Wat is het rekeningnummer van GBLT?

De bankrekening van GBLT is NL82 DEUT 0319 8046 15

Heeft uw bank naam- en rekeningnummercontrole? Dan ziet u onze organisatienaam volledig uitgeschreven staan. GBLT staat voor Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn. Betaalt u een bedrag aan GBLT van buiten Europa? Dan moet u ook de BIC of Swift-code gebruiken. Dit is DEUTNL2A.

Wilt u zelf toestemming voor betalen in delen regelen via uw bank?

Dan heeft u een Incassant-ID nodig. Het Incassant-ID van GBLT is NL07ZZZ082053570000. Dit nummer vult u in als u toestemming geeft voor betalen in delen via automatische incasso via uw eigen bank.