Dan stijgt ook de WOZ-waarde

   GBLT kijkt niet naar gemiddelde stijgingen van verkoopprijzen van woningen. Dat komt omdat die geen rekening houden met de eigenschappen van uw woning.

   De vastgoedgegevens en eigenschappen van uw huis zijn dus van belang voor de WOZ-waarde

   Zo kijken wij naar wat voor woning u heeft. Misschien zijn bij u in de buurt vrijstaande woningen duurder geworden en rijtjeshuizen niet. Of andersom. Ook kijken we naar de grootte van uw woning, het onderhoud en de buurt waarin uw woning staat.

   Bouwt, verbouwt of renoveert u uw woning? Dan heeft dit invloed op het bepalen van de WOZ-waarde. Net als het kopen van een extra stuk grond bij uw huis.

   Bent u benieuwd naar hoe wij de WOZ-waarde in uw situatie bepalen?

   Bekijk het taxatieverslag onder Mijn documenten in Mijn Loket. In dit taxatieverslag vindt u de vergelijkbare woningen die wij gebruiken.

  3. U heeft in eerdere jaren gebruik gemaakt van een bemiddelaar om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. In de brief wijzen wij u op het gemak van eerst bellen met GBLT. Het verschil tussen een bemiddelaar en GBLT zit in de kosten voor de gemeente waarin u woont. Deze zijn hoger als u kiest voor een bemiddelaar. Daarom adviseren wij u om eerst GBLT te bellen en via GBLT bezwaar in te dienen.

   Uitleg

   Bemiddelaars werken vaak op basis van 'no cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat behalen, u er niet voor hoeft te betalen. Als ze wél resultaat behalen wordt uw WOZ-waarde aangepast. Het nadeel van een bemiddelaar is dat de gemaakte kosten door de gemeente worden betaald. De wettelijke onkostenvergoedingen voor een proces kunnen oplopen tot 750 euro. De gemeente moet dit geld ergens vandaan halen. Dit wordt doorberekend aan u, als inwoner van die gemeente. Dit is jammer en niet nodig, want bezwaar maken bij GBLT is altijd gratis. GBLT handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaar dat u maakt, of dat een no-cure no-pay bedrijf maakt.

   Voorbeeld

   Stel: u maakt bezwaar via een bemiddelaar. Als GLBT de WOZ-waarde van uw woning met 10.000 euro vermindert, dan betaalt u ongeveer 12 euro minder aan onroerende zaakbelasting. Het bemiddelingsbureau krijgt hiervoor ongeveer 750 euro (inclusief taxatierapport). De gemeente betaalt de kosten. Uiteindelijk betalen we allemaal mee aan deze bemiddelingsbureaus.

   Schakelt u een bemiddelaar in?

   U mag altijd een bemiddelaar inschakelen om namens u bezwaar te maken. Wij raden u wel aan altijd goed uit te zoeken wíe u daarbij het beste kan helpen. Als u een bemiddelaar inschakelt, dan kan GBLT geen persoonlijk contact met u opnemen. Omdat wij belastingen persoonlijk en begrijpelijk willen maken, vinden wij dat vervelend voor onszelf én voor u.

  4. Covid-19 heeft bijna geen invloed op WOZ-waarden in 2021. De Covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de Covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit heeft te maken met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.

  5. De WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2021 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2020. Op deze datum was er nog geen corona. Hierdoor heeft de coronacrisis in de basis geen effect op de WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2021.

   Er zijn uitzonderingen. Als die uitzonderingen plaatsvinden tussen de waardepeildatum en het begin van het belastingjaar, kunnen die wel van invloed zijn op de WOZ-waardering. Bijvoorbeeld door een bestemmingswijziging of bij wijziging van de waarde door een verbetering, uitbreiding of sloop van een object. Dit noemen we een bijzondere omstandigheid. Deze moet dan wel betrekking hebben op de onroerende zaak zelf en niet op de bedrijfsvoering die nu wordt beïnvloed door de coronacrisis.

   Correctie bijzondere omstandigheid

   In de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat bij welke categorie niet-woningen er sprake is van waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen op de datum 1 januari 2021. GBLT kan hierdoor bij bepaalde categorieën rekening houden met de beperkingen in het gebruik van de onroerende zaak. Of voor de WOZ-waarde van uw onroerende zaak een correctie is toegepast ziet u op uw taxatieverslag. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Loket (inloggen met DigiD of e-Herkenning).

   Waarderingskamer

   De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en adviseert de staatssecretaris van Financiën. De Waarderingskamer heeft het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen Lokale Overheden (ESBL) om een advies gevraagd of corona invloed heeft op de WOZ-waarde. Kijk voor meer informatie op de website van de Waarderingskamer.

   Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde van uw bedrijfspand? Dan kunt u dit aangeven bij GBLT

   Het aangeven dat u het oneens bent met de WOZ-waarde heet bezwaar maken. U regelt het bezwaar maken gratis en snel via Mijn Loket. Kunt u niet in Mijn Loket? Print het bezwaarformulier niet-woningen uit, vul deze in en stuur naar GBLT.

  6. Vastgoedgegevens of eigenschappen zeggen iets over de kenmerken van een woning of bedrijfspand

   Voorbeelden van vastgoedgegevens of eigenschappen zijn:

   • de inhoud van de woning of de oppervlakte van het bedrijf; 
   • het bouwjaar;
   • de grondoppervlakte; 
   • het soort woning of bedrijfspand;
    • of de woning een vrijstaande woning is of een rijwoning;
    • of het bedrijfspand een winkel of kantoor is;
   • gegevens van een garage en berging.
  7. Eigenaar

   Op de koopakte staat wie eigenaar is van een woning. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster. 
   GBLT noemt dit ‘eigenaar’ maar dit zijn ook de volgende personen:

   • de persoon die de woning in erfpacht heeft;
   • de persoon die het vruchtgebruik heeft;
   • de persoon die het recht van gebruik en bewoning heeft;
   • de persoon die het recht van opstal heeft.

   Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen

   Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen”. Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan passen wij het voor volgend jaar aan.

   Gebruiker

   De gebruiker van een woning krijgt niet altijd een beschikking. U krijgt deze alleen als u een sociale huurwoning huurt. De gebruiker van een woning is degene die zich bij de gemeente heeft ingeschreven op het adres. De persoon die het langst op het adres staat ingeschreven krijgt de beschikking. Hebben meer personen zich op hetzelfde moment ingeschreven? Dan krijgt de oudste de aanslag.

  8. De waardepeildatum is 1 januari van het vorige jaar

   Krijgt u een beschikking voor belastingjaar 2021? Dan is de waardepeildatum 1 januari 2020.

   Meestal is de waardepeildatum hetzelfde als de toestandspeildatum

   Wanneer is dit niet hetzelfde? Als er grote veranderingen zijn geweest. Bijvoorbeeld als de woning wordt gebouwd of verbouwd. Of er wordt gesloopt. GBLT kijkt dan niet naar de situatie op de waardepeildatum, maar naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Dit noemen we de toestandspeildatum. De waardepeildatum blijft wel hetzelfde.

   Voorbeeld: U bouwt een nieuwe woning

   De bouw begint op 1 februari 2020 en op 1 november 2020 is de woning klaar. Op de waardepeildatum (1 januari 2020) bestond de woning dus nog niet. Maar op de toestandspeildatum (1 januari 2021) is de woning klaar. GBLT kijkt dan naar de situatie op 1 januari 2021 (toestandspeildatum). Daarna bepaalt GBLT wat de woning waard zou zijn geweest op 1 januari 2020 (waardepeildatum).

  9. U mag een WOZ-taxateur de toegang weigeren

   Veel gegevens zijn al bekend bij GBLT of kunnen wij zien op foto’s. Wij willen de WOZ-waarde zo goed mogelijk bepalen. Daarom is het soms handig dat de taxateur binnen kijkt. De wet zegt dat u verplicht bent om mee te werken aan de waardebepaling. Maar u hoeft de taxateur dus niet binnen te laten. 

   Wat zijn de gevolgen als u de taxateur niet binnenlaat?

   Dan kan de taxateur de waarde minder goed bepalen. Ook kan het gevolgen hebben als u in beroep gaat tegen de WOZ-waarde. 

   De taxateur mag niet zo maar naar binnen

   De taxateur moet bewijzen wie hij is. Ook moet hij vertellen waarom hij naar binnen wil. U moet hiervoor toestemming geven.

  10. Wij kijken naar de toestand van uw woning of bedrijfspand op 1 januari

   Is uw woning of bedrijfspand na de waardepeildatum van 1 januari gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw? Dan kijkt GBLT naar de toestand van uw pand op 1 januari van het jaar waarvoor u belasting betaalt. Dit geldt ook als bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand of een deel daarvan gesloopt is. Dan houdt GBLT rekening met de gevolgen van de sloop. U kunt dit nalezen in artikel 18 van de Wet WOZ.

   De WOZ-waarde is dus altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben op de waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar. Op deze manier behandelen we iedereen gelijk. Iemand met een vergelijkbaar pand betaalt dezelfde belasting.

  11. Bij de WOZ is er verschil tussen woningen en niet-woningen

   Niet-woningen zijn bijvoorbeeld winkels, kantoren en fabrieken. Voor niet-woningen betaalt u een hoger tarief aan onroerende-zaakbelasting dan voor woningen.

   Sommige panden bestaan uit een woning én een niet-woning

   Wij kijken dan naar de verdeling van de waarde.

   • Gebruikt u minder dan 70% van de waarde als woning? Dan zien we het als een niet-woning.
   • Gebruikt u meer dan 70% van de waarde als woning? Dan zien we het als een woning.
  12. Eigenaar

   Op de koopakte staat wie eigenaar is van een bedrijfspand. Het Kadaster houdt de registratie van het eigendom bij. GBLT gebruikt de informatie van het Kadaster.

   Als er meer eigenaren zijn, mag GBLT er één aanwijzen

   Hier zijn beleidsregels voor. Deze kunt u nalezen in het “Besluit aanwijzing belastingplichtigen”. Soms is er een juridisch eigenaar en een economisch eigenaar. De juridisch eigenaar krijgt dan de beschikking.

   Bent u eigenaar samen met meer eigenaren? Dan mag u de andere eigenaren laten meebetalen. Dit moet u wel zelf regelen. Wilt u dit veranderen? Schrijf dan een brief naar GBLT. Wij kijken dan of dat volgens de regels kan. Als het kan passen wij het voor volgend jaar aan.

   Gebruiker

   Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. GBLT gebruikt dit om de gebruiker van het bedrijfspand te vinden. Gebruikt u maar een deel van een pand? Dan kijkt GBLT of uw deel eigen voorzieningen heeft. Is dat niet het geval? Dan krijgt de eigenaar de beschikking voor het gebruik.

  13. In het taxatieverslag staan gegevens over uw woning of bedrijfspand

   Dit zijn bijvoorbeeld:

   • de omschrijving van de woning of bedrijfspand;
   • de kadastrale gegevens (oppervlakte);
   • de kenmerken die GBLT gebruikt om de WOZ-waarde te bepalen. Zoals de inhoud, de oppervlakte en het bouwjaar.

   Ook geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt

   Dit gebeurt bij:

   • woningen. Door vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen;
   • bedrijfspanden (niet-woningen). Door het laten zien van de opbouw van de taxatie. De opbouw van de taxatie kan zijn huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijven, kantoren en scholen.

   U kunt uw taxatieverslag bekijken via Mijn Loket of via de Berichtenbox van MijnOverheid.

  14. U krijgt een taxatieverslag als u een WOZ-beschikking heeft gekregen

   Als u een WOZ-beschikking heeft gekregen, kunt u het taxatieverslag zien via Mijn Loket. GBLT geeft het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand niet aan andere personen of organisaties.

   Wilt u graag weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is?

   De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Ga naar wozwaardeloket.nl om WOZ-waarden van woningen te bekijken.

   Wilt u graag weten wat de WOZ-waarde van een ander bedrijfspand is?

   De WOZ-waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar. U kunt deze onder voorwaarden aanvragen bij GBLT.
    

  15. U hoeft geen bezwaar bij GBLT te maken over de WOZ-waarde

   U heeft juist gehandeld. Wij krijgen bericht van uw gemeente als de WOZ-waarde verandert. Daarna verminderen wij de belastingaanslag op basis van de gewijzigde WOZ-waarde. U krijgt hiervan bericht van ons. 

  16. GBLT mag om informatie vragen

   U moet deze informatie gratis geven. Dit staat in de wet. U kunt dit nalezen in artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. GBLT gebruikt deze gegevens om de WOZ-waarde te bepalen. Ook gebruiken wij de gegevens om de onroerende zaakbelasting op te leggen.

   Voor iedereen die Wet WOZ uitvoert geldt de geheimhoudingsplicht. Dit kunt u nalezen in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

  17. De WOZ-waarde van uw woningstaat in het WOZ-waardeloket

   Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland staan hier in. Wilt u een WOZ-waarde zien? Ga dan naar wozwaardeloket.nl. In het WOZ-waardeloket vindt u naast de WOZ-waarde: 

   • de gebruiksoppervlakte;
   • het bouwjaar;
   • het gebruiksdoel (bijvoorbeeld woning of winkel).
  18. Een WOZ-beschikking is een officieel document

   Hier staat de vastgestelde waarde van een woning of bedrijfspand op.

   U krijgt aan het begin van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking

   U vindt dit op uw belastingaanslag. In de beschikking staat:

   • over welke woning of bedrijfspand de beschikking gaat;
   • de eigenaar en/of gebruiker (belanghebbende);
   • de WOZ-waarde;
   • de waardepeildatum.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de belastingaanslag voor de gemeente-en waterschapsbelastingen.

  19.  De WOZ-beschikking sturen wij naar:

   • de eigenaar van een woning;
   • de eigenaar van een bedrijfspand;
   • de gebruiker van een sociale huurwoning;
   • de gebruiker van een (zelfstandig deel van een) bedrijfspand.

   GBLT kijkt naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar.

  20. Gaat u dit jaar verbouwen? Dan verandert de WOZ-waarde dit jaar nog niet. GBLT kijkt op 1 januari van volgend jaar hoe ver het staat met de verbouwing. Alle veranderingen die u dan heeft doorgevoerd, nemen wij mee in de WOZ-waarde van volgend jaar.

  21. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij drie belastingen

   Het gaat om de:

   • de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait); 
   • schenkbelasting; en
   • erfbelasting voor woningen. 

   Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor informatie.

  22. Voor het maken van bezwaar heeft u geen taxatierapport nodig

   In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u denkt dat de waarde te hoog is. U kunt hiervoor naar het taxatieverslag kijken. Kloppen de kenmerken? Bent u het eens met de vergelijking met de verkochte woningen? Denkt u dat er niet genoeg rekening is gehouden met de staat van de woning? Of de kwaliteit? Of het onderhoud? Als u dit in uw bezwaarschrift aangeeft, kijkt de taxateur naar deze punten. Het antwoord krijgt u in de beslissing.

   Bent u niet tevreden met de beslissing die GBLT neemt op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep altijd nog een taxatierapport op laten stellen.

  23. GBLT gebruikt een computerprogramma om de WOZ-waarde te bepalen

   Alle woningen binnen uw gemeente staan in dit programma. Zoals informatie van het Kadaster, de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), bouwvergunningen en foto’s. Ook alle verkoopcijfers van woningen staan in dit programma. Het programma berekent de WOZ-waarde van uw woning. Dit heet modelmatig waarderen of modelmatige waardebepaling. Er vinden controles plaats om te kijken of het goed is gegaan.

   Banken, verzekeraars en makelaars gebruiken hun eigen computerprogramma's

   Zij maken ook gebruik van modelmatige waardebepaling. Zij hoeven zich niet aan de Wet WOZ te houden. Hierdoor is deze waarde dus niet altijd hetzelfde als de WOZ-waarde.

  24. U krijgt een huurdersbeschikking als u een zelfstandige sociale huurwoning huurt

   De WOZ-waarde heeft invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige en sociale huurwoningen. Daarom staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet. Dit geldt voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle.

  25. GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor twee belastingen:

   • de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB)
   • de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken.
  26. Het is niet nodig dat onze taxateurs alle woningen of bedrijfspanden bezoeken om de WOZ-waarde te bepalen. GBLT beschikt over veel gegevens van woningen en bedrijfspanden. De taxateur maakt ook gebruik van luchtfoto’s, straatfoto’s en bouwtekeningen. Sommige zaken kan de taxateur niet van de buitenkant zien. GBLT kan u dan om informatie vragen. Meestal kan dit via de telefoon, e-mail of post.

  27. GBLT stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast

   U ontvangt ieder belastingjaar de WOZ-waarde. Wij gebruiken de WOZ-waarde dus alleen voor dat belastingjaar.

  28. De Waarderingskamer let op een goede uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

   De Waarderingskamer controleert of GBLT WOZ-waarden van dezelfde panden op dezelfde manier bepaalt. Hiervoor doen wij onderzoek naar de kwaliteit. Ook maken wij rapporten over hoe het gaat met WOZ-waarden en de bezwaren. Deze sturen wij naar de Waarderingskamer. De Waarderingskamer komt ieder jaar bij GBLT langs. Zij voert dan controles uit. GBLT mag de WOZ-beschikkingen pas versturen als de Waarderingskamer haar goedkeuring heeft gegeven. Kijk hier voor meer informatie over de Waarderingskamer.

  29. Bekijk het taxatieverslag in Mijn Loket. Deze gebruiken wij om de WOZ-waarde van uw bedrijfspand te bepalen.

  30. Elk jaar bepaalt GBLT de WOZ-waarde van uw woning opnieuw

   Hiervoor gebruiken wij een computerprogramma. Voor het berekenen van de WOZ-waarde van uw woning gebruikt het programma:

   • gegevens van alle woningen binnen uw gemeente; 
   • informatie van het Kadaster, de Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG), bouwvergunningen en foto’s;
   • alle verkoopcijfers van woningen.

   Het op deze manier bepalen van een waarde heet modelmatig waarderen of modelmatige waardebepaling. Er vinden controles plaats om te kijken of het goed is gegaan.

   GBLT gebruikt informatie over uw woning voor het bepalen van de WOZ-waarde

   Bijvoorbeeld:

   • de gebruiksoppervlakte;
   • het bouwjaar;
   • het gebruiksdoel (bijvoorbeeld woning of winkel)de inhoud;
   • de grondoppervlakte;
   • de ligging;
   • bijgebouwen;
   • verkoopcijfers van woningen die op uw woning lijken.

   Deze informatie vindt u terug in het taxatieverslag van uw woning. U kunt het taxatieverslag bekijken via Mijn Loket.

  31. Bij de taxatie gaat GBLT uit van de waarde op de vrije markt

   De waarde op de vrije markt noemen wij de waarde in het economisch verkeer. Daarbij kijkt GBLT naar de vrije verkoopwaarde van uw woning op de waardepeildatum 1 januari van vorig jaar. Dus wat zou uw woning waard zijn, als u die op de waardepeildatum zou verkopen?

   De vrije verkoopwaarde van uw woning ontstaat na het vergelijken van verkoopcijfers

   Wij kijken hierbij onder andere naar de kwaliteit, staat van onderhoud en de ligging van de woning. Ook kijken wij naar:

   • het type woning (vrijstaand, rij-of hoekwoning enzovoort);
   • de inhoud of gebruiksoppervlakte; en
   • de oppervlakte van de grond.

   Daarnaast moet GBLT ervan uitgaan dat de woning verkocht is zonder verplichtingen. Het kan direct gebruikt worden. Wij houden dus geen rekening met huur, verhuur, hypotheken enzovoort.

  32. U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde

   Bent u huurder van een zelfstandige, sociale huurwoning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien of u een zelfstandige huurwoning heeft

   Bezwaar maken heeft alleen zin als u de maximale huur betaalt

   U kunt dan met een lagere WOZ-waarde de verhuurder vragen om een lagere huur. Wilt u bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs? Dan gaat u hiervoor naar de verhuurder of de Huurcommissie.

   Voor de belastingaanslag van GBLT zijn er geen gevolgen

   Zelfs al passen wij de WOZ-waarde aan, dan wordt uw aanslag niet lager. GBLT gebruikt de WOZ-waarde namelijk alleen voor de onroerende zaakbelasting en de watersysteemheffing eigenaren. Deze aanslagen krijgt u niet als gebruiker van een woning.

   De aanslagen die u krijgt staan dus los van de WOZ-waarde.

  33. Voor sommige gemeenten bepaalt GBLT de WOZ-waarde. Dit is voor de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle. Woont u binnen een van deze gemeenten? Dan regelt GBLT de vermindering van de aanslag. U hoeft dus verder niets te doen. Het eventueel teveel betaalde bedrag betaalt GBLT aan u terug.

   Woont u niet in een van deze gemeenten? Dan heeft u van GBLT alleen een belastingaanslag watersysteemheffing gekregen. De gemeente regelt dan zelf de WOZ-waarde van uw object. Als de gemeente de WOZ-waarde aanpast stuurt de gemeente de nieuwe waarde naar GBLT. GBLT past de belastingaanslag voor de watersysteemheffing aan en stuurt u bericht. Hier hoeft u zelf niets voor te doen.

  34. Wij gaan uit van de waarde in het economische verkeer

   GBLT gaat uit van de huurprijs per vierkante meter. Deze huurprijs vermenigvuldigen we met het bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor.

   Met de kapitalisatiefactor vertalen wij een huurprijs in een waarde

   Er zijn vaste factoren voor elk type kantoor of bedrijf. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld leegstand, bouwwijze en onderhoud. Dit betekent dat er voor elk kantoor of bedrijf een kapitalisatiefactor is.

   De taxateurs van GBLT bepalen de basis van de waarden voor de verschillende kapitalisatiefactoren

   Onze taxateurs voeren hiervoor een analyse van marktgegevens uit. Hierbij vergelijken zij huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde panden. De huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor vindt u op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, indeling en voorzieningen.

  35. De maximale huur hangt af van een aantal zaken. De WOZ-waarde is er daar een van

   U kunt op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u zien wat een lagere WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs.

  36. Bekijk het taxatieverslag in Mijn Loket

   De WOZ-waarde is vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van vorig jaar. Dit is de waardepeildatum. U krijgt een idee van de waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van andere woningen. Deze woningen zijn verkocht rond de waardepeildatum. In het taxatieverslag staan verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Deze gebruiken wij om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen. Het taxatieverslag is zichtbaar in Mijn Loket voor inwoners, eigenaren en bedrijven van de zes gemeentes waarmee wij samenwerken. 

  37. U hoeft geen nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. U kunt de WOZ-beschikking zelf bekijken op uw aanslagbiljet in Mijn Loket.

  38. Voorbeelden van een bedrijfspand zijn een boerderij, winkel, kantoor, school en restaurant.

  1. Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?

   U kunt het best eerst bellen met 088 - 064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft gekregen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

   • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag;
   • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
   • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

   Het maximum bedrag is totaal € 1.442,00.

   Let op GBLT kan in twee gevallen de afhandelingstermijn opschorten

   Opschorten betekent stopzetten. Wij kunnen de afhandeltermijn stopzetten als GBLT:

   • u om extra informatie heeft moeten vragen.
   • u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen

   Zijn er goede redenen om het bezwaar aan te houden? Bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen? Dan vraagt GBLT u daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook gestopt.

   Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet wij in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   Wij moeten het bezwaar afhandelen in hetzelfde jaar dat u een bezwaar heeft ingediend. Stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.

  2. U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met GBLT via Mijn Loket

   U maakt bezwaar op belastingaanslagen en beschikkingen waar u het mee oneens bent. Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket voor:

   • de belastingaanslag;
   • de kosten van de aanmaning;
   • de kosten van het dwangbevel;
   • de rentebeschikking;
   • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen.

   U regelt het indienen van een bezwaar het snelst via Mijn Loket

   Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? U kunt ook een brief sturen met:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • de datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag of de beschikking waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

   Dan kunt u een klacht melden. Lees via deze link meer over klacht melden

  3. Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet GBLT in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   GBLT moet het bezwaar voor de WOZ-waarde afhandelen in hetzelfde jaar als dat u het bezwaar heeft ingediend. Uitzondering is als u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar instuurt. Dan geldt de regel niet dat het bezwaar in hetzelfde jaar moet worden afgehandeld.

  4. U moet binnen zes weken een bezwaar indienen

   GBLT gebruikt de datum op het aanslagbiljet als start. Stuurt u uw bezwaar zes weken of later na de datum op het aanslagbiljet? Dan gelden twee voorwaarden:

   • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
   • Bezwaren die na vijf jaar ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

   Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

   Hieronder vindt u twee voorbeelden als u na zes weken bezwaar indient

   U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van zes weken een bezwaar in.

   Voorbeeld 1

   Stel de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 150.000,-. Dan mag GBLT de WOZ-waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,-. Het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) is € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).

   Voorbeeld 2

   Stel u heeft een garagebox van € 15.000,- . Na uw bezwaar stelt GBLT de waarde vast op € 11.000,-. Dan past GBLT de WOZ-waarde niet aan, omdat het verschil € 4.000,- is. Dit bedrag is minder dan het minimum bedrag van € 5.000,-

  5. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de kosten van de aanmaning of dwangbevel waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;

   U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten

   U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Lees via deze link meer over betalen

  6. U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt

   U dient een bezwaarschrift in. Dan moet u betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat.

   Wilt u wel uitstel van betaling?

   Geef aan dat u uitstel van betalen wil bij het bezwaar maken. GBLT geeft alleen uitstel van betalen voor het bedrag waar u bezwaar voor maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaankosten en vraagt u om uitstel van betalen? Dan krijgt u alleen uitstel van betalen voor de aanmaankosten.

  7. Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken

   U kunt tot 3 jaar na de datum op de belastingaanslag of beschikking bezwaar maken. 

   Krijgt GBLT uw bezwaar binnen zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking?

   Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van GBLT. Daarna heeft u deze mogelijkheid niet.

   Stuurt u uw bezwaar zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking of later?

   Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat u te laat bent met uw bezwaar. Wel nemen wij uw bezwaar wel ‘ambtshalve’ in behandeling.
   Een medewerker kijkt dan of de belastingaanslag of beschikking waar u bezwaar op maakte juist is. Blijkt dat de belastingaanslag of beschikking onjuist was? Dan is het mogelijk dat u geld van GBLT terugkrijgt.

   Regel bezwaar maken direct via Mijn Loket

   Maakt u bezwaar via GBLT? Dan krijgt GBLT uw bezwaar direct nadat u een bevestiging krijgt in Mijn Loket. U krijgt altijd een reactie op uw bezwaar via brief. Deze brief vindt u ook terug in Mijn Loket. U kunt uw bezwaar ook per brief sturen. Lees via deze link welke informatie in een bezwaar hoort.

  8. U moet rente betalen als u na de datum (de vervaldatum) op het aanslagbiljet betaalt

   Ook als u om uitstel van betalen heeft gevraagd. Dit wordt automatisch uitgerekend nadat uw betaling door GBLT is verwerkt. Hoe later u betaalt, hoe hoger bedrag aan rente wordt. U betaalt alleen rente als het rentebedrag meer is dan € 23,00.

   Lees via deze link meer over invorderingsrente.

  9. Wij raden u aan om bezwaar te maken

   Het is uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Bent u het niet eens met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn is zes weken na de datum op het aanslagbiljet. Ga voor het indienen van een bezwaar naar Mijn Loket .

  10. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   1. U print het bezwaarformulier WOZ-waarde uit, vult deze in en stuurt deze aan GBLT. Download via deze link het bezwaarformulier WOZ-waarde.
   2. Of u stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:
    • uw voor- en achternaam en uw adres;
    • datum dat u de brief schrijft;
    • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
    • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
    • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
    • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.
  1. U krijgt een aanmaning als u niet op tijd betaalt

   U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op het aanslagbiljet.

   Lees via deze link meer over de aanmaning

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees via deze link meer over moeite met betalen.

  2. U krijgt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt

   U heeft 14 dagen na de datum (de dagtekening) op de aanmaning om het openstaande belastingbedrag te betalen. Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op de aanmaning. Betaalt u alleen het openstaande belastingbedrag en niet de kosten van de aanmaning? Ook dan krijgt u een dwangbevel.

   Lees via deze link meer informatie over het dwangbevel.

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees via deze link meer over moeite met betalen.

  3. U ontvangt een hernieuwd bevel als u niet op tijd betaalt

   U heeft twee dagen na de datum (de dagtekening) op het dwangbevel om het openstaande belastingbedrag te betalen. Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op het dwangbevel. Betaalt u alleen de openstaande belastingbedrag en niet de kosten van het dwangbevel? Ook dan krijgt u een hernieuwd bevel.

   Lees via deze link meer over het hernieuwd bevel.

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees via deze link meer over moeite met betalen.

  4. Om beslag te mogen leggen op bijvoorbeeld uw woning of bankrekening, is een rechtsgeldig document nodig. Dit heet een hernieuwd bevel tot betalen. 

   Het hernieuwd bevel dat u ontvangt is rechtsgeldig als het door de deurwaarder aan u is betekend

   De deurwaarder komt op uw adres. Hij geeft u het hernieuwd bevel of laat dit achter in de brievenbus. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

   Lees via deze link meer over het hernieuwd bevel.

  5. U heeft de belastingaanslag op de vervaldatum niet of niet volledig betaald?

   Dan stuurt GBLT eerst een aanmaning. Hiervoor rekent GBLT kosten.

  6. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw eigendommen of inkomen innemen. Dit heet beslag leggen.

   Lees via deze link meer informatie over niet op tijd betalen.

  7. Soms moet u rente betalen

   Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald.

   Lees via deze link meer over invorderingsrente.

  8. U kunt het telefoonnummer nog een keer bellen en een bericht inspreken

   De deurwaarder neemt dan contact met u op.

  9. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw inkomen of eigendommen innemen. Dit heet beslag leggen.

   Lees via deze link meer over niet op tijd betalen.

  10. Neem contact op met Cannock Chase uit Druten

   U kunt Cannock Chase bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 088 - 116 82 22. Of stuur een e-mail naar aipost@ccc.nl. Het is niet mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT te vragen.

   Lees via deze link meer over Cannock Chase.

  11. Heeft u de belastingaanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid gekregen?

   Misschien heeft u in de Berichtenbox aangegeven dat u de post van GBLT digitaal ontvangt. GBLT stuurt belastingaanslagen dan alleen via de Berichtenbox en niet per post. Dit controleert u door in te loggen op mijn.overheid.nl.

   Lees via deze link meer over de MijnOverheid Berichtenbox.

   Heeft u de aanslag niet in de Berichtenbox van MijnOverheid gekregen en niet per post?

   Bel ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op 088 - 064 55 55. Een van onze medewerkers kijkt dan wat er aan de hand is.

    

  1. De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het aanwijsbesluit is bepaald

   Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling. Uw partner stuurt een brief met deze vraag naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen.

   GBLT stuurt bericht of wij de naam op de belastingaanslag aanpassen.

  2. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of u de belastingaanslag moet betalen, hangt af van uw situatie en de belastingaanslag.

  3. U gebruikt uw DigiD voor inloggen op de Berichtenbox van MijnOverheid

   Heeft u een smartphone of tablet? Overweeg om de app te gebruiken. U kunt dan een pincode instellen om de Berichtenbox te openen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de:

    App Store (Apple)

    

   Google Play Store (Android)

  4. Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik

   GBLT stuurt dan het aanslagbiljet naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

  5. GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren

   Bij de aanslagbiljetten heeft u een begeleidende brief gekregen. Hierin leggen wij uit dat uit controle blijkt dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

   GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. In de wet staat dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.

  6. U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

   GBLT stuurt de volgende belastingaanslagen naar u toe als u eigenaar/gebruiker bent van een perceel:
    

   -zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing;
   -watersysteemheffing ingezetenen;
   -watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.
    

   Het kan zijn dat GBLT niet eerder de WOZ-waarde van uw woning ontvangt. GBLT stuurt dan later in het jaar het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur.

   Woont u in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk of Zwolle?

   GBLT stuurt dan de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één biljet. Dit lukt nog niet in alle gevallen. Daarom kan het voorkomen dat u 2 aanslagbiljetten toegestuurd krijgt.

   Heeft u een woning en bedrijf op hetzelfde adres?

   U krijgt dan voor zowel de woning als het bedrijf een aanslagbiljet toegestuurd.

   Per persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u 48m³ aftrekken van de hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.
    

   Bent u het niet eens met de belastingaanslag?

   Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket. U kunt inloggen met uw DigiD of eHerkenning.

   U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

    

  7. Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen

   Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

  8. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

  9. Het is mogelijk dat de belastingaanslag aan meerdere personen opgelegd wordt

   GBLT bepaalt wie de aanslag krijgt. Hiervoor heeft GBLT regels gemaakt.

   Wilt u de belastingaanslag op uw naam?

   Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen met de persoon die de belastingaanslag nu krijgt. U krijgt bericht of wij de naam van de belastingaanslag kunnen aanpassen.

  10. Het is niet mogelijk de tenaamstelling te veranderen

   Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

   • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
   • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

   GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over

   Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.

  11. U kunt vermindering krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont

   Let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen. Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U krijgt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering.

   U kunt geen vermindering krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen

   Dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.

  12. U neemt contact op met GBLT als informatie op het aanslagbiljet niet klopt

   Wij zoeken voor u uit wat er aan de hand is en zorgen voor een oplossing. Het hangt af van uw situatie wat deze oplossing is. Wij kunnen u:

   • vragen om naar de juiste organisatie te gaan om gegevens te laten aanpassen. Dit komt omdat wij uw gegevens van deze organisatie krijgen. Alleen deze organisatie mag deze gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw privégegevens zoals uw huisadres gaat u naar uw gemeente. Voor het aanpassen van uw bedrijfsinformatie gaat u naar de Kamer van Koophandel.
   • adviseren om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld omdat het aanslagbedrag mogelijk verandert.
  13. De eigenaren belasting moet u nog wel betalen

   Ook als u niet meer woont op dat adres.

  14. In de meeste gevallen is het niet mogelijk twee losse aanslagbiljetten te ontvangen voor uw woning en uw bedrijf

   U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

   • Uw voor- en achternaam;
   • Uw adresgegevens;
   • Uw telefoonnummer.
   • Uw aanslagnummer.
   • De kadastrale aanduiding / object.
  15. Voor de informatie op het aanslagbiljet gebruiken wij informatie uit basisregistraties

   In een basisregistratie staan gegevens over een bepaald onderwerp. Een basisregistratie is officieel door de overheid aangewezen. Het is verplicht voor andere overheidsorganisaties om de informatie uit een basisregistratie over te nemen. Een overheidsorganisatie mag alleen die informatie zien die nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.

   GBLT gebruikt vijf basisregistraties voor de informatie op het aanslagbiljet

   Hieronder vindt u een uitleg per basisregistratie:

   1. Basisregistratie personen (BRP). De gemeente beheert de gegevens in de Basisregistratie personen. In deze basisregistratie staan uw namen, geboortedatum en woonadres.
   2. Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster beheert de gegevens in de Basisregistratie Kadaster. In deze basisregistratie staan kaarten met de verdeling, eigenschappen en eigenaren van het land en panden in heel Nederland. Bijvoorbeeld de perceeloppervlakte en de eigenaar van een perceel.
   3. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).Het Kadaster beheert de gegevens en stelt de gegevens beschikbaar. In deze basisregistratie staan de gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.
   4. Handelsregister (HR). De Kamer van Koophandel beheert de gegevens in het handelsregister. In dit register staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties.
   5. Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze basisregistratie staan de regels over het wat en hoe de waardering van onroerende zaken moet plaatsvinden. De WOZ-gegevens zelf staan niet in deze basisregistratie. De WOZ-gegevens zijn in het beheer van de gemeente of de overheidsorganisatie die WOZ uitvoert. GBLT voert de WOZ uit namens de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Nijkerk, Leusden, Dronten en Dalfsen. Lees via deze link meer over WOZ door GBLT.

   Ga voor meer informatie over basisregistraties naar de website van de rijksoverheid.

  16. Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

   Na het inloggen ziet u rechts in het scherm een blok met 'Recente berichten in uw Berichtenbox'. Hier staan de laatste vier berichten die u van overheidsinstanties hebt gekregen. Staat GBLT hier niet tussen? Kies dan de blauwe knop 'Naar uw berichtenbox'.

   U klikt op het bericht van GBLT om uw belastingaanslag in te zien

   U ziet het bericht van GBLT samen met uw belastingaanslag als pdf bijlage. U klikt op de bijlage om deze te downloaden op uw computer. Daarna kunt u uw belastingaanslag bekijken door deze te openen. Ook kunt u de belastingaanslag printen.

   Ook andere post van GBLT ontvangt u via de Berichtenbox

   Via deze link leest u meer over de post die u digitaal ontvangt.

   Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties

   Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.

  17. De tarieven staan op onze website per waterschap en per gemeente

   Klik op uw gemeente of waterschap in de tabel hieronder om tarieven te bekijken:

   Waterschap: Gemeente:
  18. GBLT combineert zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet

   Wij combineren zoveel mogelijk de gemeente-en waterschapsbelastingen op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waar alle belastingsoorten op staan die via GBLT gaan. U ontvangt een gecombineerde belastingaanslag in de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten.

   Staat de zuiveringsheffing niet op uw aanslagbiljet en denkt u deze wel te moeten betalen?

   Neem dan contact op met onze klantenservice.

  19. U krijgt dit aanslagbiljet om twee redenen

   1. Dit aanslagbiljet heeft u nog niet gekregen;
   2. Wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen.

   U krijgt de belastingaanslag normaal gesproken in het jaar waar de belasting voor wordt opgelegd

   Waarom dit niet is gelukt kan meerdere oorzaken hebben. GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Daarom krijgt u nu dit aanslagbiljet.

  20. Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken

   Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

   Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?

   GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem “teveel” betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan dit ook verhalen op het vermogen van het samenwerkingsverband.

  21. De matdatum is de datum waarop het aanslagbiljet bij u wordt bezorgd per post

   Dus de dag dat het aanslagbiljet op de deurmat of in de brievenbus valt.

   De dagtekening is de datum waarop de betaal- en bezwaartermijnen officieel ingaan

   Deze datum is vaak enkele dagen na de matdatum om er zeker van te zijn dat u de genoeg tijd heeft om een betaling in orde te maken of bezwaar te maken.

  22. U kunt bezwaar maken via Mijn Loket.

  23. Wat kan ik doen als ik een aanslagbiljet heb gekregen terwijl ik geen eigenaar ben?

   Bent u geen eigenaar? Dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket. U kunt ook een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB  Zwolle.

   GBLT stuurt iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd en/of natuur) een belastingaanslag. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze belastingen tussen koper en verkoper. Wij verminderen de belastingaanslag dus niet.

   De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting.

  24. De hoogte van de zuiveringsheffing voor woonruimten hangt af van het aantal bewoners dat op een adres woont

   GBLT gebruikt de informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen hoeveel mensen er op een adres wonen.

   De basis voor het kunnen opleggen van een aanslagbiljet zuiveringsheffing is de verordening van het waterschap

   Het waterschap kent twee tarieven voor huishoudens:

   1. Tarief voor eenpersoonshuishouden is 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). U betaalt dit tarief als u alleen op een adres woont.
   2. Tarief voor meerpersoonshuishouden is 3 vervuilingseenheden (3 v.e.). U betaalt dit tarief als u met twee of meer personen op een adres woont.
  25. GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige

   Als er meerdere personen eigenaar zijn, wijst GBLT één iemand aan als belastingplichtige volgens het aanwijsbesluit.

   De overige eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.