Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in categorieën

Kies een onderwerp hieronder om het antwoord op uw vraag te vinden.

  1. Voor de waterschappen verzorgen wij alle waterschapsbelastingen

   Het gaat om de waterschapsbelastingen:

   • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor het lozen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater;
   • Watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in uw waterschap;
   • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor onderhoud en beheer in uw waterschap.

   Het verschilt per gemeente welke belastingen wij verzorgen

   Wij verzorgen daarnaast de WOZ-waarde voor de gemeenten die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Voor alle gemeenten verzorgen wij de onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Lees hier meer informatie over de belastingen per gemeente.

  2. Zuiveringsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap. Lees hier meer over zuiveringsheffing.

  3. Verontreinigingsheffing is een belasting die u betaalt voor het zuiveren van afvalwater

   Deze belasting wordt betaald door alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater. Het zuiveren van afvalwater gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties van uw waterschap.

  4. Deze belastingen verschillen op drie manieren

   Zo is er een verschil in wie moet betalen, waar de inkomsten naartoe gaan en de berekening van deze belastingen.

   Het verschilt wie deze belastingen moet betalen

   Zuiverings- en verontreinigingsheffing wordt betaald door gebruikers of beheerders van woonruimtes of bedrijfsruimtes. Watersysteemheffing wordt betaald door inwoners van steden en eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur. De watersysteemheffing voor inwoners noemt GBLT watersysteemheffing ingezetenen. Daarnaast is er watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur voor eigenaren van gebouwen, grond en/of natuur.

   Het verschilt waar de inkomsten voor deze belastingen naartoe gaan

   Met de inkomsten van zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zorgt uw waterschap ervoor dat afvalwater wordt gezuiverd. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En het op peil houden van grondwater en water in sloten en rivieren.

   Het verschilt hoe wij de te betalen belasting berekenen

   Bij zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing rekent GBLT met vervuilingseenheden. Bij watersysteemheffing rekent GBLT met een percentage van de WOZ-waarde bij gebouwen. Bij watersysteemheffing voor grond en/of natuur rekent GBLT met een vast bedrag per hectare.

  5. U ontvangt een belastingaanslag met daarop zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing

   Het hangt af van uw situatie of u een belastingaanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing ontvangt. Zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijf een aansluiting op het riool heeft. Heeft uw woning of bedrijf geen aansluiting op het riool? Dan ontvangt u een belastingaanslag verontreinigingsheffing.

  6. Onroerende-zaakbelasting is een belasting die u betaalt aan de gemeente

   Onroerende zaken zijn grond en/of gebouwde objecten. De gemeente kent drie soorten onroerende zaakbelasting:

   • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar woning;
   • Onroerende-zaakbelastingen eigenaar niet-woning;
   • Onroerende-zaakbelastingen gebruiker niet-woning.

   De onroerende-zaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde

   Het verschilt per soort belasting en gemeente hoe hoog dit percentage dit is. De gemeenteraad bepaalt waar de opbrengsten uit onroerendezaakbelasting aan worden besteedt.

  7. U heeft de uitnodigingsbrief nodig om digitale aangifte te regelen

   U ontvangt een brief als u digitaal aangifte moet doen. In deze uitnodiging staat het inlognummer en het wachtwoord. Het inlognummer en wachtwoord heeft u nodig om de digitale aangifte te openen. U vult het inlognummer in bij 'rolnummer'.

   U heeft de afrekening(en) van de waterleidingmaatschappij nodig

   Het gaat om de afrekening(en) over het jaar waarover u digitale aangifte moet doen. U kunt terecht bij uw waterleidingmaatschappij als er afrekeningen ontbreken. De afrekening(en) geven ons een beter beeld van uw waterverbruik.

   U heeft de standen van de watermeter(s) van uw bedrijf nodig voor het jaar waar u aangifte over doet

   Wij noemen watermeters ook wel tussenmeters. Met een watermeter kunt u aflezen hoeveel water u verbruikt heeft. Door de standen van de watermeters door te geven, weten wij hoeveel water u verbruikt heeft. Heeft u de brief, afrekeningen en watermeterstanden bij de hand? Regel hier uw digitale aangifte.

  8. U betaalt watersysteemheffing omdat u gebruiker bent van een woning

   U betaalt watersysteemheffing ingezetenen voor het kunnen wonen, werken en recreëren in het gebied van uw waterschap. Het maakt niet uit of u eigenaar of huurder bent van een woning. In de Waterschapswet staat dat u watersysteemheffing moet betalen als u ingezetenen bent. Ingezetenen is een ander woord voor inwoners. Door de inkomsten van watersysteemheffing kan uw waterschap onderhoud en beheer uitvoeren. Zoals beheer en onderhoud van dijken en watergangen. En grondwater en water in sloten en rivieren op peil houden.

   GBLT bepaalt watersysteemheffing per woonruimte op 1 januari van het belastingjaar

   Het maakt niet uit hoeveel mensen er in een woonruimte wonen bij watersysteemheffing ingezetenen. Wij sturen de belastingaanslag aan één persoon die op 1 januari van het belastingjaar staat ingeschreven op de woonruimte. Wij gebruiken informatie van de gemeente om vast te stellen wie er ingeschreven staat. Wij gebruiken het ‘besluit aanwijzing belastingplichtige’ om te bepalen welke persoon de belastingaanslag ontvangt. In dit besluit staat welke regels wij volgen om te bepalen wie een belastingaanslag ontvangt.

  1. Heeft u nu een belastingaanslag gekregen van een voorgaand jaar? En heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso?

   Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u een belastingaanslag van een voorgaand jaar en deze is nog niet betaald?

   Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Ook een betalingsregeling kunt u met automatische incasso betalen. Een betalingsregeling aanvragen kan:

   • Telefonisch via 088-064 55 55. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.
   • Schriftelijk. Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:
    • Naam, adres, woonplaats; 
    • Telefoonnummer en e-mailadres;
    • Het bankrekeningnummer waarvan u wilt betalen;
    • Het aanslagnummer of aanslagnummers waarvoor u een betalingsregeling vraagt;
    • In hoeveel delen u wilt betalen;
    • Uw handtekening..
  2. U heeft twee mogelijkheden

   Of in internetbankieren de gegevens controleren. Of betalen via Mijn Loket. Wij adviseren u om te betalen via Mijn Loket.

   1. U controleert ons rekeningnummer en naam in internetbankieren

    • Ons bankrekeningnummer is NL82 DEUT 0319 8046 15.
    • Onze naam is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Dit is GBLT uitgeschreven.
    • Via: https://gblt.nl/rekeningnummer-gblt kunt u deze informatie ook op ieder moment terugvinden.
    • Tip: Vergeet niet uw betaalkenmerk in te vullen bij betalen via uw internetbankieren.
   2. U betaalt met iDEAL of automatische incasso via Mijn Loket

    • Betaalt u via Mijn Loket? Dan vullen wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u in.
    • Wilt u betalen via iDEAL? Na inloggen krijgt u meteen de mogelijkheid om te betalen via iDEAL.
    • Wilt u betalen in delen? Na inloggen krijgt u de mogelijkheid om betalen in delen via automatische incasso aan te vragen
  3. U heeft meerdere mogelijkheden als het gaat om betalen. Lees meer informatie betalen

  4. De bankrekening van GBLT is NL82 DEUT 0319 8046 15

   Heeft uw bank naam- en rekeningnummercontrole? Dan ziet u onze organisatienaam volledig uitgeschreven staan. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Betaalt u een bedrag aan GBLT van buiten Europa? Dan moet u ook de BIC of Swift-code gebruiken. Dit is DEUTNL2N.

   Wilt u zelf toestemming voor betalen in delen regelen via uw bank?

   Dan heeft u een Incassant-ID nodig. Het Incassant-ID van GBLT is NL07ZZZ082053570000. Dit nummer vult u in als u toestemming geeft voor betalen in delen via automatische incasso via uw eigen bank.

  5. U kunt vanuit het buitenland betalen.

   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening binnen Europa? Dan heeft u alleen de IBAN nodig.
   • Wilt u betalen vanaf een bankrekening buiten Europa? Dan heeft u de IBAN en de BIC- of Swift-code nodig.
    • IBAN: NL82 DEUT 0319 8046 15
    • BIC of Swift: DEUTNL2N
  6. Wij raden u aan om in één keer te betalen via iDEAL

   U kunt betalen via iDEAL in Mijn Loket. Voordeel van betalen in Mijn Loket is dat wij het te betalen bedrag en uw betaalkenmerk voor u invullen. Na inloggen op Mijn Loket verschijnt gelijk de pagina waar u kunt betalen via iDEAL.

   Inloggen in Mijn Loket

   Zelf betalen via internetbankieren kan natuurlijk ook

   U kunt in in één keer betalen via uw bank. U heeft hiervoor drie dingen nodig:

   1. Het te betalen bedrag. Dit vindt u op uw aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel;
   2. Uw betaalkenmerk is uw aanslagnummer. Dit vindt u terug op uw aanslagbiljet, aanmaning of dwangbevel;
   3. De IBAN van onze bankrekening. Dit is NL82 DEUT 0319 8046 15.
    Onze naam bij deze bankrekening is Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.
  7. U krijgt het geld terug dat u teveel heeft betaald.

   Wij kijken wel eerst of u nog een bedrag aan ons moet betalen. Blijkt dat u nog een bedrag moet betalen? Dan gebruiken wij uw geld om het bedrag dat u nog moest betalen te verlagen. U krijgt hierover een brief van ons met meer informatie.

  8. U kunt betalen in delen

   U kunt uw belastingaanslag in delen betalen. Hiervoor moet u GBLT toestemming geven. Toestemming voor betalen in delen regelt u in Mijn Loket. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om een betalingsregeling vragen

   We maken de afspraak dat u de belastingaanslag zelf in delen aan GBLT betaalt. Lees meer over betalen in delen.

   U kunt om kwijtschelding vragen

   U kunt GBLT vragen om minder belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding aanvragen. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Voldoet u aan de regels voor kwijtschelding? Dan krijgt u van GBLT een brief. In deze brief staat of u nog belasting moet betalen. Lees meer over kwijtschelding aanvragen.

   Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het corona-virus?

   Samen met u zoeken wij graag naar passende betaalafspraken. Lees hier meer informatie.

  9. Voor ieder aanslagbiljet schrijft GBLT in delen een bedrag af van uw bankrekening

   Het kan dus voorkomen dat wij twee bedragen van uw rekening afschrijven:

   1. Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   2. Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Eén aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   Lees meer over betalen in delen

  10. Dit komt voor in twee situaties:

   1. U woont samen en wij hebben twee aanslagbiljetten gestuurd

    Wij kijken per adres wie de eigenarenbelastingen en de gebruikersbelastingen moeten betalen. Het komt voor dat deze personen van elkaar verschillen. Wij sturen dan twee aanslagbiljetten op twee verschillende namen. Het aanslagbiljet en de automatische incasso zitten vast aan een persoon. Hierdoor schrijft GBLT de bedragen af voor één aanslagbiljet en niet twee. Wij mogen de automatische incasso namelijk alleen koppelen aan een persoon en niet aan een adres. U kunt wel apart automatische incasso aanvragen voor het andere aanslagbiljet.

   2. De automatisch incasso is beëindigd door stornering

    U heeft uw bank gevraagd de betalen aan GBLT terug te storten. Of uw bank heeft uw betaling aan GBLT tegengehouden. Dit heet storneren. U krijgt hierover van ons een brief. Wilt u toch in delen betalen? Dan kunt u een betalingsregeling afspreken. Voor een betalingsregeling neemt u contact met ons op.

  11. Volgens de wet moet GBLT voor het kiezen van een bank een Europese aanbesteding doen

   De Deutsche Bank was één van de inschrijvers bij deze Europese aanbesteding. De keuze voor de Deutsche Bank is juridisch juist verlopen en daarom rechtsgeldig. De Deutsche Bank werkt als een soort tussenrekening(bank), de ontvangen belastingbedragen worden binnen een paar dagen overgemaakt op de bankrekeningen van de waterschappen. Dit zijn bankrekeningen bij de Nederlandse Waterschapsbank.

  12. Het aanslagnummer is uw betaalkenmerk en staat op uw aanslagbiljet

   Het incassant-ID vindt u op onze website.

   U kunt ook betalen via Mijn Loket

   Wilt u in Mijn Loket betalen in:

   • één keer? Betaal dan via iDEAL. Uw betaling krijgt dan automatisch de juiste gegevens mee;
   • delen? Geef dan toestemming voor het automatisch laten afschrijven van uw belastingaanslag in delen. Deze toestemming geldt voor deze belastingaanslag en belastingaanslagen in de toekomst.

   U regelt het betalen van uw aanslagbedrag via Mijn gegevens.

  13. Wij hebben de betaling niet kunnen koppelen aan de juiste belastingaanslag

   Door de privacywetgeving geven banken minder gegevens mee aan betalingen. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om een betaling te koppelen aan de juiste belastingaanslag. Wij krijgen alleen de naam en het nummer van de bankrekening door van de bank. Maakt u zelf het aanslagbedrag over en vult u daarbij geen of een onjuist betaalkenmerk in? Dan moeten wij de bijpassende belastingaanslag vinden op basis van het rekeningnummer en uw naam. De kans is dan groot dat GBLT geen uniek bijpassende belastingaanslag vindt. Wij storten het bedrag in dit geval terug naar de bankrekening van herkomst.

   Wat moet u doen?

   U moet het aanslagbedrag opnieuw overmaken met het juiste kenmerk. Het juiste kenmerk vindt u op uw aanslagbiljet en is gelijk aan het aanslagnummer. Wij raden u aan om te betalen via Mijn Loket, omdat het betaalkenmerk dan al voor u is ingevuld. U kunt via Mijn Loket betalen in delen via automatische incasso of in één keer via iDEAL.

  14. Als u een bezwaar indient en vraagt om uitstel van betaling, kan GBLT rente in rekening brengen

   U heeft het aanslagbedrag namelijk later betaald, doordat u heeft gevraagd om uitstel van betaling. Als er meer dan €23 rente betaald moet worden, stuurt GBLT u een brief met daarin het bedrag dat u aan rente moet betalen. Dit heet een rentebeschikking. 

  1. Rond de 26e van de maand haalt GBLT een bedrag van uw bankrekening.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso voor u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso nadat u het aanslagbiljet krijgt? Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in minder delen van uw bankrekening af. Het aantal delen hangt af van het moment dat uw toestemming voor automatische incasso is verwerkt.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  2. Voor ieder aanslagbiljet schrijven wij in delen een bedrag af van uw bankrekening

   Het kan dus voorkomen dat wij twee bedragen van uw bankrekening afschrijven:

   • Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
   • Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Een aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat. Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf aan GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  3. De toestemming voor automatische incasso geldt alleen voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat

   Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

   GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de vastgestelde beleidsregels. Het kan daarom voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen.

   Niet voor alle belastingsoorten is automatische incasso mogelijk. De parkeerbelasting van de gemeente Dronten kan niet automatisch in delen worden betaald.

  4. Heeft u nu een belastingaanslag gekregen van een voorgaand jaar? En heeft u GBLT toestemming gegeven voor automatische incasso?

   Dan schrijft GBLT af in tien gelijke delen. De datum waarop GBLT het bedrag van uw bankrekening haalt staat op uw aanslagbiljet. Dit is altijd rond de 26e van de maand.

   Heeft u een belastingaanslag van een voorgaand jaar en deze is nog niet betaald?

   Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Dit kan:

   • Schriftelijk. Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:
    • Naam, adres, woonplaats
    • Telefoonnummer en e-mailadres
    • Het bankrekeningnummer waarvan u wilt betalen
    • Het aanslagnummer of aanslagnummers waarvoor u een betalingsregeling vraagt.
    • In hoeveel delen u wilt betalen
    • Uw handtekening

   Ook een betalingsregeling kunt u in delen betalen met automatische incasso.

  5. U past het snelst uw rekeningnummer aan via Mijn Loket

   Voor het inloggen op Mijn Loket gebruikt u uw DigiD. Na inloggen wijzigt u in vijf stappen zelf uw bankrekening:

   1. U kiest voor wijzigen bij automatische incasso;
   2. U kiest de knop door naar wijzigen automatische incasso;
   3. U vult uw nieuwe rekeningnummer in;
   4. U kiest wijziging controleren;
   5. U controleert de wijziging. Om de wijziging definitief te maken kiest u voor wijziging versturen.

   U ziet een bevestiging als uw wijziging is gelukt. Vult u bij contactgegevens uw e-mailadres in? Dan krijgt u een extra bevestiging per e-mail. Het duurt maximaal twee dagen voordat u het nieuwe rekeningnummer in Mijn Loket ziet staan.

   Stuurt u liever een brief om uw rekeningnummer te veranderen?

   Stuur uw brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • het nummer van uw belastingaanslag;
   • het oude bankrekeningnummer;
   • het nieuwe bankrekeningnummer;
   • uw handtekening.
  6. Wij raden u altijd aan om automatisch in delen te betalen

   Zo weet u zeker dat u op tijd betaalt. Wilt u toch de automatische incasso stopzetten? Dan regelt u dit het snelst via Mijn Loket.

   Uw toestemming om automatisch betalen in delen zet u in vijf stappen stop via Mijn Loket.

   1. U kiest voor intrekken bij automatische incasso.
   2. U kiest de knop 'door' naar intrekken automatische incasso.
   3. U vinkt het hokje aan voor de zin ‘Ik zet de machtiging stop voor automatische incasso van mijn belastingen’;
   4. U kiest intrekking controleren.
   5. U controleert de intrekking. Om de intrekking definitief te maken kiest u voor 'intrekking verzenden'.

   Nadat u voor de knop wijziging versturen heeft gekozen, ziet u een bevestiging. Heeft u bij contactgegevens uw e-mailadres ingevuld? Dan krijgt u een extra bevestiging per e-mail.

   Lukt het stopzetten van de automatische incasso niet via Mijn Loket?

   Ga naar DigiD.nl voor hulp als u niet kunt inloggen. Kunt u daarna nog steeds niet inloggen? Dan kunt u een brief sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw naam en adres;
   • uw subjectnummer (deze vindt u bovenaan op uw aanslagbiljet);
   • het bankrekeningnummer;
   • dat u de toestemming voor automatische incasso intrekt;
   • uw handtekening.

   Let op na het intrekken van de toestemming om automatisch in delen te betalen, schrijft GBLT niet meer in delen van uw bankrekening af

   Als u nog een bedrag moet betalen aan GBLT, moet u dit in één keer overmaken. Dit regelt u het snelst via iDEAL in Mijn Loket.

  7. Heeft u GBLT toestemming gegeven om uw belastingaanslag automatisch in delen te betalen?

   Dan schrijft GBLT uw belastingaanslag in tien delen van uw bankrekening af.

   Wilt u in meer dan tien delen betalen?

   Dan kunt u bellen met onze klantenservice. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 9.00 en 17.00 uur.

   Let op: Vraagt u GBLT om uw belastingaanslag in meer dan tien delen van uw bankrekening af te schrijven? Dan kan het voorkomen dat GBLT in het volgende jaar een aantal maanden twee bedragen van uw bankrekening afschrijft. Dit komt omdat u dan de belastingaanslag van het nieuwe jaar weer heeft ontvangen.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen

   Heeft u een brief gekregen van Cannock Chase?

   Neem dan contact op met Cannock Chase voor het maken van betaalafspraken.

   Lees hier meer informatie over Cannock Chase

  8. Als u de deelbetaling van uw betalingsregeling niet betaalt, stuurt GBLT een brief.

   Wat moet u doen?

   U heeft 14 dagen om te betalen. Zet het subjectnummer in de omschrijving van de betaling. Dit nummer staat in de brief.

   Betaalt u niet binnen veertien dagen? Dan vervalt de betaalafspraak. U moet het totale openstaande bedrag in één keer moet betalen. Het is dan niet meer mogelijk om nog een keer een betaalafspraak te maken voor dezelfde belastingaanslag(en).

  9. Uw toestemming voor betalen in delen stopt in twee situaties

   1. Wij konden een bedrag niet afschrijven van uw rekening

   Het niet kunnen afschrijven van een bedrag komt in dit geval door:

   • een blokkade op uw bankrekening;
   • zelf intrekken van de toestemming; of
   • een vervallen rekeningnummer.

   GBLT krijgt alleen van de bank een bericht dat de afschrijving niet is gelukt. U moet de belastingaanslag in één keer betalen.

   Wilt u een belastingaanslag weer in delen betalen? Dan moet u opnieuw toestemming regelen voor automatische incasso.

   2. Het betalen in delen stopt voor een belastingaanslag als afschrijven twee keer niet lukt

   Kon GBLT twee keer het bedrag niet van uw rekening halen? Of heeft u zelf twee keer een bedrag teruggehaald (storneren)? Dan moet u het openstaande bedrag in één keer betalen.

   Voor een volgende belastingaanslag hoeft u niet te doen. Die belastingaanslag schrijft GBLT weer in delen van uw bankrekening.

   Wat moet u doen in beide situaties?

   U moet binnen veertien dagen het hele openstaande bedrag betalen.

   • U kunt kiezen om het bedrag in één keer over te maken. Dit regelt u makkelijk via iDEAL in Mijn Loket.
   • U kunt om een betalingsregeling vragen. Neem contact op met GBLT voor het regelen van een betalingsregeling. Betaalt u niet op tijd? Dan kunt u een aanmaning van ons krijgen. Een aanmaning is een herinnering dat u moet betalen. Een aanmaning kost u geld.

   Lees hier meer informatie over een betalingsregeling.

  10. De automatische incasso gaat volgende maand gewoon door

   Betalen is nu een keer niet gelukt. Daarom krijgt u deze brief. Wij sturen u deze brief ter informatie.

   U hoeft niets te doen

   De volgende maand schrijft GBLT weer van uw bankrekening af. U hoeft het bedrag niet in een keer te betalen.

   Let op het niet betaalde deel wordt verdeeld over de maanden die nog overblijven

   Hierdoor wordt het maandbedrag hoger. Bijvoorbeeld u betaalt bijvoorbeeld €100,- per maand en moet nog drie maanden betalen. Lukt het niet om één keer te incasseren? Dan verdelen wij de €100,- over de twee maanden die overblijven. Het maandbedrag wordt dan €150,-.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  1. U krijgt een officiële brief met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat of u wel, geen of voor een deel kwijtschelding krijgt. U krijgt deze beschikking per post. Staat in de beschikking dat u geen kwijtschelding krijgt? Dan staat de afwijsreden in de beschikking. Er staat dan ook voor welke datum u de belastingaanslag moet betalen.

  2. Gemeenten en waterschappen mogen eigen regels vaststellen

   In de wet staan regels voor het berekenen of iemand kwijtschelding kan krijgen. In de wet staat ook dat gemeenten en waterschappen voor een klein deel eigen regels vast mogen stellen. Gemeenten gebruiken meestal iets ruimere regels dan waterschappen. Hierdoor kan het zijn dat u van de gemeente wel kwijtschelding krijgt en van het waterschap niet.

  3. U kunt extra informatie uploaden via Mijn Loket of sturen per post.

   U stuurt uw gegevens het snelst via Mijn Loket

   Hiervoor logt u in met uw DigiD en daarna:

   • kiest u onder Mijn aanslagen de belastingaanslag waar u kwijtschelding voor heeft aangevraagd;
   • kiest u in het scherm dat verschijnt, voor aanvullende gegevens kwijtschelding aanleveren;
   • krijgt u soms de vraag om uw contactgegevens te controleren. Na deze controle kiest u voor de knop door naar aanleveren aanvullende gegevens kwijtschelding;
   • kunt u in het scherm dat verschijnt bijlagen toevoegen via de knop bladeren. Daarnaast kunt u in het veld eronder een toelichting geven als u dat wenst;
   • verstuurt u de documenten aan GBLT door de knop Documenten uploaden te kiezen.

   De informatie kunt u per post sturen aan GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle.

   U heeft veertien dagen om de extra informatie naar GBLT te sturen

   Stuurt u de extra informatie niet binnen deze termijn?  Dan wijzen wij uw aanvraag af. 

  4. U kiest voor automatisch toetsen in de toekomst

   GBLT laat volgend jaar automatisch door het Inlichtingenbureau toetsen of u kwijtschelding krijgt. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag krijgt u een brief. In deze brief staat dat u:

   • automatisch kwijtschelding krijgt; of
   • géén automatische kwijtschelding kunt krijgen. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u uw belastingaanslag van GBLT heeft gekregen.
  5. U kunt in beroep gaan als u het oneens bent met de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

   Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief aan het Dagelijks Bestuur van GBLT. Het adres is postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar waarvoor u kwijtschelding aanvraagt;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u het oneens bent met de beslissing op kwijtschelding;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   U krijgt binnen 13 weken een uitspraak op uw beroep.

  6. U kunt alsnog om kwijtschelding vragen

   Wij schrijven geen geld van uw rekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. Kwijtschelding vraagt u zelf aan via Mijn loket. Of u kunt voor een kwijtscheldingsformulier met ons bellen.

   Zelf kwijtschelding aanvragen via Mijn Loket 

   U kunt kwijtschelding aanvragen via de pagina Mijn gegevens. U landt standaard op deze pagina na het inloggen. Kies bij Kwijtschelding voor 'Aanvragen' om uw aanvraag te starten. Bekijk meer informatie over kwijtschelding.

   Inloggen Mijn Loket

  7. U krijgt uitstel van betalen tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   U krijgt een ontvangstbevestiging als uw kwijtscheldingsaanvraag bij ons binnen is.

  8. U kunt kwijtschelding aanvragen zodra u de belastingaanslag van 2020 heeft ontvangen

   Kwijtschelding vraagt u het snelst en makkelijkst aan via Mijn Loket. U logt hiervoor in met uw DigiD. In het scherm kiest u voor kwijtschelding aanvragen.

   Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden

   Het hangt onder andere af van uw inkomen, vermogen en woonlasten. U moet er ook rekening mee houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend wordt.

  9. Er zijn drie verschillende situaties mogelijk bij kwijtschelding

   U heeft een verzoek om kwijtschelding gedaan

   Tijdens de behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag krijgt u uitstel van betaling. Heeft u toestemming gegeven voor betalen in delen via automatische incasso? Dan wordt deze stopgezet. U betaalt pas wanneer u van GBLT de beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag heeft gekregen. Wilt u niet dat het betalen in delen wordt stopgezet? Neem contact met ons op. 

   U heeft voor een deel of géén kwijtschelding gekregen

   U krijgt van ons een brief waarin staat dat kwijtschelding voor een deel is toegekend of is afgewezen. Moet u nog een bedrag betalen? Dan moet dit bedrag binnen tien dagen na de datum (de dagtekening) van de brief op de bankrekening van GBLT staan. Het hangt van uw situatie af, hoe u betalen regelt:

   • U heeft toestemming gegeven voor het betalen in delen via automatische incasso. Dan hoeft u niets te doen. De betaling wordt opnieuw opgestart. Het bedrag dat u nog moet betalen, wordt verdeeld over de overgebleven maanden.*
   • U wilt betalen in delen via automatische incasso. GBLT verdeelt het bedrag dat u nog moet betalen over de overgebleven maanden.* U regelt uw toestemming voor het betalen in delen het snelst via Mijn Loket
   • U wilt geen toestemming geven voor het betalen in delen via automatische incasso. U moet binnen tien dagen na dagtekening van de brief betalen. Wij raden u aan om via Mijn Loket te betalen. Het betaalkenmerk en juiste bedrag is dan alvast voor u ingevuld.

   *Let op: gaat het om een te betalen bedrag in delen van een belastingaanslag van een vorig jaar zoals 2019? U kunt alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Lees hier meer informatie over een betalingsregeling.

   U heeft kwijtschelding gekregen

   Is uw verzoek om kwijtschelding toegewezen? Dan hoeft u verder niets te doen. Heeft u tijdens de afhandeling van de kwijtscheldingsaanvraag een deel of het hele aanslagbedrag betaald? U krijgt terug wat u teveel heeft betaald.

  10. U krijgt uitstel van betalen tijdens behandeling van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij schrijven geen geld van uw bankrekening tijdens het behandelen van uw aanvraag. U krijgt een brief met de beslissing over uw kwijtscheldingsaanvraag. In deze brief staat ook of en welk bedrag u moet betalen.

   Moet u een bedrag betalen?

   Staat er in de brief met de beslissing dat u een bedrag moet betalen? Dan starten wij betalen via automatische incasso opnieuw op. Het te betalen bedrag verdelen wij over de overgebleven maanden. Zorgt dit voor een te hoog bedrag per maand in uw situatie? Dan kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Lees hier meer informatie over de betalingsregeling.

   Wilt u een bedrag van een vorig jaar in delen gaan betalen?

   U kunt een bedrag van een vorig belastingjaar alleen in delen betalen via een betalingsregeling. Bijvoorbeeld de belastingaanslag van 2019. Hiervoor neemt u contact met ons op.

  11. GBLT gebruikt gegevens die u geeft bij het doen van uw kwijtscheldingsaanvraag

   Wij vragen informatie over uw persoonlijke en financiële omstandigheden zoals inkomen, vermogen en woonlasten. Deze informatie gebruikt GBLT alléén om te beoordelen of u kwijtschelding kunt krijgen. 

   In sommige gevallen worden uw gegevens gestuurd aan het Inlichtingenbureau

   Het Inlichtingenbureau controleert dan of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Op basis van die uitslag, ontvangt u een brief:

   • met (gedeeltelijke) toewijzing van kwijtschelding; of
   • waarin wij vragen om meer gegevens op te sturen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of u kwijtschelding krijgt of niet.

   Lees hier meer informatie over het Inlichtingenbureau.

  1. Wij vragen u de belastingaanslag aan ons terug te sturen

   Terugsturen regelt u in twee stappen:

   1. Schrijf op de envelop ‘retour afzender, ontvanger is verhuisd’. Heeft u een nieuw adres van de ontvanger? Schrijf dit adres dan ook op de envelop;
   2. Stop de envelop in de brievenbus. Een postzegel is niet nodig.
  2. Koopt u in de loop van het belastingjaar een andere woning? Dan kunt u voor uw nieuwe woning per brief een WOZ-beschikking opvragen

   U kunt de WOZ-beschikking opvragen zodra u bij het Kadaster als eigenaar geregistreerd bent. Wilt u een WOZ-beschikking aanvragen voor Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen of Bunschoten? Dan kunt u bij GBLT een WOZ-beschikking aanvragen. U vindt onze adresgegevens onderaan deze pagina. Wilt u een WOZ-beschikking voor een woning in een andere gemeente? Ga naar uw gemeente of belastingorganisatie die de WOZ verzorgt.
    

  3. U geeft de verhuizing van uw bedrijf per brief door aan GBLT

   In de brief zet u uw oude en nieuwe adres. U stuurt de brief aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw verhuizing ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  4. De belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) gaat uit van de situatie op 1 januari

   Heeft u na 1 januari uw woning verkocht en/of bent u na die datum verhuisd? Dan krijgt u nog een belastingaanslag OZB voor uw oude woning. In de meeste gevallen verrekent de notaris de OZB bij de verkoop van een woning met de nieuwe eigenaar.
    

  5. Wij vragen u om uw verhuizing door te geven aan uw gemeente

   U hoeft niets aan ons door te geven. Wij krijgen uw verhuizing automatisch door van de gemeente. 

    

   Verhuist uw bedrijf? Dan geeft u dit wel door aan GBLT

   Het verhuizen van een bedrijf moet u aan GBLT doorgeven. Dit kan via brief of Mijn Loket. Een brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  6. Verhuizing heeft geen invloed op watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

   De persoon die op 1 januari eigenaar is van een gebouw of stuk grond, moet het hele jaarbedrag betalen. Verkoopt u uw gebouw of grond? De notaris geeft dit door aan het Kadaster. GBLT ontvangt de wijziging van het Kadaster. In de meeste gevallen verrekent de notaris de belastingaanslag met de koper(s) op de verkoopakte. Uw notaris kan u meer vertellen over het verrekenen van de belastingaanslag met de koper(s).

  7. Verhuizing heeft geen invloed op de watersysteemheffing ingezetenen

   U betaalt een vast bedrag per huishouden per 1 januari van het belastingjaar. Op uw nieuwe adres hoeft u datzelfde jaar dan geen watersysteemheffing ingezetenen meer te betalen.

  8. U verhuist naar een adres waar u geen belastingen hoeft te betalen zoals een verzorgingstehuis

   • De gebruikersbelastingen voor de woonruimte van uw vorige adres worden verminderd vanaf de datum van verhuizing.
   • U krijgt géén vermindering voor watersysteemheffing ingezetenen.

   GBLT stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat welk bedrag u terug krijgt. Heeft u deze brief niet ontvangen? Geef uw verhuizing alsnog door aan GBLT via Mijn Loket. Of door een brief te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. Noem in uw brief de datum van verhuizing en uw nieuwe woonsituatie.

  1. U hoeft het overlijden niet aan GBLT te melden

   Overlijden van een persoon wordt automatisch via de gemeente doorgegeven aan GBLT. Indien van toepassing stuurt GBLT een brief met een vermindering.

   De meeste belastingsoorten worden verminderd na het overlijden

   Er zijn een twee belastingsoorten die niet wordt verminderd:

   • Watersysteemheffing ingezetenen. Deze belastingaanslag wordt opgelegd met de peildatum 1 januari van het jaar. Bij overlijden na 1 januari wordt het aanslagbedrag niet verminderd.
   • Eigendomsaanslagen van gemeente of waterschap. Deze belastingaanslagen worden opgelegd met peildatum 1 januari van een jaar. Deze bedragen worden na overlijden niet verminderd.

   GBLT zorgt ervoor dat de belastingaanslag wordt verminderd met het juiste bedrag

   Is het volledige bedrag al betaald? Wij betalen het teveel betaalde bedrag terug. Wordt er betaald in delen met automatische incasso? Dan verlagen wij het maandbedrag automatisch.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  2. Heeft u partner toestemming geven voor het automatisch betalen in delen?

   Dan schrijft GBLT de bedragen automatisch af totdat de belastingaanslag is betaald. Het overlijden van uw partner geeft de gemeente automatisch aan ons door. In uw situatie:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van uw overleden partner opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgt u bericht van op naam van ‘de erven van’;
   • krijgt u een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  3. GBLT mag een automatische incasso na een overlijden niet overzetten naar een partner of medebewoner

   Dit mag niet volgens de wet op de privacy. Wij sturen een brief met een vermindering van de belastingaanslag naar de “erven”.

   Blijft er nog een te betalen bedrag over na het overlijden?

   Dan loopt de automatische incasso door tot het hele belastingbedrag is betaald. Dit is maximaal tien termijnen.

   Woont er na het overlijden nog iemand in de woning?

   GBLT stuurt dan een nieuw aanslagbiljet naar de oudste persoon die nog in het huis woont. Wil deze persoon ook automatisch betalen in delen? Dan moet deze persoon hier zelf toestemming voor geven.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

  4. U hoeft geen melding van het overlijden bij GBLT te maken

   De eventuele vermindering van de belastingsoort zuiveringsheffing door het overlijden van deze persoon, verwerkt GBLT automatisch.

   In de wet staat tot wanneer u een belastingaanslag krijgt

   Voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt dat het bedrag dat op 1 januari is vastgesteld, voor dat jaar betaald moet worden. Dit geldt dus ook bij het overlijden van de persoon op naam waarvan het aanslagbiljet is verstuurd.

   Bijvoorbeeld iemand overlijdt op 3 februari. Dan is voor de watersysteemheffing ingezetenen het gehele jaarbedrag dat op 1 januari van dat jaar is vastgesteld, betaald moet worden. De zuiveringsheffing wordt verminderd vanaf het moment van overlijden.

   Staat het eigendom in het Kadaster alleen op naam van de overledene?

   Dan kan het Kadaster alleen een wijziging doorvoeren als er een notariële akte wordt afgegeven. Dit regelt u bij de notaris. Was u beiden eigenaar? Dan kunt u een verzoek tot naamswijziging aanvragen via Mijn Loket. Vanaf volgende jaar wordt het aanslagbiljet dan op uw naam gezet.

  5. Wij vragen u het openstaande bedrag te betalen

   Het overlijden van uw familielid geeft de gemeente automatisch aan ons door. Blijft er iemand achter die ingeschreven staat op hetzelfde adres bij de gemeente? Dan:

   • wordt de oude belastingaanslag op naam van de overledene opnieuw bekeken en mogelijk verminderd. Hier krijgen ‘de erven van’ bericht van;
   • krijgt die persoon een nieuwe belastingaanslag over het resterend aantal maanden van het jaar.

   De toestemming voor betalen in delen via automatische incasso zetten wij niet over naar de achterblijvende persoon.

   Er moet opnieuw een machtiging voor automatische incasso worden gegeven door de achterblijvende persoon.

   Lees hier meer informatie over betalen in delen.

   Heeft u de nalatenschap verworpen?

   Neem dan contact op met GBLT.

  1. U heeft voor Mijn Loket een inlogmiddel nodig van minimaal eHerkenning Niveau 2+

   Wilt u weten welk eHerkenning niveau het beste bij uw bedrijf past? Doorloop het stappenplan op eHerkennning.nl. Met dit stappenplan stelt u vast welk eHerkenning betrouwbaarheidsniveau u het beste kunt aanschaffen.

   Er zijn verschillende aanbieders van eHerkenning inlogmiddelen

   U vindt de aanbieders van eHerkenningsmiddelen via eherkenning.nl/leveranciersoverzicht. De leveringstermijn van het inlogmiddel is meestal een paar dagen na aanvraag.

  2. Heeft u betalingsproblemen door de gevolgen van het coronavirus?

   Heeft u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd via de website van GBLT en hiervan een bevestiging per brief gekregen? Dan ontvangt u rond 20 augustus een brief hoe verder na 31 augustus.

   Heeft u na 31 augustus 2020 moeite met uw belasting betalen door de gevolgen van het coronavirus? Neem dan contact op met GBLT voor het maken van passende betaalafspraken. 

   Voor persoonlijke belastingen kunt u om kwijtschelding vragen

   Kwijtschelding is niet mogelijk voor de belastingen voor ondernemers en zzp'ers. Wel kunt u om kwijtschelding vragen van persoonlijke belastingen. Lees hier meer informatie over kwijtschelding.

   Blijkt dat u niet voldoet aan de regels voor kwijtschelding?

   Wij kijken graag samen met u naar een passende oplossing.

   Lees hier meer informatie over moeite met betalen.

  3. De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte

   Alles wat geen woonruimte is, is een bedrijfsruimte. Indien u van mening bent toch geen bedrijfsruimte te hebben, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, Postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  4. U geeft een verhuizing van uw bedrijf door aan GBLT en de Kamer van koophandel

   Bij de Kamer van Koophandel kunt u uw verhuizing van uw bedrijf doorgeven via een webformulier. Aan GBLT kunt u een brief sturen. Of u geeft de adreswijziging van uw bedrijf door via Mijn Loket.

  5. De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven wordt opgelegd aan de gebruiker van een bedrijfsruimte

   Deze gebruiker wordt afgeleid uit de registers van de Kamer van Koophandel en/of degene die als gebruiker geregistreerd staat bij de drinkwatermaatschappij. Indien u onterecht als gebruiker bent aangemerkt, dient u bezwaar te maken tegen de aanslag via Mijn Loket of een schriftelijk bezwaarschrift te sturen naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle.

  6. U moet aangifte doen als u een aangiftebiljet ontvangt

   Indien het bedrijf in de loop van het heffingsjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dient het aangiftebiljet wel ingevuld te worden. Indien u het gehele jaar geen gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte, dan kunt u dit (eveneens) aangeven op het aangiftebiljet.

  7. Dan kunt u bezwaar maken

   Dit moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet doen via Mijn Loket.

  8. Als u geen gebruiker meer bent, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

   Indien het aangiftebiljet foutief verzonden is, verzoeken wij u om het biljet retour afzender te sturen met daarop de reden van retour.

  9. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   Of u kunt per brief  bezwaar maken. Uw brief stuurt u naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB te Zwolle.

  10. U geeft de wijziging van uw bedrijf aan GBLT door via Mijn Loket of brief

   Voor Mijn Loket gebruikt u eHerkenning om in te loggen. Geeft u uw wijziging per brief door? Stuur de brief dan aan postbus 1098, 8001 BB Zwolle. Vergeet u niet uw wijziging ook door te geven aan de Kamer van Koophandel?

  11. U moet het bedrijf te laten beëindigen/uitschrijven bij de Kamer van Koophandel

   Ook moet u dit bij GBLT kenbaar maken via Mijn Loket of schriftelijk. Als het bedrijf jaarlijks een aangifte ontvangt, dient u wel aangifte te doen als u een deel van het belastingjaar nog gebruik heeft gemaakt van de bedrijfsruimte. Als er in het hele belastingjaar geen gebruik meer heeft plaats gevonden, kunt u dit aangeven op het aangiftebiljet.

  12. Het hangt af van uw situatie of u digitale aangifte moet doen

   Heeft het bedrijf in (een deel van) het belastingjaar nog gebruik gemaakt van de bedrijfsruimte? Dan moet u digitale aangifte doen. Heeft er in het geheel geen gebruik meer plaatsgevonden? Geef dit dan aan op het aangiftebiljet.

   Inloggen digitale aangifte

  13. U moet digitaal aangifte doen, omdat er eventueel wijzigingen in de bedrijfsvoering plaats hebben gevonden.

  14. U moet altijd aangifte doen als u een uitnodiging krijgt

   U moet aangifte doen binnen één maand na datum van de uitnodiging. Doet u dit niet op tijd? Dan sturen wij u een aanmaning om aangifte te doen. Reageert u daarna nog niet? Dan stelt GBLT de belastingaanslag (ambtshalve) vast en moet u een boete betalen.

   Maakt u bezwaar?

   Ook dan moet u op tijd uw digitale aangifte doen.

   Inloggen digitale aangifte

  15. U hoeft niets te doen

   De aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven leggen wij op voor het afvoeren van afvalstoffen op riolering of oppervlaktewater. De aanslag berekenen wij aan de hand van het verbruik door de gebruiker. Door uit te gaan van het verbruik door de gebruiker, wordt rekening gehouden met een verbruiksperiode korter dan het belastingjaar. Dit betekent dat wij rekening houden met het feit dat u de bedrijfsruimte niet het gehele jaar in gebruik heeft gehad.

  16. U vraagt het aantal m³ na bij uw waterleidingsbedrijf

   U gebruikt de eind(jaar)afrekening van uw waterleidingsbedrijf van het jaar waarvoor u aangifte doet. Doet u aangifte over 2020? Dan gebruikt u de afrekening over de periode 2019-2020.

    

  17. Neemt een nieuwe eigenaar uw bedrijf over? Dan geeft u dit door aan de Kamer van Koophandel en GBLT

   Bij GBLT kunt u de verkoop van uw bedrijf doorgeven via Mijn Loket of per brief. De nieuwe eigenaar is zelf verantwoordelijk om zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel en bij GBLT.

  18. De belastingaanslag schrijven wij in maandelijkse termijnen af

   Dit geldt voor de voorlopige en definitieve belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar overblijft na ontvangst van uw machtiging.

  19. U krijgt een uitnodiging als u digitale aangifte moet doen

   Bedrijven krijgen een uitnodiging tot het doen van digitale aangifte.

   Direct digitaal aangifte doen

  20. Bronnering of sanering is een (tijdelijke) onttrekking van grondwater

   Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater om het grondwaterpeil tijdelijk te verlagen bij bouwprojecten of graafwerkzaamheden. U moet zuiverings- of verontreinigingsheffing betalen als u afvoert of loost vanuit een bronnering, sanering of grondwateronttrekking

   Iedereen die water afvoert op een riolering of loost op een oppervlaktewaterlichaam, betaalt zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing

   Daarom betaalt u ook zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing als u bronneringswater, saneringswater of grondwater afvoert of loost. U betaalt:

   • zuiveringsheffing als u water afvoert op een riolering;
   • verontreinigingsheffing als u water loost op een oppervlaktewaterlichaam. Voorbeelden van oppervlaktelichamen zijn een sloot, rivier of meer.

   U berekent de hoogte van uw aanslag door het aantal vervuilingseenheden te vermenigvuldigen met het tarief

   De hoogte van de belastingaanslag hangt af van de vervuiling van het afvalwater. Ook in grondwater- of bronneringswater zit vervuiling. Het aantal vervuilingseenheden berekent u door de hoeveelheid water dat u afvoert of loost te vermenigvuldigen met de coëfficiënt. De coëfficiënt is voor:

   • Drents Overijsselse Delta 0,0010
   • Rijn en IJssel 0,0010
   • Vechtstromen 0,0010
   • Vallei en Veluwe 0,0010
   • Zuiderzeeland 0,0016

   Deze coëfficiënt geldt alleen als u het water vanuit uw bronnering of sanering afvoert of loost in dezelfde samenstelling waarin u dit heeft opgepompt of weggepompt. Gebruikt u bijvoorbeeld grondwater in uw bedrijfsproces of huishouden? Dan mag u het aantal vervuilingseenheden niet op deze manier bepalen.

   Uw waterschap stelt de tarieven per vervuilingseenheid vast in de belastingverordening

   Bekijk hier een overzicht van de tarieven voor waterschapsbelasting. De tarieven voor de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing zijn binnen hetzelfde waterschap gelijk.

   Rekenvoorbeeld

   Voor een bouwproject in het gebied van waterschap Vechtstromen is in het kalenderjaar 2019 150.000 m3 grondwater weggepompt en afgevoerd op de gemeentelijke riolering. De heffing wordt dan berekend via vier stappen:

   1. Bepaal of u zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing moet betalen?
    Het water is afgevoerd op de gemeentelijke riolering. Hiervoor betaalt u zuiveringsheffing.
   2. Bepaal het aantal vervuilingseenheden
    De werkzaamheden hebben plaatsgevonden in het gebied van waterschap Vechtstromen dus moet u de hoeveelheid afgevoerd water vermenigvuldigen met coëfficiënt 0,0010. Er is 150.000 m3 afgevoerd. Het aantal vervuilingseenheden bedraagt: 150.000 m3 x 0,0010 = 150 vervuilingseenheden.
   3. Bepaal de hoogte van het tarief
    Voor de zuiveringsheffing in het gebied van het waterschap Vechtstromen is voor het heffingsjaar 2019 het tarief vastgesteld op € 50,45 per vervuilingseenheid.
   4. Berekenen hoogte van de belastingaanslag
    De hoogte van de aanslag is:
    150 vervuilingseenheden x € 50,45 = € 7.567,50
   Meer informatie over het beleid van GBLT voor bronneringen en saneringen?

   Bekijk de ‘beleidsregel berekening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing inzake bronneringen en saneringen'. De informatie hierboven is gebaseerd op deze beleidsregel.

  21. U kunt per persoon die bij u staat ingeschreven een hoeveelheid water aftrekken op ingenomen water

   Per persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u 48m³ aftrekken van de hoeveelheid water die u heeft ingenomen. Over het restant krijgt u dan een belastingaanslag voor de bedrijfsruimte. Dit geldt alleen als er een gemeenschappelijke watermeter is voor zowel de woon- als de bedrijfsruimte.

  22. U krijgt een aanslagbiljet wanneer u kamers verhuurt en de bewoners 1 of meerdere voorzieningen moeten delen

   Met voorzieningen bedoelen wij badkamer, toilet en kookgelegenheid. De bewoners hebben dan namelijk geen zelfstandige woonruimte. Daardoor moet GBLT de eigenaar een belastingaanslag bedrijfsruimte sturen. Bij kamerverhuur is de eigenaar en/of verhuurder namelijk verplicht om de zuiveringsheffing te betalen. ‘Bedrijfsruimte’ is de wettelijke omschrijving voor alle ruimtes die geen zelfstandige woonruimten zijn.

  23. Staat het bedrijf niet in het lijstje waterklassetabel? Dan valt het bedrijf waarschijnlijk in klasse 8 (0,023 v.e./m³)

   Deze klasse is namelijk bedoeld voor overige bedrijven. Zoals een kantoorruimte.

  24. Heeft u twee aanslagen voor hetzelfde bedrijf met verschillende aanslagnummers voor hetzelfde adres en over dezelfde periode gekregen?

   Dan kunt u bezwaar maken via Mijn Loket. Let op heeft u een woning en een bedrijf op hetzelfde adres? U krijgt voor zowel de woonruimte en de bedrijfsruimte een aanslagbiljet. In dat geval wordt u niet dubbel aangeslagen.

  1. De WOZ-waarde die is vastgesteld per waardepeildatum 1 januari geldt voor het daarop volgende belastingjaar

   Een verbouwing in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op deze waarde. De verbouwing zal wel van invloed zijn op de WOZ-waarde vanaf het volgende belastingjaar.

  2. De gemeente geeft verlaging van de WOZ-waarde aan GBLT door

   Zodra de nieuwe WOZ-waarde van de gemeente bij GBLT bekend is, vermindert GBLT de belastingaanslag watersysteemheffing. U krijgt van GBLT een brief van deze vermindering. Het eventueel teveel betaalde bedrag betaalt GBLT aan u terug.

  3. U heeft geen taxatierapport nodig als u het oneens bent met de WOZ-waarde

   Een taxatierapport heeft in de bezwaarfase geen toegevoegde waarde voor uw bezwaar. Wel is het van belang dat GBLT weet wat de onderhoudstoestand en het luxeniveau van de woning is. Bij de waardering maakt GBLT gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen worden getaxeerd. Geeft u aan dat de gegevens over uw woning niet kloppen? Dan zal een (onafhankelijke) taxateur een en ander beoordelen en aanpassen. De modelmatig bepaalde waarde wordt hierop daarna via het taxatiemodel aangepast.

  4. De taxateur van GBLT berekent de waarde van uw woning

   Een taxateur is een expert op het gebied van woningen. Hij gebruikt hier vastgestelde rekenmethodes voor. De manier waarop hij dat doet staat in de wet. De taxateur kan op twee manieren de grootte van uw woning of bedrijfspand meten. Hij berekent:

   • de gebruikersoppervlakte (m²); of
   • de bruto inhoud (m³)

   In speciale meetinstructies staat hoe de taxateur moet meten

   Deze meetinstructies zijn vastgesteld door De VNG, Vastgoedpro, VBO Makelaar, NVM en de Waarderingskamer. Klik hiervoor de meetinstructie voor gebruikersoppervlakte en bruto-inhoud.

   Vanaf 2022 meten taxateurs de gebruikersoppervlakte (m²)

   Vanaf 2022 is het wettelijk verplicht dat taxateurs bij het vaststellen van de waarde van de woning de gebruikersoppervlakte (m²) gebruiken. Voorheen gebruikten zij de bruto inhoud (m³) van een woning in de berekening van de waarde. Om de waarde van uw woning vast te stellen moet eerst duidelijk zijn wat de taxateur moet meenemen in de berekening. Dat staat in de regels van de Wet WOZ. De grootte van uw woning is een van de zaken die een taxateur moet meenemen bij het vaststellen van de waarde.

  5. Bij de taxaties zijn de waarden via modellen bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd

   De waarde is bepaald door gebruik te maken van uitgebreide vastgoedgegevens. De gemeente en GBLT hebben de beschikking over veel informatie van een pand voor de waardebepaling. Hierbij zijn de gerealiseerde verkopen, foto’s van panden en informatie uit geografische informatiesystemen een goede basis. Al deze informatie wordt vastgelegd in het taxatiesysteem, zodat een inpandige opname meestal niet nodig is.

   GBLT verzamelt en registreert dus alle marktgegevens zoals verkoopcijfers en huur- en vraagprijzen

   Deze gegevens komen vooral van het Kadaster. Daarnaast verzamelt GBLT gegevens uit publicaties van makelaars, uit vaktijdschriften, uit kranten en van internet. Deze informatie vult het GBLT aan met de gegevens van de bouwvergunning. 

   Taxaties die wel plaatsvinden, voert GBLT volgens de regels uit

   Deze regels staan in de Wet WOZ. De Waarderingskamer houdt streng toezicht dat de waardebepaling juist gebeurt.

  6. U regelt bezwaar maken bij GBLT gratis en snel via Mijn Loket

   U kunt bij GBLT bezwaar maken op de WOZ-waarde van een onroerende zaak, zoals een woning en bedrijfspand. Dit kan voor een onroerende zaak in de gemeente Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Wilt u bezwaar maken voor de WOZ-waarde van een onroerende zaak in een andere gemeente? Ga naar de organisatie die gemeentebelastingaanslag stuurt. Dit kan uw gemeente zijn of een belastingorganisatie.

   Bezwaar maken kan via brief of Mijn Loket

   Bij bezwaar maken via Mijn Loket heeft u 15 minuten om een pagina in te vullen. Lees hier meer over bezwaar maken bij GBLT. Blijkt dat de waarde meer dan 20% afwijkt van de vastgestelde waarde? Dan bestaat het recht op een verlaging. Maakt iemand namens u bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Een machtiging is een brief met uw handtekening waarop staat dat iemand iets namens u mag doen.
   Kunt u niet in Mijn Loket? Print dan het bezwaarformulier WOZ-waarde en stuur deze aan GBLT
    

   Bezwaar op de WOZ-waarde hoeft alleen bij de organisatie die de WOZ-waarde vaststelt

   U hoeft niet apart bezwaar te maken bij iedere organisatie die de WOZ-waarde gebruikt. U hoeft bijvoorbeeld dus niet los bezwaar te maken op de WOZ-waarde bij de Belastingdienst. Andere organisaties worden geïnformeerd over de afwikkeling. Eventueel opgelegde aanslagen op basis van de onjuiste waarde worden aangepast. U krijgt daarvan automatisch bericht.

  7. Voor het controleren of de WOZ-waarde klopt kunt u het taxatieverslag bekijken in Mijn Loket 

   De WOZ-waarde is vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari. Dit is de waardepeildatum. U krijgt een idee van de juiste waarde door de WOZ-waarde van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. In het taxatieverslag staan verkoopprijzen van rond de waardepeildatum verkochte vergelijkbare woningen die gebruikt zijn om de WOZ-waarde van uw woning te onderbouwen.

   Denkt u zelf een beter vergelijkbare woning te weten die rond de peildatum is verkocht?

   Dan kunt u de verkoopprijs van die woning opvragen via het Kadaster. Bij het Kadaster kunt u ook een koopsommenoverzicht krijgen tegen betaling. Hierin ziet u welke woningen zijn verkocht in uw postcodegebied.

  8. U kunt uw WOZ-beschikking inzien via uw aanslagbiljet in Mijn Loket.

  9. GBLT stelt de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast.

  10. Bij taxaties zijn de waarden modelmatig bepaald waarbij de taxateurs controles hebben uitgevoerd

   Bij de waardebepaling voor kantoren en bedrijven wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Om de waarde van een pand te bepalen, gaat GBLT uit van de huurprijs per vierkante meter. Deze huurprijs wordt vermenigvuldigd met het bruto vloeroppervlakte van het pand en met een kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor is een factor waarmee een huurprijs wordt vertaald in een waarde.

   Er zijn specifieke factoren voor elk type kantoor of bedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met zaken als leegstand, bouwwijze en onderhoud

   Dit betekent dat voor elk kantoor of bedrijf een kapitalisatiefactor is bepaald. De basis van de waarden voor de diverse kapitalisatiefactoren bepalen de taxatiedeskundigen van GBLT door het uitvoeren van een analyse van marktgegevens. Hierbij vergelijken zij huurprijzen met verkoopcijfers van dezelfde panden en berekenen basiswaarden. Huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor vindt u op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, indeling en voorzieningen.

  11. Bij de taxatie gaat GBLT uit van de:

   1. "waarde in het economische verkeer". Hiervoor kijkt GBLT naar de vrije verkoopwaarde van een onroerende zaak, beoordeeld naar de marktsituatie op de waardepeildatum 1 januari van vorig jaar. Deze vrije verkoopwaarde komt tot stand na beoordeling van onder andere vergelijkbare verkoopcijfers en factoren zoals kwaliteit, onderhoud en ligging van de onroerende zaak;.
   2. fictie dat de onroerende zaak op 1 januari vorig jaar leeg verkocht is en onmiddellijk in gebruik zou worden genomen. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden.

   Bij de taxatie is verder de toestandspeildatum van de onroerende zaak van belang

   Hierbij gaan wij uit van de toestand van de onroerende zaak op 1 januari van het voorgaande jaar. Is in de periode van 1 januari vorig jaar tot 1 januari van dit jaar een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging geweest (artikel 18 van de Wet WOZ) ? Dan houdt GBLT rekening met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari van dit jaar.

  12. U hoeft geen bezwaar bij GBLT te maken over uw WOZ-waarde

   U heeft juist gehandeld door bij de gemeente in bezwaar te gaan. De gemeente geeft het aan GBLT door als uw WOZ-waarde is verminderd. GBLT vermindert daarna de belastingaanslag volgens de nieuwe WOZ-waarde. U krijgt bericht van GBLT als wij uw belastingaanslag verminderen.

   U moet de belastingaanslag binnen twee maanden betalen

   De belastingaanslag die u van ons heeft gekregen moet u voor de vervaldatum betalen. Stelt de gemeente u in het gelijk? Dan betaalt GBLT het te veel betaalde bedrag aan u terug. U krijgt van GBLT dan een beschikking waarin het verminderingsbedrag van de belastingaanslag staat.

  13. Voor de waardebepaling mag GBLT om informatie vragen bij eigenaren en/of gebruikers van te taxeren panden

   Daarnaast mag GBLT op grond van artikel 31 van de Wet WOZ gegevens opvragen bij derden. Er staat in het besluit gegevensverstrekking Wet WOZ onder welke voorwaarden dat kan.

  14. U mag de toegang niet zomaar weigeren aan een WOZ-taxateur

   Voor het uitvoeren van de Wet WOZ geldt de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit betekent dat een eigenaar, gebruiker of belanghebbende van een object verplicht moet meewerken aan de waardebepaling. Hier zijn wel regels voor. Deze regels staan in de Algemene wet op binnentreden. In deze wet is de hoofdregel dat de persoon die wenst binnen te treden:

   • zich voorafgaand aan het binnentreden legitimeert;
   • aan de bewoner meedeelt waarom hij wil binnentreden;
   • uitdrukkelijk toestemming vraagt om binnen te treden.

   Voor de waardebepaling volgens Wet WOZ moet GBLT beschikken over alle relevante kenmerken van de objecten binnen de gemeente

   Veel gegevens zijn bekend bij GBLT. Of zijn van buitenaf waar te nemen. Om een compleet beeld te krijgen vindt er soms een inpandige opname plaats.

  15. Is uw onroerende zaak na de waardepeildatum van 1 januari gebouwd, verbouwd of nog in aanbouw of verbouw?

   Dan kijkt GBLT naar de toestand van uw pand op 1 januari van het volgende jaar. Datzelfde geldt als bijvoorbeeld uw pand of een deel daarvan gesloopt is. Dan houdt GBLT rekening met de gevolgen van de sloop of afbraak. U kunt dit nalezen in artikel 18 van de Wet WOZ.

   De WOZ-waarde is altijd gebaseerd op de waarde die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum 1 januari van het vorige jaar

   Op deze manier wordt iedereen gelijk behandeld, zodat iemand met een vergelijkbaar pand dezelfde belasting betaalt.

  16. De WOZ-waarde is veranderd, omdat GBLT de WOZ-waarde elk jaar opnieuw bepaalt

   Daarbij kijkt GBLT niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Wel kijkt GBLT naar de:

   • verkoopcijfers van vergelijkbare woningen bij u in de buurt van rond 1 januari 2019;
   • eigenschappen van uw woning en hoe uw woning eruit ziet per 1 januari 2020.

   Stijgt de verkoopprijs van vergelijkbare woningen bij u in de buurt? Dan stijgt ook uw WOZ-waarde. GBLT kijkt niet naar gemiddelde stijgingen van verkoopprijzen van huizen. Dat komt omdat die gemiddelden geen rekening houden met de eigenschappen van uw huis.

   De eigenschappen van uw huis zijn dus van belang voor de WOZ-waarde

   Zo kijken wij naar wat voor woning u heeft. Misschien zijn bij u in de buurt vrijstaande woningen duurder geworden en rijtjeshuizen niet.
   Of andersom. Daarnaast kijken we naar de grootte van uw woning, het onderhoud en de buurt waar uw woning staat. Bouwt, verbouwt of renoveert u uw woning bijvoorbeeld? Dan heeft dit invloed op het bepalen van de WOZ-waarde. Net als het kopen van een extra stuk grond bij uw huis.

   Bent u benieuwd naar hoe wij de WOZ-waarde in uw situatie hebben bepaald?

   Bekijk het taxatieverslag onder Mijn documenten in Mijn Loket. In dit taxatieverslag vindt u de vergelijkbare woningen die wij hebben gebruikt om de WOZ-waarde mee te bepalen.

  17. De maximale huurprijs van zelfstandige en sociale huurwoningen, is van invloed op de WOZ-waarde

   Daarom staat de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet voor de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten.

   U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde

   Bent u huurder van een zelfstandige, sociale woning? Dan kunt u bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Voor het bezwaar moet u aangeven of u een zelfstandige of sociale huurwoning heeft. U kunt op de website van de Rijksoverheid zien of u een zelfstandige huurwoning heeft

   U kunt het taxatieverslag over de WOZ-waarde inzien via Mijn Loket

   U kunt het taxatieverslag van uw woning inzien via Mijn Loket. Inloggen in Mijn Loket doet u met uw DigiD. .

   Er zijn meerdere factoren van invloed op de maximale huurprijs van uw huurwoning

   De WOZ-waarde van de gehuurde woning is slechts een van de factoren die invloed heeft op de maximale huurprijs. U kunt op de website van de Huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen. Op deze manier kunt u zien wat een verlaging van de WOZ-waarde betekent voor de maximale huurprijs. Wilt u bezwaar maken tegen een te hoge huurprijs? Dan gaat u hiervoor naar de verhuurder of de Huurcommissie.

  18. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij drie belastingen

   Het gaat om de:

   • inkomstenbelasting voor het eigenwoningforfait; 
   • erfbelasting;
   • vermogensrendementsheffing voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen".

   Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor informatie.

  19. GBLT hanteert de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB)

   Alleen de eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen zoals bedrijven worden nog in de OZB betrokken. De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven. Behalve op al dan niet verplichte vrijstellingen. Er zijn twee soorten vrijstellingen:

   1. De objecten die in het kader van de Gemeentewet zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, zoals weiland of landbouwgrond. Voor deze objecten hoeft GBLT geen WOZ-waarde te bepalen, omdat deze ook zijn vrijgesteld in de Wet WOZ.
   2. De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening zijn vrijgesteld. Deze objecten moeten wel getaxeerd worden, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente en de heffing van het Waterschap.

   GBLT gebruikt de WOZ-waarde ook voor de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken.

  20. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken

   De WOZ-waarde gebruiken wij om de onroerende-zaakbelasting te bepalen. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het opleggen van sommige waterschapsbelastingen. In Mijn Loket kunt u de WOZ-waarde van uw woning bekijken. Lees hier meer over de WOZ-waarde van uw woning.

  21. Heeft u een niet-woning met een woongedeelte met een waarde van minder dan 70 procent van de totale waarde van de onroerende zaak?

   Dan is er voor de onroerende zaakbelastingen sprake van een niet-woning. Dit is bijvoorbeeld zo voor boerderijen en winkels. Voor deze onroerende zaken moet u dus de belasting voor niet-woningen betalen. Er is bij wet bepaald dat u geen gebruikersbelasting hoeft te betalen voor het woongedeelte van deze onroerende zaken.

  22. Van niet-woningen bepaalt GBLT de waarde op de vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer

   Dit gebeurt voor onroerende zaken waarvan geen of weinig transacties op de markt plaatsvinden. GBLT bepaalt de vervangingswaarde door de waarde van de grond op te tellen bij de waarde van de opstal. Voor de waarde van de grond gebruikt GBLT een vergelijkingsmethode waarbij rekening wordt gehouden met de bestemming van de onroerende zaak. De waarde van de opstal wordt gesteld op de herbouwwaarde, gecorrigeerd met een factor wegens technische veroudering, wegens functionele veroudering of voor ondoelmatigheid.

  23. De Waarderingskamer houdt toezicht op een juiste uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

   De Waarderingskamer zorgt onder andere voor waarborging van de uniformiteit van taxaties. Hiervoor moet GBLT kwaliteitsanalyses en voortgangsrapportages sturen aan de Waarderingskamer. Ook voert de Waarderingskamer jaarlijks controles uit. Kijk hier voor meer informatie over de Waarderingskamer.
    

  24. Een onroerende zaak bestaat uit de grond en wat daarop is gebouwd

   Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoren en kerken. Zaken die eenvoudig verplaatst kunnen worden zijn geen onroerende zaken, zoals boten. Het verschil is van belang voor de heffing van bijvoorbeeld de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen.
    

  25. Een WOZ-beschikking is een officieel document waar de vastgestelde waarde van een onroerende zaak op staat

   U krijgt aan het begin van ieder belastingjaar een nieuwe beschikking. De WOZ-waarde staat op de belastingaanslag die u krijgt. In de beschikking staat:

   • over welke onroerende zaak de beschikking gaat;
   • de eigenaar/gebruiker van de onroerende zaak;
   • welke waarde is vastgesteld;
   • de waardepeildatum.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de gemeentebelastingen. Op deze manier ziet u meteen welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de onroerendezaakbelastingen.
    

  26. Een waardepeildatum is de datum naar welk moment uw onroerende zaak is gewaardeerd

   Als waardepeildatum voor het belastingjaar geldt 1 januari van het voorgaande belastingjaar.

   Toestandsdatum is gelijk aan de waardepeildatum tenzij uw woning is veranderd

   De waarde van een onroerende zaak dient in het kader van de Wet WOZ te worden bepaald naar de:

   • waarde die de onroerende zaak op de waardepeildatum had;

   • situatie waarin de onroerende zaak zich op die datum bevond.

   Dit is slechts anders wanneer zich er tussen de waardepeildatum en het begin van het heffingstijdvak wijzigingen hebben voorgedaan. Wijzigingen zoals bouw, verbouw, wijziging van bestemming, verbetering en afbraak. In die situatie wordt als toestandsdatum het begin van het heffingstijdvak gehanteerd. Dit kunt u ook nalezen in artikel 18, lid 3 van de Wet WOZ. In beginsel is de (fysieke) toestandsdatum dus gelijk aan de waardepeildatum. Tenzij de hierboven genoemde wijzigingen zich in de tussenliggende periode hebben voorgedaan.

  27. In de beschikking staat:

   •  over welke onroerende zaak de beschikking gaat;
   • de belanghebbende (eigenaar/gebruiker) van de onroerende zaak;
   • welke waarde is vastgesteld;
   • de waardepeildatum;.

   De WOZ-beschikking krijgt u samen met de gemeentebelastingen. Op deze manier ziet u meteen welke gevolgen de WOZ-waarde heeft voor de onroerendezaakbelastingen.

  28. In het taxatieverslag van een onroerende zaak staat:

   • aanduiding van de onroerende zaak;
   • kadastrale gegevens;
   • kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. Zoals soort onroerende zaak, de grootte hiervan en het bouwjaar.

   Het taxatieverslag geeft inzicht in de aansluiting op de markt

   Dit gebeurt bij:

   • woningen door vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen;
   • niet-woningen door het weergeven van de opbouw van de taxatie. De opbouw van de taxatie kan zijn huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijven, kantoren, kerken en scholen.

   Bekijk uw taxatieverslag via Mijn Loket of de Berichtenbox van MijnOverheid

   Direct inloggen in Mijn Loket

  29. Vastgoedgegevens zijn onder andere de gegevens over de inhoud van de woning, de oppervlakte van het bedrijf, het bouwjaar, de grondoppervlakte

   Ook overige gegevens, zoals de garage en de berging, vallen hieronder.

  30. Elke belanghebbende krijgt van GBLT een WOZ-beschikking

   GBLT ziet elke eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak als belanghebbende. Een belanghebbende krijgt van GBLT een beschikking als zij op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker zijn. Uitzondering zijn de gebruikers van woningen. Reden hiervoor is dat de onroerende-zaakbelasting voor gebruik van woningen sinds 2006 is afgeschaft.

   Een belanghebbende voor het eigendom is degene die het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht

   Gaat het in uw situatie om een beperkt recht zoals vruchtgebruik of erfpacht? Dan wordt u als belanghebbende gezien. Heeft een onroerende zaak een juridische en een economische eigenaar? Dan krijgt de juridische eigenaar de beschikking. 

   Voor het bepalen van de eigenaar gaat GBLT uit van de gegevens in het Kadaster

   GBLT wijkt alleen af van deze gegevens als u kunt bewijzen dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon/instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking staan. Zijn er meerdere eigenaren of gebruikers? Dan mag GBLT één van hen aanwijzen als belanghebbende.

  31. Iedereen die een WOZ-beschikking heeft gekregen, kan het taxatieverslag van zijn eigen pand inzien via Mijn Loket

   GBLT verstrekt het taxatieverslag van uw pand niet aan derden. Wel kan een belanghebbende de WOZ-waarde van een bepaalde onroerende zaak opvragen. Hij kan deze waarde alleen opvragen als hij een 'gerechtvaardigd belang' kan aantonen. Het gerechtvaardigd belang geldt niet voor elk willekeurig object. Maar slechts voor maximaal zes vergelijkbare objecten.

  1. Gaat het om een bezwaar over waterschapsbelasting?

   U kunt het best eerst bellen met 088-064 55 55. U kunt dan vragen waarom u nog geen besluit heeft gekregen. Krijgt u geen antwoord dat u tevreden stelt? Dan kunt u gebruik maken van uw recht om GBLT schriftelijk in gebreke te stellen. U stelt GBLT dan in gebreke omdat u geen besluit op uw bezwaar heeft gekregen. In dat geval moet GBLT binnen veertien dagen het besluit nemen. Daarna heeft u recht op een dwangsom voor iedere dag dat GBLT in gebreke is, met een maximum van 42 dagen. De dwangsom bedraagt:

   • de eerste veertien dagen € 23,00 per dag;
   • de daarop volgende veertien dagen € 35,00 per dag; en
   • daarna € 45,00 per dag voor de derde periode van veertien dagen.

   Het maximum bedrag is totaal € 1.442,00.

   Let op GBLT kan in twee gevallen de afhandelingstermijn opschorten

   Opschorten betekent stopzetten. Wij kunnen de afhandeltermijn stopzetten als GBLT:

   • u om extra informatie heeft moeten vragen.
   • u om andere redenen in de gelegenheid heeft gesteld om verzuimen te herstellen

   Zijn er goede redenen om het bezwaar aan te houden? Bijvoorbeeld omdat er later een beter overwogen besluit kan worden genomen? Dan vraagt GBLT u daarmee in te stemmen. In dat geval wordt de termijn ook gestopt.

   Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet wij in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   Wij moeten het bezwaar afhandelen in hetzelfde jaar dat u een bezwaar heeft ingediend. Stuurt u uw bezwaar op de WOZ-waarden in de laatste zes weken van het jaar? Dan geldt deze regel niet.

  2. U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met GBLT via Mijn Loket

   U maakt bezwaar op belastingaanslagen en beschikkingen waar u het mee oneens bent. Bij GBLT kunt u bezwaar maken via Mijn Loket voor:

   • de belastingaanslag;
   • de kosten van de aanmaning;
   • de kosten van het dwangbevel;
   • de rentebeschikking;
   • de WOZ-waarde voor de gemeenten Dronten, Nijkerk, Leusden, Zwolle, Bunschoten en Dalfsen.

   U regelt het indienen van een bezwaar het snelst via Mijn Loket

   Heeft u geen toegang tot Mijn Loket? U kunt ook een brief sturen met:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • de datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag of de beschikking waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.

   .

   Bent u niet tevreden over de manier waarop GBLT u heeft behandeld?

   Dan kunt u een klacht melden. Lees hier meer over klacht melden
    

  3. Een bezwaar tegen een WOZ-beschikking moet GBLT in hetzelfde kalenderjaar afhandelen

   GBLT moet het bezwaar voor de WOZ-waarde afhandelen in hetzelfde jaar als dat u het bezwaar heeft ingediend. Uitzondering is als u het bezwaar in de laatste zes weken van het jaar instuurt. Dan geldt de regel niet dat het bezwaar in hetzelfde jaar moet worden afgehandeld.

  4. U moet binnen zes weken een bezwaar indienen

   GBLT gebruikt de datum op het aanslagbiljet als start. Stuurt u uw bezwaar zes weken of later na de datum op het aanslagbiljet? Dan gelden twee voorwaarden:

   • GBLT past alleen de WOZ-waarde aan, als deze meer dan 20% te hoog is. Daarbij geldt een minimum bedrag van € 5.000,-.
   • Bezwaren die na vijf jaar ingediend worden, neemt GBLT niet meer in behandeling.

   Deze voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd in Art.2 Uitvoeringsbesluit Wet WOZ.

   Hieronder vindt u twee voorbeelden als u na zes weken bezwaar indient

   U bent het hier niet mee eens en u dient na de termijn van zes weken een bezwaar in.

   Voorbeeld 1

   Stel de WOZ-waarde van uw woning is vastgesteld op € 150.000,-. Dan mag GBLT de WOZ-waarde alleen aanpassen als deze € 120.000,- of lager is. Het bedrag van € 120.000,- is namelijk 20% lager dan de € 150.000,-. Het verschil in bedrag (€ 150.000,- min € 120.000,-) is € 30.000,- en daarmee hoger dan € 5.000,- (het minimumbedrag).

   Voorbeeld 2

   Stel u heeft een garagebox van € 15.000,- . Na uw bezwaar stelt GBLT de waarde vast op € 11.000,-. Dan past GBLT de WOZ-waarde niet aan, omdat het verschil € 4.000,- is. Dit bedrag is minder dan het minimum bedrag van € 5.000,-

  5. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   U stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u de volgende gegevens:

   • uw voor- en achternaam en uw adres;
   • datum dat u de brief schrijft;
   • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
   • of u uitstel van betaling wilt voor de kosten van de aanmaning of dwangbevel waar u het mee oneens bent;
   • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
   • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief;
     

   U krijgt geen uitstel van betaling voor uw belastingaanslag bij een bezwaar tegen de kosten

   U moet de belastingaanslag wel betalen. U kunt in één keer of in delen betalen. Lees hier meer informatie over betalen

  6. U moet de belastingaanslag betalen als u bezwaar maakt

   U dient een bezwaarschrift in. Dan moet u betalen voor de vervaldatum die op de belastingaanslag staat.

   Wilt u wel uitstel van betaling?

   Geef aan dat u uitstel van betalen wil bij het bezwaar maken. GBLT geeft alleen uitstel van betalen voor het bedrag waar u bezwaar voor maakt. Maakt u bijvoorbeeld bezwaar tegen de aanmaankosten en vraagt u om uitstel van betalen? Dan krijgt u alleen uitstel van betalen voor de aanmaankosten.

  7. Wij raden u aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken

   U kunt tot 5 jaar na de datum op de belastingaanslag of beschikking bezwaar maken. 

   Krijgt GBLT uw bezwaar binnen zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking?

   Dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak van GBLT. Daarna heeft u deze mogelijkheid niet.

   Stuurt u uw bezwaar zes weken na de datum op de belastingaanslag of beschikking of later?

   Dan verklaart GBLT uw bezwaar niet ontvankelijk. Dit betekent dat u te laat bent met uw bezwaar. Wel nemen wij uw bezwaar wel ‘ambtshalve’ in behandeling.
   Een medewerker kijkt dan of de belastingaanslag of beschikking waar u bezwaar op maakte juist is. Blijkt dat de belastingaanslag of beschikking onjuist was? Dan is het mogelijk dat u geld van GBLT terugkrijgt.

   Regel bezwaar maken direct via Mijn Loket

   Maakt u bezwaar via GBLT? Dan krijgt GBLT uw bezwaar direct nadat u een bevestiging krijgt in Mijn Loket. U krijgt altijd een reactie op uw bezwaar via brief. Deze brief vindt u ook terug in Mijn Loket. U kunt uw bezwaar ook per brief sturen. Lees hier welke informatie in een bezwaar hoort .

  8. U moet rente betalen als u na de datum (de vervaldatum) op het aanslagbiljet betaalt

   Ook als u om uitstel van betalen heeft gevraagd. Dit wordt automatisch uitgerekend nadat uw betaling door GBLT is verwerkt. Hoe later u betaalt, hoe hoger bedrag aan rente wordt. U betaalt alleen rente als het rentebedrag meer is dan € 23,00.

   Lees hier meer informatie over invorderingsrente.

  9. Wij raden u aan om bezwaar te maken

   Het is uw eigen keus of u wel of geen bezwaarschrift indient. Maar waarom zou u geen bezwaar maken? Voor uw rechtszekerheid is dit namelijk beter. Bent u het niet eens met de beslissing van GBLT op uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Deze mogelijkheid heeft u anders niet. Het is daarvoor wel belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn is zes weken na de datum op het aanslagbiljet. Ga voor het indienen van een bezwaar naar Mijn Loket .

  10. U kunt direct bezwaar maken via Mijn Loket

   Als u het oneens bent met de belastingaanslag, geeft u dit aan. U logt hiervoor in op Mijn Loket met uw DigiD of eHerkenning. Op deze manier geeft u het snelst aan ons door dat u het oneens bent met uw belastingaanslag.

   Bij geen toegang tot Mijn Loket, kunt u schriftelijk uw bezwaar indienen

   1. U print het bezwaarformulier WOZ-waarde uit, vult deze in en stuurt deze aan GBLT. Download het bezwaarformulier WOZ-waarde.
   2. Of u stuurt een brief waarin u bezwaar maakt naar GBLT, afdeling KCC/bezwaren, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. In deze brief zet u:
    • uw voor- en achternaam en uw adres;
    • datum dat u de brief schrijft;
    • aanslagnummer en belastingjaar van de belastingaanslag waar u het oneens mee bent;
    • of u uitstel van betaling wilt voor de belastingaanslag waar u het mee oneens bent;
    • een uitgebreide omschrijving waarom u bezwaar maakt tegen de belastingaanslag;
    • bewijsstukken. Een kopie van deze bewijsstukken stuurt u mee met uw brief.
  1. U ontvangt een aanmaning als u niet op tijd betaalt

   U heeft twee maanden na de datum (de dagtekening) op het aanslagbiljet om het belastingbedrag aan GBLT te betalen. De dag dat dit bedrag op de bankrekening van GBLT moet staan, heet de vervaldatum. De dagtekening en de vervaldatum staan op het aanslagbiljet.

   Lees hier meer informatie over de aanmaning

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees hier meer informatie over moeite met betalen.

  2. U ontvangt een dwangbevel van GBLT als u niet op tijd betaalt

   U heeft 14 dagen na de datum (de dagtekening) op de aanmaning om het openstaande belastingbedrag te betalen. Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op de aanmaning. Betaalt u alleen het openstaande belastingbedrag en niet de kosten van de aanmaning? Ook dan krijgt u een dwangbevel.

   Lees hier meer informatie over het dwangbevel.

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees hier meer informatie over moeite met betalen.

  3. U ontvangt een hernieuwd bevel als u niet op tijd betaalt

   U heeft twee dagen na de datum (de dagtekening) op het dwangbevel om het openstaande belastingbedrag te betalen. Het totaalbedrag dat u moet betalen staat op het dwangbevel. Betaalt u alleen de openstaande belastingbedrag en niet de kosten van het dwangbevel? Ook dan krijgt u een hernieuwd bevel.

   Lees hier meer informatie over het hernieuwd bevel.

   Kunt u het aanslagbedrag samen met de kosten niet betalen?

   Lees hier meer informatie over moeite met betalen.

  4. Om beslag te mogen leggen op bijvoorbeeld uw woning of bankrekening, is een rechtsgeldig document nodig. Dit heet een hernieuwd bevel tot betalen. 

   Het hernieuwd bevel dat u ontvangt is rechtsgeldig als het door de deurwaarder aan u is betekend

   De deurwaarder komt op uw adres. Hij geeft u het hernieuwd bevel of laat dit achter in de brievenbus. Om beslag te kunnen leggen hoeft hij niet naar de rechter.

   Lees hier meer informatie over het hernieuwd bevel.

  5. U heeft de belastingaanslag op de vervaldatum niet of niet volledig betaald?

   Dan stuurt GBLT eerst een aanmaning. Hiervoor rekent GBLT kosten.

  6. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een aanmaning, dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw eigendommen of inkomen innemen. Dit heet beslag leggen.

   Lees hier meer informatie over niet op tijd betalen.

  7. Soms moet u rente betalen

   Dit heet invorderingsrente. U krijgt hierover een brief nadat u aan GBLT heeft betaald.

   Lees hier meer informatie over invorderingsrente.

  8. U kunt het telefoonnummer nog een keer bellen en een bericht inspreken

   De deurwaarder neemt dan contact met u op.

  9. Heeft u niet of niet volledig betaald nadat u van GBLT u een dwangbevel of hernieuwd bevel heeft gekregen?

   Dan kan GBLT uw inkomen of eigendommen innemen. Dit heet beslag leggen.

   Lees hier meer informatie over niet op tijd betalen.

  10. Neem contact op met Cannock Chase uit Druten

   U kunt Cannock Chase bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 088-116 82 22. Of stuur een e-mail naaraipost@ccc.nl. Het is niet mogelijk om een betalingsregeling bij GBLT te vragen.

   Lees hier voor meer informatie over Cannock Chase.

  1. De belastingaanslag staat op naam van de persoon die volgens het aanwijsbesluit is bepaald

   Uw partner kan een verzoek indienen voor het wijzigen van de tenaamstelling. Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen. U krijgt bericht of wij de naam van de belastingaanslag aanpassen.

  2. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket

   In het bezwaarschrift geeft u de reden van leegstand aan. Of u de belastingaanslag moet betalen, hangt af van uw situatie en de belastingaanslag.
    

  3. U gebruikt uw DigiD voor inloggen op de Berichtenbox van MijnOverheid

   Heeft u een smartphone of tablet? Overweeg om de app te gebruiken. U kunt dan een pincode instellen om de Berichtenbox te openen. U kunt de Berichtenbox app downloaden in de:

    App Store (Apple)

    

   Google Play Store (Android)

  4. Eigendom belast met een beperkt recht betekent dat er sprake kan zijn van opstal, erfpacht of vruchtgebruik

   Het aanslagbiljet wordt dan gestuurd naar degene die belanghebbende is volgens dat beperkte recht. Dit is in de Waterschapswet geregeld.

  5. GBLT heeft u aanslagbiljetten gestuurd over meerdere jaren

   Bij de aanslagbiljetten is een begeleidende brief meegestuurd. Hierin wordt uitgelegd dat uit controle naar voren is gekomen dat GBLT deze aanslagbiljetten nog niet eerder heeft gestuurd.

   In de wet is vastgelegd dat GBLT tot drie jaar terug aanslagbiljetten mag opleggen. U kunt dit nalezen op http://wetten.overheid.nl in artikel 11 lid 3 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen.
    

  6. U kunt meerdere aanslagbiljetten van GBLT in één jaar krijgen

   Dit komt omdat GBLT zowel belastingaanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen oplegt, als de belastingaanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur.

  7. Wij vragen u om deze belastingaanslag naar ons terug te sturen

   Kunt u hierbij een korte notitie meesturen, waarin u vermeldt waarom u de belastingaanslag terugstuurt?

  8. U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag via Mijn Loket.

  9. Het is mogelijk dat de belastingaanslag aan meerdere personen opgelegd wordt

   GBLT bepaalt wie de aanslag krijgt. Hiervoor heeft GBLT regels gemaakt.

   Wilt u de belastingaanslag op uw naam?

   Stuur een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. U ondertekent deze brief samen met de persoon die de belastingaanslag nu krijgt. U krijgt bericht of wij de naam van de belastingaanslag kunnen aanpassen.

  10. Het is niet mogelijk de tenaamstelling te veranderen

   Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken. Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. Het Kadaster noemt nu als eigenaren:

   • natuurlijke personen, zoals maten en/of vennoten;
   • rechtspersonen, zoals BV's of NV's.

   GBLT neemt deze gegevens jaarlijks van het Kadaster over

   Het aanslagbiljet kan daardoor dus niet op naam van een VOF, CV of maatschap gezet worden.

  11. U kunt vermindering krijgen voor de zuiveringsheffing als u alleen woont

   Let op: dit is iets anders dan alleenstaand met kinderen. Dit kan als u op 1 januari van het belastingjaar alleen woont, maar ook als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt. GBLT krijgt automatisch bericht als er een uitschrijving plaatsvindt bij de Basisregistratie Personen (BRP); bijvoorbeeld bij overlijden of echtscheiding. U krijgt ongeveer 8 weken na deze uitschrijving van ons een bericht met de vermindering.

   U kunt geen vermindering krijgen voor de watersysteemheffing ingezetenen

   Dit is een vast bedrag per woonruimte. Het aantal mensen dat in een woning woont, maakt voor deze belasting niets uit.

  12. U neemt contact op met GBLT als informatie op het aanslagbiljet niet klopt

   Wij zoeken voor u uit wat er aan de hand is en zorgen voor een oplossing. Het hangt af van uw situatie wat deze oplossing is. Wij kunnen u:

   • vragen om naar de juiste organisatie te gaan om gegevens te laten aanpassen. Dit komt omdat wij uw gegevens van deze organisatie krijgen. Alleen deze organisatie mag deze gegevens aanpassen. Bijvoorbeeld voor het aanpassen van uw privégegevens zoals uw huisadres gaat u naar uw gemeente. Voor het aanpassen van uw bedrijfsinformatie gaat u naar de Kamer van Koophandel.
   • adviseren om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag. Bijvoorbeeld omdat het aanslagbedrag mogelijk verandert.
  13. De eigenaren belasting moet u nog wel betalen

   Ook als u niet meer woont op dat adres.

  14. In de meeste gevallen is het niet mogelijk twee losse aanslagbiljetten te ontvangen voor uw woning en uw bedrijf

   U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

   • Uw voor- en achternaam;
   • Uw adresgegevens;
   • Uw telefoonnummer.
   • Uw aanslagnummer.
   • De kadastrale aanduiding / object.
     
  15. Voor de informatie op het aanslagbiljet gebruiken wij informatie uit basisregistraties

   In een basisregistratie staan gegevens over een bepaald onderwerp. Een basisregistratie is officieel door de overheid aangewezen. Het is verplicht voor andere overheidsorganisaties om de informatie uit een basisregistratie over te nemen. Een overheidsorganisatie mag alleen die informatie zien die nodig is om hun werk te kunnen uitvoeren.

   GBLT gebruikt vijf basisregistraties voor de informatie op het aanslagbiljet

   Hieronder vindt u een uitleg per basisregistratie:

   1. Basisregistratie personen (BRP). De gemeente beheert de gegevens in de Basisregistratie personen. In deze basisregistratie staan uw namen, geboortedatum en woonadres. 
   2. Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster beheert de gegevens in de Basisregistratie Kadaster. In deze basisregistratie staan kaarten met de verdeling, eigenschappen en eigenaren van het land en panden in heel Nederland. Bijvoorbeeld de perceeloppervlakte en de eigenaar van een perceel.
   3. Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).Het Kadaster beheert de gegevens en stelt de gegevens beschikbaar. In deze basisregistratie staan de gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.
   4. Handelsregister (HR). De Kamer van Koophandel beheert de gegevens in het handelsregister. In dit register staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties.
   5. Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). In deze basisregistratie staan de regels over het wat en hoe de waardering van onroerende zaken moet plaatsvinden. De WOZ-gegevens zelf staan niet in deze basisregistratie. De WOZ-gegevens zijn in het beheer van de gemeente of de overheidsorganisatie die WOZ uitvoert. GBLT voert de WOZ uit namens de gemeenten Zwolle, Bunschoten, Nijkerk, Leusden, Dronten en Dalfsen. Lees meer over WOZ door GBLT.

   Ga voor meer informatie over basisregistraties naar de website van de rijksoverheid.

  16. Uw belastingaanslag vindt u in de inbox van de Berichtenbox

   Hiervoor drukt u na inloggen met DigiD op het tabblad Berichtenbox in de horizontale oranje balk bovenaan. U doorloopt daarna drie stappen om uw aanslagbiljet te kunnen inzien:

   • druk op het bericht van het aanslagbiljet. Het bericht opent;
   • klik op het download-icoon (  ) om het aanslagbiljet te downloaden;
   • open het document na het downloaden om uw aanslagbiljet te kunnen bekijken en printen.

   Soms krijgt u na het inloggen eerst een scherm met Selecteer organisaties

   Hierin kunt u aangeven van welke instanties u digitale post wilt ontvangen. U ontvangt dan geen post meer op papier. Door op te slaan bevestigt u uw keuze. GBLT krijgt uw keuze automatisch van de Berichtenbox van Mijn Overheid door.

  17. De tarieven 2020 voor gemeente- en waterschapsbelasting zijn bekend

   Ga naar de pagina voor de tarieven van:

   Waterschap: Gemeente:
  18. GBLT combineert zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet

   Wij combineren zoveel mogelijk de gemeente-en waterschapsbelastingen op één aanslagbiljet. Zo ontvangt u een overzicht waar alle belastingsoorten op staan die via GBLT gaan. U ontvangt een gecombineerde belastingaanslag in de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten.

   Staat de zuiveringsheffing niet op uw aanslagbiljet en denkt u deze wel te moeten betalen?

   Neem dan contact op met onze klantenservice.

  19. U krijgt dit aanslagbiljet om twee redenen

   1. Dit aanslagbiljet heeft u nog niet gekregen;
   2. Wij hebben vastgesteld dat u gemeente- en/of waterschapsbelasting moet betalen.

   U krijgt de belastingaanslag normaal gesproken in het jaar waar de belasting voor wordt opgelegd

   Waarom dit niet is gelukt kan meerdere oorzaken hebben. GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet over rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Daarom krijgt u nu dit aanslagbiljet.
    

  20. GBLT combineert meerdere belastingen op één aanslagbiljet

   Dit geldt voor huishoudens en bedrijven voor de waterschapsbelastingen. Die ontvangen de gebruikers- en/of eigenarenbelasting op één aanslagbiljet.

   Woont u of heeft u een bedrijf in Dalfsen, Dronten, Bunschoten, Leusden, Nijkerk of Zwolle?

   Dan krijgt u de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op een aanslagbiljet. Dit lukt nog niet in alle gevallen. Daarom kan het voorkomen dat u twee aanslagbiljetten krijgt. Wij streven er naar om ook voor deze situaties zoveel mogelijk de belastingaanslagen te combineren op één aanslagbiljet.

  21. Sinds 2005 registreert het Kadaster geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken

   Het Kadaster sluit zich aan bij de wettelijke regels. In deze regels staat dat samenwerkingsverbanden geen eigenaar meer kunnen zijn of worden van onroerende zaken. Zij bezitten namelijk geen rechtspersoonlijkheid. De deelnemers in de samenwerkingsverbanden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

   Is een pand of perceel in eigendom van meerdere personen?

   GBLT wijst dan één van hen aan als belastingschuldige voor het gehele bedrag. Het aanslagbiljet mag niet gesplitst over de mede-eigenaren. De aangeslagen eigenaar kan het door hem teveel betaalde wel verhalen op de mede-eigenaren. Of op het vermogen van het samenwerkingsverband.

  22. De matdatum is de datum waarop het aanslagbiljet bij u wordt bezorgd per post

   Dus de dag dat het aanslagbiljet op de deurmat of in de brievenbus valt.

   De dagtekening is de datum waarop de betaal- en bezwaartermijnen officieel ingaan

   Deze datum is vaak enkele dagen na de matdatum om er zeker van te zijn dat u de genoeg tijd heeft om een betaling in orde te maken of bezwaar te maken.
    

  23. U kunt bezwaar maken via Mijn Loket.

  24. Het hangt af van uw situatie of u bezwaar kunt maken op de belastingaanslag

   De watersysteemheffing (gebouwd/ongebouwd/natuur) is een tijdstipbelasting. Iedereen die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar van een onroerende zaak (gebouwd en/of ongebouwd) is, wordt voor het gehele jaar aangeslagen. Ook als de eigendomsoverdracht in de loop van het belastingjaar is geweest. Bij verkoop van de onroerende zaak verrekent de notaris deze belastingen tussen koper en verkoper. Wij verminderen de belastingaanslag dus niet.

   Bent u nooit eigenaar bent geweest (in het betreffende belastingjaar)?

   Dan kunt een bezwaarschrift indienen via Mijn Loket.
    

  25. De hoogte van de zuiveringsheffing voor woonruimten hangt af van het aantal bewoners dat op een adres woont

   GBLT gebruikt de informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen hoeveel mensen er op een adres wonen.

   De basis voor het kunnen opleggen van een aanslagbiljet zuiveringsheffing is de verordening van het waterschap

   Het waterschap kent twee tarieven voor huishoudens:

   1. Tarief voor eenpersoonshuishouden is 1 vervuilingseenheid (1 v.e.). U betaalt dit tarief als u alleen op een adres woont.
   2. Tarief voor meerpersoonshuishouden is 3 vervuilingseenheden (3 v.e.). U betaalt dit tarief als u met twee of meer personen op een adres woont.
     
  26. GBLT wijst één iemand aan als belastingplichtige

   Ook als er meerdere personen gelijke rechten hebben over een gebouwde / ongebouwde onroerende zaak. De andere eigenaren kunnen ook vragen om het aanslagbiljet op naam te zetten van één van hen. Hiervoor zijn wel de handtekeningen van alle eigenaren nodig.